บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิมลจิตร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิมลจิตร
ชื่อ พิมลจิตร ความหมาย แปลว่า จิตที่ปราศจากมลทิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-มน-จิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Mon Chit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ พิมลจิตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิมลจิตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิมลจิตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิมลจิตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิมลจิตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิมลจิตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เชษฐพิพรรธน์ 63 เชด-พิ-พัด Chet Phi Phat ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
พิณเทพ 28 พิน-เทบ Phin Thep ชาย -
จุฑาพิชช์ 36 จุ-ทา-พิด-ชะ Chu Tha Phit Cha หญิง -
อภิสราภรณ์ 42 อะ-พิ-สะ-รา-พอน A Phi Sa Ra Phon ไม่ระบุ -
พิมพิวรรณ 48 พิม-พิ-วัน Phim Phi Wan ไม่ระบุ -
พิศล 25 พิ-สน Phi Son ชาย ผู้ปราศจากความทุกข์ร้อน
สุรางค์พิมล 51 สุ-ราง-พิ-มน Su Rang Phi Mon หญิง -
ภรพิน 22 พอน-พิน Phon Phin ไม่ระบุ -
พิรินทรา 31 พิ-ริน-ทรา Phi Rin Thra หญิง -
อภิศรา 23 อะ-พิ-สะ-รา A Phi Sa Ra หญิง -
ตรีทิตยพิภา 44 ตรี-ทิด-ตะ-ยะ-พิ-พา Tri Thit Ta Ya Phi Pha หญิง เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ชลพิสุทธิ์ 46 ชน-พิ-สุด Chon Phi Sut ไม่ระบุ น้ำบริสุทธิ์
สมเพย 30 สม-เพิย Som Phoei ชาย -
ขจรพิชญ์ 39 ขะ-จอน-พิด Kha Chon Phit ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเหมือนนักปราชญ์
ฉัตรพิวัจน์ชัย 72 ฉัด-พิ-วัด-ชัย Chat Phi Wat Chai ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งชัยชนะที่เกิดจากคำพูดที่ดี
พรพิชย์ 43 พอน-พิด-ชะ Phon Phit Cha หญิง -
พิณชภร 24 พิ-นด-พอน Phi Not Phon ไม่ระบุ -
ยอดพิน 32 ยอด-พิน Yot Phin หญิง -
พิกล 19 พิ-กน Phi Kon หญิง -
อพิลักษณ์ 47 อะ-พิ-ลัก A Phi Lak ไม่ระบุ -
ฉัฏฐพิมุกต์ 58 ฉัด-ทะ-พิ-มุก Chat Tha Phi Muk ไม่ระบุ ผู้หลุดพ้นในสิ่ง 6 ประการ
รื่นพิกุล 37 รื่น-พิ-กุน Ruen Phi Kun ไม่ระบุ -
พิมพะสอน 47 พิม-พะ-สอน Phim Pha Son หญิง -
พิณชนก 25 พิน-ชะ-นก Phin Cha Nok ไม่ระบุ -
ภิญโภ 14 พิน-โพ Phin Pho ชาย -
นาถนพิน 29 นาด-นะ-พิน Nat Na Phin หญิง มีที่พึ่งใหม่
รพินพร 33 ระ-พิน-พอน Ra Phin Phon หญิง -
โสพิศ 30 โส-พิด So Phit หญิง งดงาม
ณัฏฐาภิรมณ์ 56 นัด-ถา-พิ-รม Nat Tha Phi Rom ไม่ระบุ -
ปภินพิทย์ 42 ปะ-พิน-พิด Pa Phin Phit ไม่ระบุ ผู้มีความรู้แตกฉาน
พรพิชญ์ 39 พอน-พิด Phon Phit ไม่ระบุ -
วรินพิชชา 36 วะ-ริน-พิด-ชา Wa Rin Phit Cha ไม่ระบุ -
พิมลวรรณ 42 พิ-มน-วัน Phi Mon Wan หญิง มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ
พิศไสว 41 พิด-สะ-หวัย Phit Sa Wai ไม่ระบุ -
พิชญามญชุ์ 40 พิด-ยา-มน Phit Ya Mon ไม่ระบุ -
ชัยภิวัฒน์ 46 ชัย-พิ-วัด Chai Phi Wat ไม่ระบุ -
พิมพรรณ์ 47 พิม-พัน-ระ Phim Phan Ra ไม่ระบุ -
พิณชญา 24 พิน-ชะ-ยา Phin Cha Ya หญิง ความรู้ที่เกี่ยวกับพิณ
วันพิน 32 วัน-พิน Wan Phin หญิง -
อภินัย 28 อะ-พิ-นัย A Phi Nai ไม่ระบุ -