บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิพัธพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิพัธพงศ์
ชื่อ พิพัธพงศ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายที่มีความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-พัด-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Phat Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพัธพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิพัธพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพัธพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิพัธพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ พิพัธพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พิพัธพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพัธพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิพัธพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิพัธพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิพัธพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิไลศรี 45 พิ-ลัย-สี Phi Lai Si หญิง -
นิพิชฌม์ชา 45 นิ-พิด-ชา Ni Phit Cha หญิง ผู้ก่อเกิดปัญญา
พินธุ 22 พิน-ทุ Phin Thu หญิง -
อภิรัชดา 23 อะ-พิ-รัด-ดา A Phi Rat Da หญิง -
อัมพิรา 32 อัม-พิ-รา Am Phi Ra หญิง -
พิยะมาศ 37 พิ-ยะ-มาด Phi Ya Mat หญิง -
ดอกพิกุล 28 ดอก-พิ-กุน Dok Phi Kun หญิง -
จิตต์พิชชา 42 จิด-พิด-ชา Chit Phit Cha หญิง ผู้มีใจแห่งความรู้
พิมดาราพัชร 42 พิม-ดา-รา-พัด Phim Dara Phat หญิง งดงามเหมือนดาวเพชร
พิภัทรา 23 พิ-พัด-ทรา Phi Phat Thra ไม่ระบุ เจริญดี มีมงคล
พิสุทธิ 29 พิ-สุด-ทิ Phi Sut Thi ชาย -
กานต์พิชชา 36 กาน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง มีความรู้เป็นที่รัก
พิมพ์วิไล 59 พิม-วิ-ลัย Phim Wi Lai หญิง รูปงาม
อรพิญ 26 ออ-ระ-พิน O Ra Phin หญิง ดอกบัว
ภพพิพัฒน์ 50 พบ-พิ-พัด Phop Phi Phat ชาย ผู้ที่เจริญบนผืนแผ่นดิน
พิมพ์พิลัย 64 พิม-พิ-ลัย Phim Phi Lai หญิง -
พุทธิ์พิพัธ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
ประดิพิมพ์ 49 ประ-ดิ-พิม Pra Di Phim ชาย ภาพสะท้อน
พินิจชา 30 พิ-นิด-ชา Phi Nit Cha ไม่ระบุ -
พิชิตโชค 31 พิ-ชิด-โชก Phi Chit Chok ชาย -
พิศมาส 32 พิด-มาด Phit Mat หญิง -
อภิสรา 23 อะ-พิด-สะ-รา A Phit Sa Ra หญิง เป็นใหญ่ยิ่ง หรือก้าวไปข้างหน้า
พิมพ์ธินันท์ 66 พิม-ทิ-นัน Phim Thi Nan ไม่ระบุ -
กานต์ภิรมย์ 50 กาน-พิ-รม Kan Phi Rom หญิง มีความสุขในความรัก
พิเชษพงส์ 46 พิ-เชด-พง Phi Chet Phong ชาย -
พิเชฏฐ์ 43 พิ-เชด Phi Chet ชาย ประเสริฐที่สุด
พิชญาวี 32 พิด-ชะ-ยา-วี Phit Cha Ya Wi หญิง นักปราชญ์
นิพิฑย์ 41 นิ-พิด Ni Phit ชาย กอดคอ
รจิตพิชญ์ 44 ระ-จิต-พิด Ra Chit Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้งดงาม
พิมพิมล 40 พิม-พิ-มน Phim Phi Mon หญิง ผู้มีแบบอย่างที่บริสุทธิ์
เพ็ญพิสุทธ์ 56 เพ็น-พิ-สุด Phen Phi Sut หญิง ความบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์
กรณ์พิรัล 45 กอน-พิ-รัน Kon Phi Ran ชาย ผู้สร้างความงาม
พิริยะชัย 46 พิ-ริ-ยะ-ชัย Phi Ri Ya Chai ชาย -
พิชาภพ 24 พิ-ชา-พบ Phi Cha Phop ชาย โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้
สุพิณญา 30 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya หญิง ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สุพินท์ 35 สุ-พิน Su Phin หญิง -
สิริพิพรรธน์ 65 สิ-หริ-พิ-พัด Si Ri Phi Phat หญิง -
พิมพ์วลัญช์ 65 พิม-วะ-ลัน Phim Wa Lan หญิง มีลักษณะรูปงาม
สุภิวัฒน์ 40 สุ-พิ-วัด Su Phi Wat ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่เจริญดีงาม
พิชญ์วิรัล 51 พิด-วิ-รัน Phit Wi Ran หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้