บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิพันธ์
ชื่อ พิพันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความผูกพันธ์อันวิเศษ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ พิพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พิพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมประภา 29 พิม-ประ-พา Phim Pra Pha หญิง -
พิภาส 21 พิ-พาด Phi Phat ชาย -
พิเชค 20 พิ-เชก Phi Chek ชาย -
อภิญรัตน์ 40 อะ-พิน-รัด A Phin Rat หญิง -
พิมพ์วิมล 55 พิม-วิ-มน Phim Wi Mon หญิง รูปงามไม่มีที่ติ
พิบล 20 พิ-บน Phi Bon ชาย -
พิพัฒณ์ 41 พิ-พัด-ทะ Phi Phat Tha ชาย -
กานต์พิชชา 36 กาน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง มีความรู้เป็นที่รัก
พิชานน 25 พิ-ชา-นน Phi Cha Non ชาย -
อภิคม 20 อะ-พิ-คม A Phi Khom ชาย การเยี่ยม, การร่วม
พรพิลา 31 พอน-พิ-ลา Phon Phi La ไม่ระบุ -
ฉัตรภิญญา 30 ฉัด-พิน-ยา Chat Phin Ya หญิง -
อพิศิษฐ์ 51 อะ-พิ-สิด A Phi Sit ชาย สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
อภิหาร 21 อะ-พิ-หาน A Phi Han ไม่ระบุ -
ปภินดา 14 ปะ-พิน-ดา Pa Phin Da ไม่ระบุ -
อภิสธน 27 อะ-พิ-สะ-ทน A Phi Sa Thon หญิง -
สมพิง 26 สม-พิง Som Phing หญิง -
อภิชญา 18 อะ-พิพ-ชะ-ยา A Phip Cha Ya หญิง รู้ยิ่ง ฉลาด
ภิกุล 13 พิ-กุน Phi Kun ไม่ระบุ -
ภิญญดา 15 พิน-ยะ-ดา Phin Ya Da หญิง -
รพินพร 33 ระ-พิน-พอน Ra Phin Phon หญิง -
ถิรพิทย์ 39 ถิ-ระ-พิด Thi Ra Phit ไม่ระบุ มีความรู้มั่นคง
เพิ่มพูน 35 เพิ่ม-พูน Phoem Phun หญิง -
เจตนิพิฐ 41 เจด-นิ-พิด Chet Ni Phit หญิง มีความคิดมั่นคง
ตรีพิชญ์ชา 44 ตรี-พิด-ชา Tri Phit Cha ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของนักปราชญ์ทั้งสาม
สุภิณย์ 35 สุ-พิน Su Phin หญิง -
พิมลแข 27 พิ-มล-แข Phi Mon Khae หญิง จันทร์กระจ่าง
พิรัตน์ดา 39 พิ-รัด-ดา Phi Rat Da หญิง -
จักร์พิสิฐ 56 จัก-กะ-พิ-สิด Chak Ka Phi Sit ไม่ระบุ การหมุนเวียนอันประเสริฐ
พิศหมัย 41 พิด-หมัย Phit Mai ไม่ระบุ -
อภิยุทธ 25 อะ-พิ-ยุด A Phi Yut ไม่ระบุ ต่อสู้มานะพยายามปรารถนา
จินต์พิชา 42 จิน-พิ-ชา Chin Phi Cha ไม่ระบุ ความรู้ที่เกิดจากการคิด
ภิญญาณัฐทิชา 40 พิน-ยา-นัด-ถะ-ทิ-ชา Phin Ya Nat Tha Thi Cha ไม่ระบุ ความรู้ของนักปราชญ์ที่เกิดสองครั้ง
เบญพิชชา 25 เบน-พิด-ชา Ben Phit Cha หญิง -
พิริสา 28 พิ-ริ-สา Phi Ri Sa ไม่ระบุ -
วพิดา 20 วะ-พิ-ดา Wa Phi Da ไม่ระบุ -
พิษ 16 พิด Phit ชาย นักปราชญ์
พิมภัทร 27 พิม-พัด Phim Phat หญิง ผู้จำแนกที่เป็นแบบอย่าง
อำภิกา 14 อัม-พิ-กา Am Phi Ka หญิง ชื่อพระปรวดี
อภิมัน 25 อะ-พิ-มัน A Phi Man ชาย ยินดีด้วย