บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิณณัฐฌา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิณณัฐฌา
ชื่อ พิณณัฐฌา ความหมาย แปลว่า ผู้เพ่งพิจฯในความรอบรู้เรื่องพิณ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิน-นัด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phin Nat Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณณัฐฌา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณณัฐฌา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิณณัฐฌา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นะพิน 26 นะ-พิน Na Phin ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในท้องฟ้า
พิณเทพ 28 พิน-เทบ Phin Thep ชาย -
ฉัตรภิญญา 30 ฉัด-พิน-ยา Chat Phin Ya หญิง -
ประพิณศรี 45 ประ-พิน-สี Pra Phin Si หญิง -
พินญารัตน์ 47 พิน-ยา-รัด Phin Ya Rat หญิง -
อภิญชญา 22 อะ-พิน-ชะ-ยา A Phin Cha Ya ไม่ระบุ ปัญญาความรู้
บุญพิน 24 บุน-พิน Bun Phin หญิง -
จิตต์โสภิน 46 จิด-โส-พิน Chit So Phin หญิง ผู้มีจิตใจงดงาม
หนูพิณ 29 หนู-พิน Nu Phin หญิง เด็กที่มีค่าดังพิณ
พิณโย 29 พิน-โย Phin Yo หญิง ยิ่ง ยิ่งขึ้นไป
พินกา 19 พิน-กา Phin Ka หญิง -
ยุพินพร 38 ยุ-พิน-พอน Yu Phin Phon หญิง -
พินทอง 26 พิน-ทอง Phin Thong หญิง -
ยุพินท์ 36 ยุ-พิน Yu Phin หญิง หญิงงาม
โศภิญญา 25 โส-พิน-ยา So Phin Ya หญิง -
ภิญโญ 17 พิน-โย Phin Yo ชาย ยิ่ง ยิ่งขึ้นไป
สายพิน 33 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
พินสมัย 41 พิน-สะ-หมัย Phin Sa Mai หญิง -
ศิวาพิน 35 สิ-วา-พิน Si Wa Phin ไม่ระบุ -
จุมพิน 29 จุม-พิน Chum Phin หญิง การจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
พิณวดี 31 พิน-วะ-ดี Phin Wa Di หญิง -
สุภิญญา 22 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya หญิง ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
เนตรนพิน 36 เนด-นะ-พิน Net Na Phin หญิง ผู้มีดวงตาสาวเสมอ
วาริพิน 32 วา-หริ-พิน Wa Ri Phin หญิง -
ลำพิน 24 ลัม-พิน Lam Phin หญิง -
พิณชนก 25 พิน-ชะ-นก Phin Cha Nok ไม่ระบุ -
ภิญญวิทย์ 41 พิน-ยะ-วิด Phin Ya Wit ชาย ผู้มีวิชาการอันรอบรู้
อภิณห์กมล 42 อะ-พิน-มน A Phin Mon หญิง -
จึงภิญญา 27 จึง-พิน-ยา Chueng Phin Ya หญิง -
โสภิน 21 โส-พิน So Phin หญิง -
พิญญรักษ์ 42 พิน-ยะ-รัก Phin Ya Rak หญิง ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
ระพิณ 25 ระ-พิน Ra Phin ชาย -
โศภิน 21 โส-พิน So Phin หญิง -
พรพิณ 29 พอน-พิน Phon Phin หญิง -
ภรพิน 22 พอน-พิน Phon Phin ไม่ระบุ -
สมพิน 29 สม-พิน Som Phin หญิง -
อภิณห์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
ประพิณ 27 ประ-พิน Pra Phin หญิง ฉลาด
อภินนา 22 อะ-พิน-นา A Phin Na หญิง ไม่แบ่งแยกไม่เปลี่ยนแปลง
รพินทร์ 35 ระ-พิน Ra Phin หญิง ผู้เป็นใหญ่