บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิสิฐฐณัชช์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิสิฐฐณัชช์
ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-สิด-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Sit Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิสิฐฐณัชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิสิฐฐณัชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิสิฐฐณัชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นภินทร์ธารี 45 นะ-พิน-ทา-รี Na Phin Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้า
ภิรมย์ 31 พิ-รม Phi Rom หญิง พอใจ , ยินดี
รพิพรรณ 37 ระ-พิ-พัน Ra Phi Phan ไม่ระบุ ผู้มีความงามดั่งตะวัน
อภิชญาณ์ 32 อะ-พิ-ชะ-ยา A Phi Cha Ya หญิง -
อรเทพิน 30 ออน-เท-พิน On The Phin หญิง เทวดาผู้สวยงาม
พิมนภา 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
พิเชษบ์ 31 พิ-เชด Phi Chet ไม่ระบุ ประเสริฐที่สุด
โสภิตนภา 26 โส-พิด-นะ-พา So Phit Na Pha หญิง -
พิชญตม์ 35 พิ-ชะ-ยด Phi Cha Yot ชาย -
พิภาวัลย์ 47 พิ-พา-วัน Phi Pha Wan หญิง -
พิมณัฐพร 47 พิม-นัด-ถะ-พอน Phim Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
พิมลศรี 41 พิ-มน-สี Phi Mon Si หญิง บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
พลพิทักษ์ 45 พน-พิ-ทัก Phon Phi Thak ชาย -
บุญพิงค์ 34 บุน-พิง Bun Phing ชาย -
พิมพ์ทิชา 42 พิม-ทิ-ชา Phim Thi Cha หญิง -
พิชญ์ชัย 41 พิด-ชัย Phit Chai ชาย -
พงษ์พิษณุ 45 พง-พิด-นุ Phong Phit Nu ชาย เชื้อสายพระวิษณุ,เชื้อสายผู้คุ้มครอง
อทัมภิน 26 อะ-ทัม-พิน A Tham Phin หญิง ซื่อตรง
พิณมณี 34 พิน-มะ-นี Phin Ma Ni หญิง -
อภิฌา 17 อะ-พิ-ชา A Phi Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่
สุพินญา 30 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya หญิง ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
กมลภิรมย์ 43 กะ-มน-พิ-รม Ka Mon Phi Rom ไม่ระบุ ดวงใจมีความสุข
อิภิรักษ์ 37 อิ-พิ-รัก I Phi Rak ชาย -
อภิญยา 24 อะ-พิน-ยา A Phin Ya หญิง ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
พิลิปดา 26 พิ-ลิบ-ดา Phi Lip Da หญิง -
ประพินธุ์ 41 ประ-พิน Pra Phin หญิง ฉลาด
ชัชพิมุขฑ์ 40 ชัด-ชะ-พิ-มุก Chat Cha Phi Muk หญิง -
สุธาพิมนต์ 47 สุ-ทา-พิ-มน Su Tha Phi Mon หญิง -
พิชยกานต์ 41 พิด-ยะ-กาน Phit Ya Kan หญิง -
พิทักษ์ณรงค์ 55 พิ-ทัก-นะ-รง Phi Thak Na Rong ชาย -
พิลาศรักษ์ 48 พิ-ลาด-รัก Phi Lat Rak ไม่ระบุ -
ครสุพิน 33 คอน-สุ-พิน Khon Su Phin ไม่ระบุ -
โศภิส 23 โส-พิด So Phit ไม่ระบุ เจ้าแห่งความงาม
พงศ์พิศณุ 51 พง-พิด-สะ-นุ Phong Phit Sa Nu ชาย ตระกูลของพระนารายณ์
พิชชุดา 19 พิด-ชุ-ดา Phit Chu Da หญิง สายฟ้า
พิสิษ 27 พิ-สิด Phi Sit ไม่ระบุ ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
ภิศิษฐ์ 38 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
นพิษฎิ์ 39 นะ-พิด Na Phit หญิง บทสรรเสริญ
พิศนัย 36 พิด-นัย Phit Nai ได้ทั้งชายและหญิง -
พิมพ์ศิริ 53 พิม-สิ-หริ Phim Si Ri หญิง -