บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิไลลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิไลลักษณ์
ชื่อ พิไลลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะอันงดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-ลัย-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Lai Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิไลลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิไลลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิไลลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิไลลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ พิไลลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พิไลลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิไลลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิไลลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จรัสพิมพ์ 55 จะ-หรัด-พิม Cha Rat Phim หญิง ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรุ่งเรือง
พิมพ์สุดา 44 พิม-สุ-ดา Phim Su Da หญิง -
พิพัฒนพร 44 พิ-พัด-ทะ-นะ-พอน Phi Phat Tha Na Phon ไม่ระบุ ความเจริญที่ประเสริฐ
พิมพกาญจน์ 51 พิม-พะ-กาน Phim Pha Kan หญิง รูปงามน่ารัก
ภิรดี 17 พิ-ระ-ดี Phi Ra Di ไม่ระบุ -
งามพิศ 27 งาม-พิด Ngam Phit หญิง งามยามพิศ, หญิงงาม
นภิสรา 22 นะ-พิ-สะ-รา Na Phi Sa Ra หญิง -
ตรีทิตยพิภา 44 ตรี-ทิด-ตะ-ยะ-พิ-พา Tri Thit Ta Ya Phi Pha หญิง เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พิยะมาศ 37 พิ-ยะ-มาด Phi Ya Mat หญิง -
พิศณุ 25 พิด-นุ Phit Nu ชาย -
เพิ่มพร 32 เพิ่ม-พอน Phoem Phon ไม่ระบุ -
ครสุพิน 33 คอน-สุ-พิน Khon Su Phin ไม่ระบุ -
พิมพ์กมน 45 พิม-กะ-มน Phim Ka Mon หญิง -
อภิปภา 15 อะ-พิบ-พา A Phip Pha หญิง -
เพ็ญพิกา 36 เพ็น-พิ-กา Phen Phi Ka หญิง -
ปพิชญา 21 ปะ-พิด-ชะ-ยา Pa Phit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้ง
พิมศักดิ์ 43 พิม-สัก Phim Sak ชาย -
ยุพาพิณ 35 ยุ-พา-พิน Yu Pha Phin ไม่ระบุ พิณของหญิงสาวสวย
สวยพินธ์ 51 สวย-พิน Suai Phin หญิง -
พิมลณัฐ 41 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง -
ก้องพิชญ์ทักข์ 55 ก้อง-พิด-ทัก Kong Phit Thak ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงในความสามารถเทียบเท่านักปราชญ์
พินโย 29 พิ-นะ-โย Phi Na Yo หญิง -
พิมพาพร 38 พิม-พา-พอน Phim Pha Phon หญิง มีรูปร่างงดงาม
พิไลวรรณ์ 55 พิ-ลัย-วัน Phi Lai Wan หญิง มีผิวงาม
พิมนิภาบุญคง 41 พิม-นิ-พา-บุน-คง Phim Ni Pha Bun Khong หญิง -
พิณญกานต์ 40 พิ-นน-กาน Phi Non Kan หญิง -
รื่นพิกุล 37 รื่น-พิ-กุน Ruen Phi Kun ไม่ระบุ -
พิบูลรัตน์ 47 พิ-บูน-รัด Phi Bun Rat หญิง -
พิมพ์กานดา 43 พิม-กาน-ดา Phim Kan Da ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่างที่ดี
อัมภิกา 22 อัม-พิ-กา Am Phi Ka หญิง ชื่อพระปรวดี
พิพัฒนาพร 45 พิ-พัด-ทะ-นา-พอน Phi Phat Tha Na Phon ไม่ระบุ ความเจริญที่ประเสริฐ
นิพิท 22 นิ-พิด Ni Phit หญิง รู้ชัด, ประกาศให้รู้ชัด
ชมพิศ 26 ชม-พิด Chom Phit ไม่ระบุ ทองคำที่น่ายินดี
กาญจน์พิชชานาฎ 54 กาน-พิด-ชา-นาด Kan Phit Cha Nat ไม่ระบุ มีความรู้การร่ายรำอันมีค่ามาก
จิราภิญญ์ 37 จิ-รา-พิน Chi Ra Phin ไม่ระบุ ผู้รู้จริงอย่างถ่องแท้
อนพินท์ 38 อะ-นะ-พิน A Na Phin หญิง -
พิมพิลา 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง -
พิธพร 28 พิด-พอน Phit Phon หญิง -
กานต์ยุพิน 45 กาน-ยุ-พิน Kan Yu Phin ไม่ระบุ หญิงสาวผู้น่ารัก
อภิชาญ 18 อะ-พิ-ชาน A Phi Chan ชาย -