บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พุทธิพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พุทธิพัชร์
ชื่อ พุทธิพัชร์ ความหมาย แปลว่า เพชรที่น่าหลงใหล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พุด-ทิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phut Thi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พุทธิพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พุทธิพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พุทธิพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พุทธิพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พุทธิพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พุทธิพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พุทธิพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พุทธิพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พุทธิพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พุทธิพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พุทธชาติ 24 พุด-ทะ-ชาด Phut Tha Chat หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
พุฒิธร 24 พุด-ทิ-ทอน Phut Thi Thon ชาย ผู้มีความมั่งคั่ง
ภุชมัธย์ 34 พุด-ชะ-มัด Phut Cha Mat ชาย ทรวงอก
พุฒิภัทร 26 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย ผู้เจริญมั่นคง
พุฒิภูมิ 28 พุด-ทิ-พูม Phut Thi Phum ไม่ระบุ -
ประพุทธ์ 33 ประ-พุด Pra Phut ไม่ระบุ ตื่น, มีสติ
พุทธิวัฒน์ 45 พุด-ทิ-วัด Phut Thi Wat ชาย ผู้เจริญในความรู้แจ้ง
วิพุช 21 วิ-พุด Wi Phut ชาย นักปราชญ์
พุทธวัลย์ 47 พุด-ทะ-วัน Phut Tha Wan ไม่ระบุ -
ดอกพุฒ 20 ดอก-พุด Dok Phut หญิง -
ภุสชิวัฒน์ 42 พุด-ชิ-วัด Phut Chi Wat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
พุฐชา 21 พุด-ชา Phut Cha ไม่ระบุ -
พุทธดำรงค์ 35 พุด-ทะ-ดัม-รง Phut Tha Dam Rong ชาย -
พุทธานุภาพ 31 พุด-ทา-นุ-พาบ Phut Tha Nu Phap ไม่ระบุ -
ประพุธ 23 ประ-พุด Pra Phut ชาย ตื่น, มีสติ
พุทรา 15 พุด-ซา Phut Sa ชาย -
ภุตภู 8 พุด-พู Phut Phu ไม่ระบุ ผู้ครองแผ่นดินแล้ว
พุทแก้ว 21 พุด-แก้ว Phut Kaeo ไม่ระบุ -
พุทธ์ 23 พุด Phut หญิง -
พุธชาติ 23 พุด-ชาด Phut Chat หญิง -
พุทธี 21 พุด-ที Phut Thi ชาย -
พุทธิ์พิพัธ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
ภาวพุทธิ์ 35 พา-วะ-พุด Pha Wa Phut ชาย มีปัญญาอันผ่องแผ้ว
พุธษา 18 พุด-สา Phut Sa หญิง -
พุทธิชาติ 28 พุด-ทิ-ชาด Phut Thi Chat ชาย -
พุทกาล 18 พุด-กาน Phut Kan ไม่ระบุ -
พุทฑามาศ 27 พุด-ทา-มาด Phut Tha Mat หญิง -
ไกรพุฒิ 30 กรัย-พุด-ทิ Krai Phut Thi ไม่ระบุ เจริญมาก
พุฒิพัฒน์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย -
พุฒิสรรค์ 44 พุด-ทิ-สัน Phut Thi San ชาย สร้างความเจริญ
พุฒิมร 25 พุด-ทิ-มอ-ระ Phut Thi Mo Ra ชาย -
ใจพุทธ 26 จัย-พุด Chai Phut ไม่ระบุ ใจที่เบิกบาน
พุทธิ์ธนัน 45 พุด-ทะ-นัน Phut Tha Nan ชาย ผู้มีทรัพย์ด้วยปัญญา
ภุชงค์ 19 พุด-ชง Phut Chong ชาย งู, นาค
พุตธิตา 24 พุด-ทิ-ตา Phut Thi Ta หญิง รู้แล้ว, ฉลาด
พุดดี 18 พุด-ดี Phut Di หญิง -
พุทธินันท์ 42 พุด-ทิ-นัน Phut Thi Nan ได้ทั้งชายและหญิง -
พุทชง 14 พุด-ชง Phut Chong หญิง งู, นาค
พุทธชง 18 พุด-ชง Phut Chong ชาย งู, นาค
พุทธมาศ 27 พุด-ทะ-มาด Phut Tha Mat หญิง -