บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภณณิทัศน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภณณิทัศน์
ชื่อ ภณณิทัศน์ ความหมาย แปลว่า ผู้รู้คิดก่อนที่จะพูด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พน-นิ-ทัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Ni That
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณณิทัศน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภณณิทัศน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณณิทัศน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณณิทัศน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ ภณณิทัศน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภณณิทัศน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณณิทัศน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภณณิทัศน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณณิทัศน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภณณิทัศน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิระพล 31 นิ-ระ-พน Ni Ra Phon ไม่ระบุ -
โสภน 17 สะ-โพน Sa Phon ชาย -
จิรพนธ์ 40 จิ-ระ-พน Chi Ra Phon ชาย เป็นที่รักผูกพันยืนนาน
เตชภณ 13 เต-ชะ-พน Te Cha Phon ชาย พูดมีเดช, พูดอย่างอาจหาญ
พชราภณร์ 34 พะ-ชะ-รา-พน Pha Cha Ra Phon ไม่ระบุ -
มนตรีพลฤทธิ์ 57 มน-ตรี-พน-ริด Mon Tri Phon Rit ไม่ระบุ ผู้ใหญ่ที่มีกำลังอำนาจพิเศษ
ณัทพนธ์ 36 นัด-พน Nat Phon ชาย ผู้ผูกพันกับการให้ความรู้ผู้อื่น
กรพล 19 กอน-พน Kon Phon ชาย กำลังแขน
ณวพลภ์ 35 นะ-วะ-พน Na Wa Phon ชาย กำลังทั้ง 9
กรีฑาพล 30 กรี-ทา-พน Kri Tha Phon ชาย รวมพลเข้าเป็นกระบวน
อัสรพล 35 อัด-ระ-พน At Ra Phon ไม่ระบุ -
สบพล 23 สบ-พน Sop Phon ชาย -
ณัฎฐพณ 36 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย คำพูดของนักปราชญ์, ปราชญ์นักพูด
รัตกัมพล 35 รัด-ตะ-กัม-พน Rat Ta Kam Phon ชาย -
อะตะพล 31 อะ-ตะ-พน A Ta Phon ชาย -
นิลพล 29 นิน-พน Nin Phon ชาย -
นรพนต์ 34 นอ-ระ-พน No Ra Phon ไม่ระบุ ผูกใจคน
วรพงศ์ปพน 51 วอ-ระ-พง-ปะ-พน Wo Ra Phong Pa Phon ชาย วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐและบริสุทธิ์
นรพนธ์ 35 นอ-ระ-พน No Ra Phon ชาย ผูกใจคน
ปักษพล 25 ปัก-สะ-พน Pak Sa Phon ชาย -
พลวิชัย 38 พน-วิ-ชัย Phon Wi Chai ชาย -
เจตน์ธนะพนต์ 63 เจ-ทะ-นะ-พน Che Tha Na Phon ชาย ผู้คิดมีทรัพย์
จิรัฐพล 41 จิ-รัด-พน Chi Rat Phon ชาย ผู้มีกำลังมั่นคงตลอดกาล
ชัชพน 21 ชัด-ชะ-พน Chat Cha Phon ไม่ระบุ หมู่ทหาร
พลวิชับ 32 พน-วิ-ชับ Phon Wi Chap ไม่ระบุ -
ชิษณุภณ 22 ชิด-นุ-พน Chit Nu Phon ไม่ระบุ คำพูดแห่งชัยชนะ
นิพิฐพนธ์ 56 นิ-พิด-พน Ni Phit Phon ชาย มีความผูกพันมั่นคง
จิราภรย์ 37 จิ-รา-พน Chi Ra Phon หญิง -
ชาตพล 20 ชา-ตะ-พน Cha Ta Phon ชาย ผู้กำลังแข็ง
พลวรัตถ์ 41 พน-วะ-รัด Phon Wa Rat ชาย -
พลพรรธน์ 48 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เจริญงอกงามทางอำนาจ
บุญแพน 22 บุน-แพน Bun Phaen ไม่ระบุ -
อรรณพล 33 อัน-นะ-พน An Na Phon ไม่ระบุ -
อชิตพล 29 อะ-ชิด-พน A Chit Phon ชาย มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้
จตุพล 24 จะ-ตุ-พน Cha Tu Phon ชาย กองทัพทั้งสี่
อัศพนธ์ 43 อัด-สะ-พน At Sa Phon ชาย -
พลวัตร 31 พน-วัด Phon Wat ไม่ระบุ -
ปภาพล 18 ปะ-พา-พน Pa Pha Phon หญิง -
พีระพล 37 พี-ระ-พน Phi Ra Phon ชาย มีพลังกล้าหาญ
ณิชพล 25 นิด-พน Nit Phon หญิง -