บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิณญาดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิณญาดา
ชื่อ พิณญาดา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของเทวดา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิน-ยา-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phin Ya Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณญาดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิณญาดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณญาดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิณญาดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ พิณญาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิณญาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณญาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิณญาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิณญาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิณญาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สายพินธ์ 46 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
ภิญญวิทย์ 41 พิน-ยะ-วิด Phin Ya Wit ชาย ผู้มีวิชาการอันรอบรู้
อรพินธ์ 40 ออน-พิน On Phin หญิง -
รพินทร์ 35 ระ-พิน Ra Phin หญิง ผู้เป็นใหญ่
จินภิญญา 29 จิน-พิน-ยา Chin Phin Ya หญิง -
ชูพินธ์ 34 ชู-พิน Chu Phin ไม่ระบุ -
อรเทพิน 30 ออน-เท-พิน On The Phin หญิง เทวดาผู้สวยงาม
ณัฐนพิน 40 นัด-นะ-พิน Nat Na Phin หญิง นักปราชญ์ผู้สดชื่นหรือหนุ่มสาวเสมอ
ยอดพิน 32 ยอด-พิน Yot Phin หญิง -
ภิญญ์รพี 41 พิน-ระ-พี Phin Ra Phi หญิง มีความรู้รุ่งเรืองดั่งแสงอาทิตย์
สายพิญ 32 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
ละพิน 27 ละ-พิน La Phin หญิง -
จุมพิน 29 จุม-พิน Chum Phin หญิง การจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
พินต์ 29 พิน Phin หญิง -
ทองพิน 26 ทอง-พิน Thong Phin หญิง -
อภิณห์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
โสพิณ 28 โส-พิน So Phin หญิง -
อัฐภิญญา 33 อัด-ถะ-พิน-ยา At Tha Phin Ya หญิง มีความรู้ยิ่งแปดประการ
ยุพินรัตน์ 51 ยุ-พิน-รัด Yu Phin Rat หญิง -
ภิญญะ 17 พิน-ยะ Phin Ya ชาย -
ยุพินพรรณ 47 ยุ-พิน-พัน Yu Phin Phan หญิง -
คำพิน 22 คัม-พิน Kham Phin ชาย -
ภิญญารัตน์ 39 พิน-ยา-รัด Phin Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความรอบรู้
สายพิณ 33 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
รพินพร 33 ระ-พิน-พอน Ra Phin Phon หญิง -
ณัฐพิณ 35 นัด-ถะ-พิน Nat Tha Phin หญิง -
ภิรนันท์ 33 พิน-นัน Phin Nan หญิง -
ภูมิภิญโญ 29 พูม-พิน-โย Phum Phin Yo ไม่ระบุ -
กลพิณ 24 กน-พิน Kon Phin หญิง -
อภิญชญา 22 อะ-พิน-ชะ-ยา A Phin Cha Ya ไม่ระบุ ปัญญาความรู้
อภินนาตม์ 39 อะ-พิน-นาด A Phin Nat หญิง มีใจกล้าหาญมั่นคง
อนุพินท์ 39 อะ-นุ-พิน A Nu Phin หญิง ชื่อผู้ครองแคว้นอุชเชนีองค์หนึ่ง
ลำเพิน 26 ลัม-เพิน Lam Phoen ไม่ระบุ -
กรพินธุ์ 36 กอ-ระ-พิน Ko Ra Phin หญิง ทับทิม
อระพิน 31 อะ-ระ-พิน A Ra Phin หญิง -
อภิณห์กมล 42 อะ-พิน-มน A Phin Mon หญิง -
อรพินธุ์ 41 ออน-พิน On Phin หญิง -
กิจภิญญา 25 กิด-พิน-ยา Kit Phin Ya หญิง -
ฐิติพินธ์ 50 ถิ-ติ-พิน Thi Ti Phin หญิง -
บุญพิน 24 บุน-พิน Bun Phin หญิง -