บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิณณัฐฌา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิณณัฐฌา
ชื่อ พิณณัฐฌา ความหมาย แปลว่า ผู้เพ่งพิจฯในความรอบรู้เรื่องพิณ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิน-นัด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phin Nat Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สมพิน 29 สม-พิน Som Phin หญิง -
ภิญญาพร 26 พิน-ยา-พอน Phin Ya Phon ไม่ระบุ -
อรพินย์ 44 ออน-พิน On Phin หญิง -
จิตต์โสภิน 46 จิด-โส-พิน Chit So Phin หญิง ผู้มีจิตใจงดงาม
โสภิน 21 โส-พิน So Phin หญิง -
นิพินธ์ 39 นิ-พิน Ni Phin ไม่ระบุ -
สมพิณ 29 สม-พิน Som Phin ไม่ระบุ -
สุพิณญา 30 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya หญิง ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
เพ็ญสายพิน 55 เพ็น-สาย-พิน Phen Sai Phin หญิง -
ภิญญา 14 พิน-ยา Phin Ya หญิง ความรอบรู้
รพิน 21 ระ-พิน Ra Phin ไม่ระบุ -
ประภาพินธ์ 42 ประ-พา-พิน Pra Pha Phin หญิง -
ลำพิน 24 ลัม-พิน Lam Phin หญิง -
สุพินยา 34 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya ไม่ระบุ ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
อระพิน 31 อะ-ระ-พิน A Ra Phin หญิง -
จึงภิญญา 27 จึง-พิน-ยา Chueng Phin Ya หญิง -
หนูพิณ 29 หนู-พิน Nu Phin หญิง เด็กที่มีค่าดังพิณ
พรพิน 29 พอน-พิน Phon Phin หญิง -
ปภาพินท์ 31 ปะ-พา-พิน Pa Pha Phin หญิง ประสบแสงสว่าง
ภรพิน 22 พอน-พิน Phon Phin ไม่ระบุ -
พรพิณ 29 พอน-พิน Phon Phin หญิง -
ปภินวิช 24 ปะ-พิน-วิด Pa Phin Wit ชาย มีความรู้แตกฉาน
ภิญญวิทย์ 41 พิน-ยะ-วิด Phin Ya Wit ชาย ผู้มีวิชาการอันรอบรู้
เทพิน 20 เท-พิน The Phin ไม่ระบุ เจ้าแห่งเทวดา
ภิญญามาศ 27 พิน-ยา-มาด Phin Ya Mat หญิง เจริญรุ่งเรือง, สมบูรณ์
ภิญโญศักดิ์ 43 พิน-โย-สัก Phin Yo Sak ชาย -
กิจภิญญา 25 กิด-พิน-ยา Kit Phin Ya หญิง -
ภิญญาณัฐทิชา 40 พิน-ยา-นัด-ถะ-ทิ-ชา Phin Ya Nat Tha Thi Cha หญิง ความรู้ของนักปราชญ์ที่เกิดสองครั้ง
ฐิติพินธ์ 50 ถิ-ติ-พิน Thi Ti Phin หญิง -
ภิรนันท์ 33 พิน-นัน Phin Nan หญิง -
อภิญยา 24 อะ-พิน-ยา A Phin Ya หญิง ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
ริยพิญ 32 ริ-ยะ-พิน Ri Ya Phin หญิง -
ศศิพิณ 35 สะ-สิ-พิน Sa Si Phin ไม่ระบุ -
ณัฐนพิน 40 นัด-นะ-พิน Nat Na Phin หญิง นักปราชญ์ผู้สดชื่นหรือหนุ่มสาวเสมอ
พิณประภา 29 พิน-ประ-พา Phin Pra Pha หญิง -
สุพิณดา 27 สุ-พิน-ดา Su Phin Da หญิง -
พิณทิพย์ 47 พิน-ทิบ Phin Thip หญิง -
อรพินธุ์ 41 ออน-พิน On Phin หญิง -
ชลพินทุ์ 36 ชน-ละ-พิน Chon La Phin หญิง หยาดน้ำ, หยดน้ำ
อาพินญา 29 อา-พิน-ยา A Phin Ya หญิง -