บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิพัธพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิพัธพงษ์
ชื่อ พิพัธพงษ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายที่มีความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-พัด-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Phat Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพัธพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิพัธพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพัธพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพัธพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ พิพัธพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พิพัธพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพัธพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิพัธพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพัธพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิพัธพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิชาพัชร์ 42 พิ-ชา-พัด Phi Cha Phat หญิง เพชรแห่งความรู้
กัญพิชาณัฐ 42 กัน-พิ-ชา-นัด Kan Phi Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงที่เป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ยิ่ง
พิยา 21 พิ-ยา Phi Ya ไม่ระบุ -
อภิรศักดิ์ 41 อะ-พิน-สัก A Phin Sak ชาย -
สุธาพิมนต์ 47 สุ-ทา-พิ-มน Su Tha Phi Mon หญิง -
กองพิณ 26 กอง-พิน Kong Phin หญิง -
ยุพินพร 38 ยุ-พิน-พอน Yu Phin Phon หญิง -
พิสุธิษา 33 พิ-สุ-ทิ-สา Phi Su Thi Sa หญิง -
ณัฐฌาพิพัฒน์ 65 นัด-ชา-พิ-พัด Nat Cha Phi Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
พิทักษ 22 พิ-ทัก Phi Thak ชาย -
พรพิชย์ 43 พอน-พิด-ชะ Phon Phit Cha หญิง -
พิริยาพร 41 พิ-ริ-ยา-พอน Phi Ri Ya Phon หญิง -
ปารย์พิรัชญ์ 59 ปาน-พิ-รัด-ชะ Pan Phi Rat Cha ชาย -
พิเชฐ 25 พิ-เชด Phi Chet ชาย ประเสริฐที่สุด
พิณมณี 34 พิน-มะ-นี Phin Ma Ni หญิง -
พิมพ์นภา 41 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง เหมือนท้องฟ้า
ภาภิชญา 14 พา-พิ-ชะ-ยา Pha Phi Cha Ya หญิง -
ปภินพิทย์ 42 ปะ-พิน-พิด Pa Phin Phit หญิง ผู้มีความรู้แตกฉาน
จันทรพินีย์ 61 จัน-ทอน-พิ-นี Chan Thon Phi Ni ไม่ระบุ -
พรพิทักษ์ 43 พอน-พิ-ทัก Phon Phi Thak ชาย ผู้รักษาสิ่งประเสริฐ
อภิญรัตน์ 40 อะ-พิน-รัด A Phin Rat หญิง -
อภิชัย 25 อะ-พิ-ชัย A Phi Chai ชาย ผู้มีชัยชนะเหนือใคร
พิศมาส 32 พิด-มาด Phit Mat หญิง -
ขวัญพิชชา 33 ขวัน-พิด-ชา Khwan Phit Cha หญิง มความรู้เป็นมิ่งขว้ญ
พินิจชา 30 พิ-นิด-ชา Phi Nit Cha ไม่ระบุ -
กัญญ์พิศา 42 กัน-พิ-สา Kan Phi Sa หญิง -
พิพัฒนาพร 45 พิ-พัด-ทะ-นา-พอน Phi Phat Tha Na Phon หญิง ความเจริญที่ประเสริฐ
อภิวัฒ 24 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ชาย เพิ่มพูน
ภิญญ์ธวัลยา 51 พิน-ทะ-วัน-ยา Phin Tha Wan Ya หญิง งามบริสุทธิ์และมีความรู้ดี
ณพิมพ์พร 51 นะ-พิม-พอน Na Phim Phon หญิง ผู้เป็นแม่แบบทีดี
กันต์พิชชา 39 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha ไม่ระบุ รักในความรู้
พิชยุทธ 28 พิด-ยุด Phit Yut ไม่ระบุ -
พิชญาพร 31 พิด-ชะ-ยา-พอน Phit Cha Ya Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
อัมพิรา 32 อัม-พิ-รา Am Phi Ra หญิง -
พิไลกร 32 พิ-ลัย-กอน Phi Lai Kon หญิง -
ภิรตา 13 พิน-ตา Phin Ta หญิง -
พิรัญญา 29 พิ-รัน-ยา Phi Ran Ya หญิง ปัญญายิ่ง
พิชัญญา 27 พิ-ชัน-ยา Phi Chan Ya หญิง -
พิมลวรรณ 42 พิ-มน-วัน Phi Mon Wan หญิง มีผิวพรรณงดงามไม่มีที่ติ
พรพิรุณ 34 พอน-พิ-รุน Phon Phi Run หญิง พรจากฝน