บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภครัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภครัช
ชื่อ ภครัช ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญและสูงส่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-คะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Kha Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภครัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภครัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภครัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภครัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ภครัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภครัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภครัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภครัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภครัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภครัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภครัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภครัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชยพธู 24 ชะ-ยะ-พะ-ทู Cha Ya Pha Thu ชาย หญิงสาวที่มีชัยชนะ
พลัฏฐ์ภัทรา 56 พะ-ลัด-พัด-ทะ-รา Pha Lat Phat Tha Ra หญิง ผู้ดีงามที่มีพลัง
วิภวานี 30 วิ-พะ-วา-นี Wi Pha Wa Ni หญิง มีทรัพย์สิน, ร่ำรวย
ศุภจิต 22 สุบ-พะ-จิด Sup Pha Chit ไม่ระบุ -
นภศริต 24 นบ-พะ-สะ-ริด Nop Pha Sa Rit ชาย ถึงยังฟากฟ้า
ณพรี 24 นะ-พะ-รี Na Pha Ri หญิง -
สุภนิด 19 สุ-พะ-นิ-ดา Su Pha Ni Da หญิง ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
ศุภณัฐชญา 34 สุบ-พะ-นัด-ถะ-ชะ-ยา Sup Pha Nat Tha Cha Ya หญิง -
ภวโภค 16 พะ-วะ-โพก Pha Wa Phok ชาย ความสำราญในโลก
ศุภราภรณ์ 33 สุบ-พะ-รา-พอน Sup Pha Ra Phon หญิง เครื่องประดับที่งดงาม
ภคภูมิ 17 พะ-คะ-พูม Pha Kha Phum ชาย ผู้เป็นโชคแห่งแผ่นดิน
พะยูร 26 พะ-ยูน Pha Yun ชาย -
ภโวทัย 24 พะ-โว-ทัย Pha Wo Thai ได้ทั้งชายและหญิง รุ่งอรุณแห่งเทพ, รุ่งเรืองในโลก
พจญ 18 พะ-จน Pha Chon ชาย -
นพลกร 24 นะ-พะ-ละ-กอน Na Pha La Kon ชาย ผู้มีพลังสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง
ปรพะภา 20 ปอ-ระ-พะ-พา Po Ra Pha Pha ไม่ระบุ -
พะส่าแย 31 พะ-ส่า-แย Pha Sa Yae ชาย -
เทพบุตร 21 เทบ-พะ-บุด Thep Pha But ไม่ระบุ -
พนุ 14 พะ-นุ Pha Nu ชาย -
ภควรัตน์ 36 พะ-คะ-วะ-รัด Pha Kha Wa Rat หญิง ผู้โชคดีที่มีรัตนะอันประเสริฐ
พนมวัลย์ 51 พะ-นม-วัน Pha Nom Wan หญิง -
กฤชญ์พชรฎ์ 45 กริด-พะ-ชะ-ระ Krit Pha Cha Ra ชาย ผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
พณิชย์ตา 40 พะ-นิด-ตา Pha Nit Ta หญิง -
พเนจย์ 38 พะ-เนด Pha Net ชาย -
ณภชน 13 นบ-พะ-ชน Nop Pha Chon ชาย คนของท้องฟ้า
ศุภกฤษ 15 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ชาย -
ภคพัฒน์ 34 พะ-คะ-พัด Pha Kha Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยโชค
ศุภเดชา 15 สุบ-พะ-เด-ชา Sup Pha De Cha ชาย อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
พนิกา 19 พะ-นิ-กา Pha Ni Ka หญิง -
สุพนิตา 29 สุ-พะ-นิ-ตา Su Pha Ni Ta ไม่ระบุ สตรีอันเป็นที่รักยิ่ง
ศุภเสกช์ 30 สุ-พะ-เสก Su Pha Sek ชาย นักศึกษาผู้ดีงาม
ฌุมพรี 30 ชุม-พะ-รี Chum Pha Ri หญิง ชื่อเครื่องดนตรี
ภครักษ์ 27 พะ-คะ-รัก Pha Kha Rak ไม่ระบุ -
พชรกรรณ 28 พะ-ชะ-ระ-กัน Pha Cha Ra Kan หญิง ผู้มีหูเป็นเพชร
พะเส่คา 27 พะ-เส่-คา Pha Se Kha ชาย -
ภคนนท์ 25 พะ-คะ-นน Pha Kha Non ไม่ระบุ -
ภคินพจน์ 42 พะ-คิน-พด Pha Khin Phot ชาย ผู้มีวาจาอันมีโชค
พชิกา 16 พะ-ชิ-กา Pha Chi Ka ไม่ระบุ -
ดลภวิล 24 ดน-พะ-วิน Don Pha Win ชาย ผู้มีหลักฐานดีที่ดำรงอยู่ตลอดกาล
นันท์พนิตา 45 นัน-พะ-นิ-ตา Nan Pha Ni Ta หญิง สาวงามผู้มีความสุข