บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิณรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิณรัตน์
ชื่อ พิณรัตน์ ความหมาย แปลว่า พิณที่มีค่าดุจดวงแก้ว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิน-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phin Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พิณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พิณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิณชา 20 พิน-ชา Phin Cha หญิง -
พิณญา 22 พิน-ยา Phin Ya หญิง -
กุรุพินท์ 34 กุ-รุ-พิน Ku Ru Phin ไม่ระบุ ทับทิม
พินธุ์สุดา 41 พิน-สุ-ดา Phin Su Da ไม่ระบุ -
ศิวาพิณ 35 สิ-วา-พิน Si Wa Phin ไม่ระบุ -
ชูพินธ์ 34 ชู-พิน Chu Phin ไม่ระบุ -
สุภิญญาดา 24 สุ-พิน-ยา-ดา Su Phin Ya Da หญิง -
พินสมัย 41 พิน-สะ-หมัย Phin Sa Mai หญิง -
นิพินธ์ 39 นิ-พิน Ni Phin ไม่ระบุ -
พิณกรณ์ 36 พิน-กอน Phin Kon ชาย -
พิณญาดา 24 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da ไม่ระบุ -
จินภิญญา 29 จิน-พิน-ยา Chin Phin Ya หญิง -
ศศิพินทุ์ 46 สะ-สิ-พิน Sa Si Phin หญิง -
ภิญญ์ 22 พิน Phin ชาย -
อรพิน 27 ออ-ระ-พิน O Ra Phin หญิง ดอกบัว
ภิญโภ 14 พิน-โพ Phin Pho ชาย -
ณัฏฐนพิน 49 นัด-ถน-พิน Nat Thon Phin หญิง -
สุพิณพร 37 สุ-พิน-พอน Su Phin Phon หญิง -
ระพินทร์ 39 ระ-พิน Ra Phin ชาย -
เพลงพิณ 35 เพลง-พิน Phleng Phin หญิง -
ยุพาพิน 35 ยุ-พา-พิน Yu Pha Phin หญิง สาวสวย
พรนพิน 34 พอน-นะ-พิน Phon Na Phin หญิง ผู้ประเสริฐและสดชื่น
ปภิณทิพย์ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง -
อภิญญาพร 32 อะ-พิน-ยา-พอน A Phin Ya Phon หญิง -
วาริพิน 32 วา-หริ-พิน Wa Ri Phin หญิง -
ประพิณศรี 45 ประ-พิน-สี Pra Phin Si หญิง -
อภินดา 18 อะ-พิน-ดา A Phin Da หญิง -
พินทองทา 28 พิน-ทอง-ทา Phin Thong Tha ไม่ระบุ -
อภิณพ์พร 45 อะ-พิน-พอน A Phin Phon ไม่ระบุ -
อภิณห์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
ระพิณ 25 ระ-พิน Ra Phin ชาย -
จิตต์โสภิน 46 จิด-โส-พิน Chit So Phin ไม่ระบุ ผู้มีจิตใจงดงาม
ภิรนันท์ 33 พิน-นัน Phin Nan หญิง -
เพิน 19 เพิน Phoen ชาย -
พินญา 22 พิน-ยา Phin Ya หญิง -
แพรวพิน 37 แพรว-พิน Phraeo Phin ไม่ระบุ -
อภินทร์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
ยุพิน 26 ยุ-พิน Yu Phin หญิง หญิงงาม
นะพิน 26 นะ-พิน Na Phin ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในท้องฟ้า
ภิญ 9 พิน Phin ไม่ระบุ -