บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พุฒิธนัสถ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พุฒิธนัสถ์
ชื่อ พุฒิธนัสถ์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญในทรัพย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พุด-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phut Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พุฒิธนัสถ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พุฒิธนัสถ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พุฒิธนัสถ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พุฒิธนัสถ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พุฒิธนัสถ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พุฒิธนัสถ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พุฒิธนัสถ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พุฒิธนัสถ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พุฒิธนัสถ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พุฒิธนัสถ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภุชพงษ์ 27 พุด-พง Phut Phong ชาย -
พุฒิพงค์ 39 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พุตธิชา 23 พุด-ทิ-ชา Phut Thi Cha ไม่ระบุ เกิดมาฉลาด
พุฒิสาร์ 37 พุด-ทิ-สา Phut Thi Sa หญิง -
พุทธิ์ธนัน 45 พุด-ทะ-นัน Phut Tha Nan ชาย ผู้มีทรัพย์ด้วยปัญญา
พุทธิคุณ 28 พุด-ทิ-คุน Phut Thi Khun ไม่ระบุ -
ภุชชงค์ 21 พุด-ชง Phut Chong ชาย งู, นาค
จินตพุทธ์ 41 จิน-ตะ-พุด Chin Ta Phut ชาย ความคิดที่ตื่นรู้
พุทธิพร 30 พุด-ทิ-พอน Phut Thi Phon ชาย ปัญญาดี
พุทธา 15 พุด-ทา Phut Tha ชาย พระพุทธเจ้า
พุดซ้อน 30 พุด-ซ้อน Phut Son ชาย -
พุฒิกานต์ 35 พุด-ทิ-กาน Phut Thi Kan ชาย -
พุฒิกร 21 พุด-ทิ-กอน Phut Thi Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความเจริญ
พุทธาวดี 29 พุด-ทา-วะ-ดี Phut Tha Wa Di ไม่ระบุ -
พุฒิธนัสถ์ 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ไม่ระบุ ผู้เจริญในทรัพย์
พุทธิกร 23 พุด-ทิ-กอน Phut Thi Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้
พุฒตาล 22 พุด-ตาน Phut Tan หญิง -
พุทธี 21 พุด-ที Phut Thi ชาย -
วิพุธ 23 วิ-พุด Wi Phut ชาย ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์
พุทธิพงษ์ 41 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พุฒิเมธ 27 พุด-ทิ-เมด Phut Thi Met ชาย เจริญด้วยปัญญา
พุทธสอน 32 พุด-ทะ-สอน Phut Tha Son หญิง -
พุทธิฌา 24 พุด-ทิ-ชา Phut Thi Cha หญิง เกิดมาฉลาด
พุฒิยา 25 พุด-ทิ-ยา Phut Thi Ya หญิง -
พุฒิชัย 30 พุด-ทิ-ชัย Phut Thi Chai ชาย -
พุทธ 14 พุด Phut ชาย ศาสนาพุทธ
พุทธชง 18 พุด-ชง Phut Chong ชาย งู, นาค
จตุรภุฎ 21 จะ-ตุ-ระ-พุด Cha Tu Ra Phut ไม่ระบุ พระวิษณุ, พระคเณศ
พุฒิเศรษฐ์ 51 พุด-ทิ-เสด Phut Thi Set ชาย ผู้รู้ยิ่งในสิ่งประเสริฐ
พุฒซ้อน 32 พุด-ซ้อน Phut Son หญิง -
พุฒินาท 23 พุด-ทิ-นาด Phut Thi Nat ชาย บรรลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
พุทธาเสน 29 พุด-ทา-เสน Phut Tha Sen ชาย -
มหาพุทธิ 29 มะ-หา-พุด-ทิ Ma Ha Phut Thi ชาย มีปัญญายิ่ง
พุทธพงษ์ 37 พุด-ทะ-พง Phut Tha Phong ชาย -
พุธจนะ 28 พุด-จะ-นะ Phut Cha Na ชาย -
ธนพุฒิ 25 ทะ-นะ-พุด-ทิ Tha Na Phut Thi ไม่ระบุ -
ถิรพุทธ 23 ถิ-ระ-พุด Thi Ra Phut ชาย มีความรู้มั่นคง
พุดน้ำบุศย์ 45 พุด-น้าม-บุด Phut Nam But ได้ทั้งชายและหญิง เป็นดอกพุดชนิดหนึ่ง
พุทแก้ว 21 พุด-แก้ว Phut Kaeo ไม่ระบุ -
พุทธินาถ 25 พุด-ทิ-นาด Phut Thi Nat หญิง บรรลือหรือองอาจด้วยความเจริญ