บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิธวัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิธวัชญ์
ชื่อ พิธวัชญ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-ทะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Tha Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิธวัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิธวัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิธวัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิธวัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ พิธวัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิธวัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิธวัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิธวัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิธวัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิธวัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พินิจพร 39 พิ-นิด-พอน Phi Nit Phon หญิง -
เกสพิชญ์ 37 เกด-พิด Ket Phit ไม่ระบุ -
พิมบา 20 พิม-บา Phim Ba ไม่ระบุ -
พิทกมล 25 พิด-กะ-มน Phit Ka Mon ไม่ระบุ -
พรพิภพ 33 พอน-พิ-พบ Phon Phi Phop ชาย -
ศุภณพิชญ์ 41 สุ-พน-พิด Su Phon Phit ชาย นักปราชญที่ประเสริฐ
พิมพ์ระวี 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
โสภิคา 21 โส-พิ-คา So Phi Kha หญิง -
พิเลิศ 31 พิ-เลิด Phi Loet ชาย -
พิมพ์ญาดา 41 พิม-ยา-ดา Phim Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
สายพินธ์ 46 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
พิมพ์พันธมน 65 พิม-พัน-ทะ-มน Phim Phan Tha Mon หญิง ผู้มีรูปแบบเป็นที่ผูกพันทางใจ
พิญ์สุรางค์ 53 พิ-สุ-ราง Phi Su Rang ไม่ระบุ -
มณพิรา 27 มน-พิ-รา Mon Phi Ra หญิง เสียงแห่งความลุ่มหลง
ยุพิล 27 ยุ-พิน Yu Phin หญิง หญิงงาม
รพินท์นิภา 42 ระ-พิน-นิ-พา Ra Phin Ni Pha หญิง ผู้มีรัศมีดุจพระอาทิตย์
จิรภิญญา 28 จิ-ระ-พิน-ยา Chi Ra Phin Ya หญิง ความรู้ยั่งยืน
บัวพิมพ์ 46 บัว-พิม Bua Phim หญิง -
ฉัตรพิกุล 36 ฉัด-พิ-กุน Chat Phi Kun หญิง -
พิมสร 28 พิม-สอน Phim Son หญิง -
ดาราภิรมย์ 38 ดา-รา-พิ-รม Da Ra Phi Rom ไม่ระบุ -
ภิษณุ 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
พิเสก 22 พิ-เสก Phi Sek ชาย -
พิมพ์ชนก์ 51 พิม-ชน Phim Chon ชาย พ่อผู้เป็นแบบอย่าง
โศภิษฐ์กานต์ 57 โส-พิด-กาน So Phit Kan หญิง -
พรพิชัย 38 พอน-พิ-ชัย Phon Phi Chai ชาย ชัยชนะอันพิเศษและประเสริฐ
พิพฒน์ 37 พิ-พด Phi Phot ไม่ระบุ -
พิษณุ 22 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์
อภิวรรธน์ 43 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ชาย มีความเจริญยิ่ง
พิมรรัตน์ 46 พิ-มอ-ระ-รัด Phi Mo Ra Rat หญิง -
พิศิษฐิ์ 49 พิ-สิด-สะ Phi Sit Sa ไม่ระบุ -
พิเศษ์สิทธิ์ 63 พิ-เส-สิด Phi Se Sit ชาย ผู้มีสิทธิพิเศษ
พิเชตุ 20 พิ-เช-ตุ Phi Che Tu ชาย -
เพียงพิศ 46 เพียง-พิด Phiang Phit หญิง -
พิธุนันท์ 41 พิ-ทุ-นัน Phi Thu Nan ได้ทั้งชายและหญิง -
กฤษณ์พิรัชย์ 59 กริด-พิ-รัด Krit Phi Rat ชาย พระกฤษณะผู้มีชัยและเป็นวีรบุรุษ
ชัยพิชิต 35 ชัย-พิ-ชิด Chai Phi Chit ชาย ผู้ชนะ
ศุภิณาณัฐฏี 53 สุ-พิ-นา-นัด-ถะ-ตี Su Phi Na Nat Tha Ti หญิง -
พิงพงา 25 พิง-พะ-งา Phing Pha Nga หญิง -
ภิสา 13 พิ-สา Phi Sa ไม่ระบุ แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่