บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พีรมณฑ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พีรมณฑ์
ชื่อ พีรมณฑ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเเกล้วกล้าเป็นเครื่องประดับ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พี-ระ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Ra Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พีรมณฑ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พีรมณฑ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พีรมณฑ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พีรมณฑ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พีรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พีรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พีรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พีรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พีรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พีรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พีรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พีรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พากเพียร 39 พาก-เพียน Phak Phian ไม่ระบุ -
ลำเพียน 37 ลัม-เพียน Lam Phian หญิง บทกลอนอันเกิดจากความพยายาม
พงศ์ภีระ 42 พง-พี-ระ Phong Phi Ra ชาย วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล
สุพีชา 26 สุ-พี-ชา Su Phi Cha หญิง -
พีระนัฐ 41 พี-ระ-นัด Phi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
รำพี 20 รัม-พี Ram Phi หญิง -
พีราย 28 พี-ราย Phi Rai ไม่ระบุ -
พีรยช 29 พี-ระ-ยด Phi Ra Yot ชาย เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ
เพียบ 27 เพียบ Phiap ชาย -
เพียงวัน 42 เพียง-วัน Phiang Wan หญิง -
กนต์ระพี 41 กน-ระ-พี Kon Ra Phi หญิง พระอาทิตย์ที่น่ารัก,อาทิตย์ที่งดงาม
พีลดา 23 พี-ละ-ดา Phi La Da ไม่ระบุ -
คัมภีรา 26 คัม-พี-รา Kham Phi Ra หญิง ดอกบัว
พะพีทู 30 พะ-พี-ทู Pha Phi Thu ชาย -
ภีรยา 21 พี-ระ-ยา Phi Ra Ya หญิง ความเพียร
พีระพันธ์ 53 พี-ระ-พัน Phi Ra Phan หญิง -
รพีพันธุ์ 50 ระ-พี-พัน Ra Phi Phan หญิง เชื้อสายพระอาทิตย์, เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
บัวพี่ 28 บัว-พี่ Bua Phi หญิง -
เพียงวรัญญา 50 เพียง-วะ-รัน-ยา Phiang Wa Ran Ya หญิง -
ยุทธพีร์ 42 ยุด-ทะ-พี Yut Tha Phi ชาย ผู้มีความสามารถในการรบ
เพียงจิตต์ 52 เพียง-จิด Phiang Chit หญิง -
พีรเวชญ์ 42 พี-ระ-เวด Phi Ra Wet ชาย ผู้ทรงภูมิความรู้และความเพียร
สุภาวพี 31 สุ-พา-วะ-พี Su Pha Wa Phi หญิง -
สุเพียงพร 47 สุ-เพียง-พอน Su Phiang Phon หญิง -
พีระพรหม 45 พี-ระ-พรม Phi Ra Phrom ชาย พระพรหมผู้กล้าหาญ
เพียร์ 38 เพีย Phia หญิง -
ณภัทรรพี 34 นะ-พัด-ระ-พี Na Phat Ra Phi ไม่ระบุ พระอาทิย์บนท้องฟ้า
สุระพี 31 สุ-ระ-พี Su Ra Phi หญิง -
นารถระภี 27 นาด-ระ-พี Nat Ra Phi หญิง -
สุทพี 24 สุด-พี Sut Phi ชาย -
รพี 19 ระ-พี Ra Phi หญิง ดวงอาทิตย์ ตะวัน
เพียงอุษา 39 เพียง-อุ-สา Phiang U Sa หญิง -
พีร 19 พี-ระ Phi Ra หญิง ความกล้าหาญ
พีรพัทธ์ 45 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ความเจริญของผู้กล้าหาญ
ศักระพีร์ 48 สัก-ระ-พี Sak Ra Phi ชาย -
พีรภรณ์ 38 พี-ระ-พอน Phi Ra Phon ไม่ระบุ -
พีระ 23 พี-ระ Phi Ra ชาย -
ทองเพียร 38 ทอง-เพียน Thong Phian หญิง -
พีชยา 26 พี-ชะ-ยา Phi Cha Ya ชาย ถือกำเนิดในสกุลที่ดี, กำเนิดในสกุลสูง
เพียงจิตร 44 เพียง-จิด Phiang Chit ไม่ระบุ -