บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิมลจิตร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิมลจิตร
ชื่อ พิมลจิตร ความหมาย แปลว่า จิตที่ปราศจากมลทิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-มน-จิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Mon Chit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิมลจิตร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ พิมลจิตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิมลจิตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิมลจิตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิมลจิตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิมลจิตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิมลจิตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิสุทธินี 41 พิ-สุด-ทิ-นี Phi Sut Thi Ni หญิง นางผู้หมดจด
ภพนิพิฐ 39 พบ-นิ-พิด Phop Ni Phit ชาย 3 ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
วารีพิมล 41 วา-รี-พิ-มน Wa Ri Phi Mon หญิง บริสุทธิ์ดุจสายน้ำ
ภิชชญา 14 พิด-ชะ-ยา Phit Cha Ya หญิง มีความรู้แตกฉาน
อภิเษก 18 อะ-พิ-เสก A Phi Sek ชาย -
วรรณพิมล 42 วัน-นะ-พิ-มน Wan Na Phi Mon หญิง -
พิพ์พิชา 44 พิ-พิ-ชา Phi Phi Cha ไม่ระบุ -
พิทยุตม์ 39 พิด-ทะ-ยุด Phit Tha Yut ชาย ผู้มีความรู้สูงสุด
อภิศรา 23 อะ-พิ-สะ-รา A Phi Sa Ra หญิง -
ภิรานันท์ 34 พิ-รา-นัน Phi Ra Nan ไม่ระบุ ความร่าเริงของผู้กล้า
อภิยุช 22 อะ-พิ-ยุด A Phi Yut ชาย ต่อสู้มานะพยายามปรารถนา
พิฆเนศวร์ 48 พิก-คะ-เนด Phik Kha Net ไม่ระบุ เทพเจ้าแห่งวิชาความรู้
รันต์พิจิตย์ 67 รัน-พิ-จิด-ตะ Ran Phi Chit Ta ชาย -
พิมพแพร 39 พิม-แพร Phim Phrae หญิง -
ชัชพิสิฐ 40 ชัด-พิ-สิด Chat Phi Sit ชาย นักรบผู้พิเศษ
โสพิส 30 โส-พิด So Phit หญิง งดงาม
ฉัตรพิสุทธิ์ 54 ฉัด-พิ-สุด Chat Phi Sut ชาย ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ภูภิรมย์ 34 พู-พิ-รม Phu Phi Rom ชาย -
โฉมนพิน 36 โฉม-นะ-พิน Chom Na Phin หญิง ผู้สาวเสมอและหน้าตาดี
พิศิษฐิ์ 49 พิ-สิด-สะ Phi Sit Sa ไม่ระบุ -
พินิช 23 พิ-นิด Phi Nit หญิง -
อภิศักดิ 28 อะ-พิ-สัก-ดิ A Phi Sak Di ไม่ระบุ -
พิมพ์พิลา 53 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
พิมพิ์ชนก 46 พิม-ชะ-นก Phim Cha Nok หญิง เหมือนพ่อ
อภิสมย์ 40 อะ-พิ-สม A Phi Som ชาย บรรลุประสบผลสำเร็จ
บัวพิมพ์ 46 บัว-พิม Bua Phim หญิง -
พิชญาภัค 28 พิด-ชะ-ยา-พัก Phit Cha Ya Phak หญิง นักปราชญ์ผู้โชคดี
อภิชาติ 21 อะ-พิ-ชาด A Phi Chat ชาย เกิดดี, มีตระกูล
ภัสส์พิชชา 45 พัด-สะ-พิด-ชา Phat Sa Phit Cha หญิง -
เพ็ญพิสุทธ์ 56 เพ็น-พิ-สุด Phen Phi Sut หญิง ความบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์
อภิเชษฐ์ 37 อะ-พิ-เชด A Phi Chet ชาย พี่ชายผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่ง
พิสันฐ์ 46 พิ-สัน Phi San ชาย -
พจน์นิพิฐ 58 พด-นิ-พิด Phot Ni Phit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ตั้งใจมั่นในวาจา
พินัยศักดิ์ 55 พิ-นัย-สัก Phi Nai Sak ชาย -
ทิมพิภา 24 ทิม-พิ-พา Thim Phi Pha หญิง -
สุรภิน 22 สุ-ระ-พิน Su Ra Phin หญิง มีกลิ่นหอมอย่างยิ่ง
พิมพ์ผกา 44 พิม-ผะ-กา Phim Pha Ka หญิง ดอกไม้ที่เป็นแม่แบบ, ผู้มีรูปร่างงาม
พิมพ์ญาฎา 45 พิม-ยา-ดา Phim Ya Da หญิง -
พิเศษ 25 พิ-เสด Phi Set ชาย -
พิลัยลักษ์ 54 พิ-ลัย-ลัก Phi Lai Lak หญิง -