บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิริยพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิริยพงษ์
ชื่อ พิริยพงษ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของผู้มีความเพียร เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-ริ-ยะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Ri Ya Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิริยพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิริยพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิริยพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิริยพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ พิริยพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พิริยพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิริยพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิริยพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิริยพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิริยพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมพิศ 36 พิม-พิด Phim Phit หญิง เป็นใหญ่ในรูป
พิทูร 19 พิ-ทูน Phi Thun ชาย -
อรพิมล 33 ออน-พิ-มน On Phi Mon หญิง หญิงผู้งามบริสุทธิ์ตลอดกาล
สมพิจ 30 สม-พิด Som Phit หญิง เหมาะสมที่จะดู
พรทมพิริยะ 50 พอน-ทม-พิ-ริ-ยะ Phon Thom Phi Ri Ya ชาย -
พิมมณัฐฐา 50 พิม-นัด-ถา Phim Nat Tha ไม่ระบุ เกิดมาเป็นนักปราชญ์, เสมือนนักปราชญ์
พิมพ์พักต์ 59 พิม-พัก Phim Phak ไม่ระบุ -
อภิรมย์ญา 42 อะ-พิ-รม-ยา A Phi Rom Ya หญิง -
สุภิณย์ 35 สุ-พิน Su Phin หญิง -
พนิตพิมพ์ 54 พะ-นิด-พิม Pha Nit Phim ไม่ระบุ ผู้เป็นแบบอย่างอันดีงาม, แบบอย่างน่าหลงใหล
ชญาณ์พิมพ์ 55 ชะ-ยา-พิม Cha Ya Phim ไม่ระบุ แบบอย่างแห่งความรู้
อภิไท 21 อะ-พิ-ทัย A Phi Thai ไม่ระบุ -
พิลา 19 พิ-ลา Phi La หญิง -
พิชวน 25 พิ-ชวน Phi Chuan ชาย -
พิสุทธิ์ 38 พิ-สุด Phi Sut ชาย บริสุทธิ์, สะอาด, สุกใส
พิพัฒน์พงษ์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พิมพ์กานต์ 53 พิม-กาน Phim Kan ไม่ระบุ -
พรพิชญ์ 39 พอน-พิด Phon Phit ไม่ระบุ -
พิธุปรียา 39 พิ-ทุ-ปรี-ยา Phi Thu Pri Ya หญิง เป็นที่รักของพระจันทร์ชื่อดาวฤกษ์
พงส์พิสุทธิ์ 64 พง-พิ-สุด Phong Phi Sut ไม่ระบุ มีสกุลไม่ด่างพร้อย
พิชามญช์ 35 พิ-ชา-มน Phi Cha Mon หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
พิน 17 พิน Phin หญิง -
อภิไธย 32 อะ-พิ-ทัย A Phi Thai ไม่ระบุ -
อภิเดช 16 อะ-พิ-เดด A Phi Det ชาย -
พินธ์ทอง 39 พิน-ทอง Phin Thong หญิง -
พิส 19 พิด Phit ชาย นักปราชญ์
พิมพ์จิตต์ 59 พิม-จิด Phim Chit ไม่ระบุ -
พิศิษฐ์ 45 พิ-สิด Phi Sit ชาย ดีเลิศ, มั่งมีที่สุด
อภินพ 24 อะ-พิ-นบ A Phi Nop ชาย สดชื่น
พิชารัก 24 พิ-ชา-รัก Phi Cha Rak ไม่ระบุ -
อัญภิกา 21 อัน-พิ-กา An Phi Ka ไม่ระบุ -
พิลาศ 26 พิ-ลาด Phi Lat ไม่ระบุ -
กิจพิพัฒน์ 52 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ไม่ระบุ มีความเจริญและมีชื่อเสียง
พิชญ์สุรีย์ 63 พิด-สุ-รี Phit Su Ri ไม่ระบุ -
ทองพิม 26 ทอง-พิม Thong Phim หญิง -
อิภิรักษ์ 37 อิ-พิ-รัก I Phi Rak ชาย -
พิมพ์ประไพ 61 พิม-ประ-พัย Phim Pra Phai หญิง -
พิสมัย 36 พิด-สะ-หมัย Phit Sa Mai หญิง ความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
ณัฏฐพิชามญช์ 62 นัด-ถะ-พิ-ชา-มน Nat Tha Phi Cha Mon หญิง -
อภิกัลญา 27 อะ-พิ-กัน-ยา A Phi Kan Ya หญิง -