บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิณรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิณรัตน์
ชื่อ พิณรัตน์ ความหมาย แปลว่า พิณที่มีค่าดุจดวงแก้ว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิน-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phin Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พิณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พิณรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภิรวดี 23 พิน-วะ-ดี Phin Wa Di หญิง -
นุชนพิน 30 นุ-ชะ-นะ-พิน Nu Cha Na Phin หญิง หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ
อรพิณ 27 ออ-ระ-พิน O Ra Phin หญิง ดอกบัว
โศภิญ 20 โส-พิน So Phin ไม่ระบุ -
พินทอง 26 พิน-ทอง Phin Thong หญิง -
ศุภินทรา 24 สุ-พิน-ทรา Su Phin Thra หญิง เจ้าแห่งความเป็นมงคล
ศิวาพิน 35 สิ-วา-พิน Si Wa Phin ไม่ระบุ -
โศภิญญา 25 โส-พิน-ยา So Phin Ya หญิง -
พินสอน 35 พิน-สอน Phin Son ไม่ระบุ -
ศศิพิณ 35 สะ-สิ-พิน Sa Si Phin ไม่ระบุ -
สุตพิน 28 สุด-พิน Sut Phin ชาย -
ภิญญ์ 22 พิน Phin ชาย -
อภิญโญ 23 อะ-พิน-โย A Phin Yo ชาย -
ปภิณทิพย์ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง -
ระพิน 25 ระ-พิน Ra Phin ชาย -
อทัมภิน 26 อะ-ทัม-พิน A Tham Phin หญิง ซื่อตรง
อรพินทร์ 41 ออน-พิน On Phin หญิง -
โสภิญญา 25 โส-พิน-ยา So Phin Ya หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
กานต์ยุพิน 45 กาน-ยุ-พิน Kan Yu Phin หญิง หญิงสาวผู้น่ารัก
สุพินไย 42 สุ-พิน-ยัย Su Phin Yai ชาย -
ภิญญาพัชร์ 41 พิน-ยา-พัด Phin Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้ในกรอบ
โศภิน 21 โส-พิน So Phin หญิง -
พินญารัตน์ 47 พิน-ยา-รัด Phin Ya Rat หญิง -
ปภินพิทย์ 42 ปะ-พิน-พิด Pa Phin Phit หญิง ผู้มีความรู้แตกฉาน
กลพิณ 24 กน-พิน Kon Phin หญิง -
โสพิณ 28 โส-พิน So Phin หญิง -
กันต์พิณพร 51 กัน-พิน-นะ-พอน Kan Phin Na Phon หญิง พิณที่ไพเราะและน่ารัก
พินสมัย 41 พิน-สะ-หมัย Phin Sa Mai หญิง -
พินทุสร 30 พิน-ทุ-สอน Phin Thu Son หญิง ผู้มีเสียงไพเราะ
วันพิน 32 วัน-พิน Wan Phin หญิง -
บุญพิน 24 บุน-พิน Bun Phin หญิง -
อรพินย์ 44 ออน-พิน On Phin หญิง -
ภิญญารัตน์ 39 พิน-ยา-รัด Phin Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความรอบรู้
ทองพิณ 26 ทอง-พิน Thong Phin หญิง -
รพิน 21 ระ-พิน Ra Phin ไม่ระบุ -
อภินทร์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
นาถนพิน 29 นาด-นะ-พิน Nat Na Phin หญิง มีที่พึ่งใหม่
สุพินยา 34 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya ไม่ระบุ ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สมพิณ 29 สม-พิน Som Phin ไม่ระบุ -
นภินทร์ธารี 45 นะ-พิน-ทา-รี Na Phin Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้า