บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิสิฐฐณัชช์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิสิฐฐณัชช์
ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-สิด-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Sit Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิสิฐฐณัชช์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิสิฐฐณัชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิสิฐฐณัชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิสิฐฐณัชช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิสิฐฐณัชช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุพิทย์ 38 สุ-พิด Su Phit หญิง มีความรู้ดี
พิธา 17 พิ-ทา Phi Tha ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
อภินทร์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
พิฆเณศ 29 พิก-คะ-เนด Phik Kha Net ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่เหนืออุปสรรค
ชัยพิพัฒน์ 55 ชัย-พิ-พัด Chai Phi Phat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองยิ่งด้วยชัยชนะ
สุพิมล 31 สุ-พิ-มน Su Phi Mon หญิง -
พิมโพยม 42 พิม-พะ-โยม Phim Pha Yom หญิง -
พิสสมัย 43 พิด-สะ-หมัย Phit Sa Mai หญิง ความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
สุพิต 23 สุ-พิด Su Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
อรภิพัทธ์ 41 ออน-พิ-พัด On Phi Phat ชาย -
พิริยา 29 พิ-ริ-ยา Phi Ri Ya หญิง ความเพียร
นพิษฎิ์ 39 นะ-พิด Na Phit หญิง บทสรรเสริญ
พิมพ์อารยา 54 พิม-อา-ระ-ยา Phim A Ra Ya หญิง ผู้เป็นแบบอย่างความประเสริฐ
รพินพร 33 ระ-พิน-พอน Ra Phin Phon หญิง -
อภิสิทธ์ 36 อะ-พิ-สิด A Phi Sit ชาย สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
กานต์ภิรมย์ 50 กาน-พิ-รม Kan Phi Rom หญิง มีความสุขในความรัก
ภิญญาพัชญ์ 41 พิน-ยา-พัด Phin Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
ผ่องพิมล 40 ผ่อง-พิ-มน Phong Phi Mon หญิง ผุดผ่องไม่มีมลทิน
ขจรพิชญ์ 39 ขะ-จอน-พิด Kha Chon Phit ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเหมือนนักปราชญ์
อภิลภ 18 อะ-พิ-ลบ A Phi Lop ไม่ระบุ -
อภิญโญ 23 อะ-พิน-โย A Phin Yo ชาย -
ภิญญามาศ 27 พิน-ยา-มาด Phin Ya Mat หญิง เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภิญญาพร 26 พิน-ยา-พอน Phin Ya Phon ไม่ระบุ -
อภิญญาลักษณ์ 49 อะ-พิน-ยา-ลัก A Phin Ya Lak หญิง -
พิมประกาย 37 พิม-ประ-กาย Phim Pra Kai ไม่ระบุ -
ภภิชญา 13 พะ-พิด-ชะ-ยา Pha Phit Cha Ya หญิง -
พิชชาดา 19 พิด-ชา-ดา Phit Cha Da หญิง ผู้มีความรู้มาก
พิมพิชณฎา 42 พิม-พิด-นะ-ดา Phim Phit Na Da หญิง ผู้รำที่มีความรู้เป็นแบบอย่าง
พิมรี่พาย 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
พิธี 23 พิ-ที Phi Thi ชาย -
ภิญญานี 26 พิน-ยา-นี Phin Ya Ni หญิง -
พิรักษ์ 34 พิ-รัก Phi Rak ชาย ผู้รักษา, ผู้ป้องกัน.
พิชญานิน 33 พิด-ชะ-ยา-นิน Phit Cha Ya Nin หญิง ผู้ทรงความรู้
พิทักษ์ภูมิ 43 พิ-ทัก-พูม Phi Thak Phum ไม่ระบุ -
พรรณพิลาส 47 พัน-พิ-ลาด Phan Phi Lat หญิง ผิวพรรณงดงาม
นภิศ 17 นะ-พิด Na Phit ไม่ระบุ เจ้าแห่งฟ้า, นกหรือเทวดา
อภิญยา 24 อะ-พิน-ยา A Phin Ya หญิง ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
พรภิรม 26 พอน-พิ-รม Phon Phi Rom ชาย -
ภิรมย์ 31 พิ-รม Phi Rom หญิง พอใจ , ยินดี
อภิมัน 25 อะ-พิ-มัน A Phi Man ชาย ยินดีด้วย