บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิมลจิต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิมลจิต
ชื่อ พิมลจิต ความหมาย แปลว่า จิตที่ปราศจากมลทิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-มน-จิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Mon Chit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิมลจิต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 80
หมายเลข 80 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นกาลากินี ความเป็นอัปมงคล เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งความมืด เพราะอิทธิพลของดาวราหูคอยเล่นงาน ชีวิตจะเจอกับอันธพาล นักเลงหัวไม้คอยกลั่นแกล้ง รบกวน ถูกจี้ ถูกปล้น จะถูกบีบบังคับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียนเบียน เป็นเลขที่ร้ายแรงมาก ควรหลีกหนีจากเลขนี้ไปให้ไกล
ชื่อ พิมลจิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิมลจิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิมลจิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิมลจิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิมลจิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิมลจิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิตต์อภิญญา 45 จิด-อะ-พิน-ยา Chit A Phin Ya หญิง ใจที่มีความรู้
พิพัฒน์ 41 พิ-พัด Phi Phat ชาย ความเจริญ
ประพิม 27 ประ-พิม Pra Phim หญิง -
สุรพิชญา 31 สุ-ระ-พิด-ชะ-ยา Su Ra Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พิสิทธิ์ชัย 55 พิ-สิด-ชัย Phi Sit Chai ชาย ชัยชนะอันยอดเยี่ยม
พลพิพัฒน์ 55 พน-พิ-พัด Phon Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นพลัง
จริยาพิม 40 จะ-ริ-ยา-พิม Cha Ri Ya Phim หญิง แบบอย่างแห่งความประพฤติ ความประพฤติที่เป็นแบบอย่าง
พิรัลชลี 41 พิ-รัน-ชะ-ลี Phi Ran Cha Li หญิง งดงามน่ากราบไหว้ ไหว้สวย
พิลาภรณ์ 38 พิ-ลา-พอน Phi La Phon หญิง -
ภิอร 15 พิ-ออน Phi On หญิง สตรีผู้งามยิ่ง,นางงามที่งามมาก
อัญภิกา 21 อัน-พิ-กา An Phi Ka ไม่ระบุ -
ถนิมพิมพา 41 ถะ-หนิม-พิม-พา Tha Nim Phim Pha หญิง เครื่องประดับที่งดงาม
ประพิส 29 ประ-พิด Pra Phit ชาย -
พิชฌม์นิชา 45 พิด-ชะ-นิ-ชา Phit Cha Ni Cha หญิง ผู้ก่อเกิดปัญญา
รพิดา 18 ระ-พิ-ดา Ra Phi Da หญิง -
พิมธิวา 32 พิม-ทิ-วา Phim Thi Wa ไม่ระบุ -
เพลงพิณ 35 เพลง-พิน Phleng Phin หญิง เพลงที่บรรเลงด้วยพิณ
ดาราภิรมย์ 38 ดา-รา-พิ-รม Da Ra Phi Rom ไม่ระบุ -
พิชญานิน 33 พิด-ชะ-ยา-นิน Phit Cha Ya Nin หญิง ผู้ทรงความรู้
พิมพ์นภัส 51 พิม-นะ-พัด Phim Na Phat หญิง งดงามดั่งท้องฟ้า
พิบลมาศ 33 พิ-บน-มาด Phi Bon Mat หญิง -
โสพิณ 28 โส-พิน So Phin หญิง -
อภิวรรณ 30 อะ-พิ-วัน A Phi Wan หญิง ที่ทำให้มีชัยชนะ
พิมลพันธุ์ 54 พิ-มน-พัน Phi Mon Phan หญิง -
ธารพิชญ์ 36 ทาน-พิด Than Phit หญิง ผู้ทรงความรู้
พิมพ์แก้ว 45 พิม-แก้ว Phim Kaeo หญิง -
นิพิฑย์ 41 นิ-พิด Ni Phit ชาย กอดคอ
สุภินัต 25 สุ-พิ-นัด Su Phi Nat ชาย -
อภิรดี 23 อะ-พิ-ระ-ดี A Phi Ra Di หญิง ความยินดียิ่ง, ความเพลิดเพลินยิ่ง
อภิชนศักดิ์ 44 อะ-พิ-ชน-สัก A Phi Chon Sak ชาย -
อภิชญา 18 อะ-พิพ-ชะ-ยา A Phip Cha Ya หญิง รู้ยิ่ง ฉลาด
พิมพ์นภา 41 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง เหมือนท้องฟ้า
สุภิกา 15 สุ-พิ-กา Su Phi Ka หญิง -
ภิษักดิ์ 28 พิ-สัก Phi Sak ชาย ทำให้หายจากโรค
พิภพภัทร 31 พิ-พบ-พัด Phi Phop Phat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
อรพิมพ์ 44 ออ-ระ-พิม O Ra Phim หญิง รูปงาม
ณัฐพิชาภพ 42 นัด-ถะ-พิ-ชา-พบ Nat Tha Phi Cha Phop ชาย -
พิมณัฏฐา 45 พิม-นัด-ถา Phim Nat Tha หญิง สตรีผู้เป็นรูปแบบของนักปราชญ์
อภิสิทธิ 31 อะ-พิ-สิด-ทิ A Phi Sit Thi ไม่ระบุ -
ภูรีพิมุกต์ 45 พู-รี-พิ-มุก Phu Ri Phi Muk ชาย ผู้หลุดพ้นที่มีปัญญากว้างไกล