บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิชิตชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิชิตชา
ชื่อ พิชิตชา ความหมาย แปลว่า ผู้พิชิต เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-ชิด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Chit Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชิตชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิชิตชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชิตชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชิตชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ พิชิตชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิชิตชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชิตชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิชิตชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชิตชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิชิตชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชิตชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิชิตชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมญาดา 24 พิม-ยา-ดา Phim Ya Da หญิง ผู้หญิงที่เป็นต้นแบบของผู้มีภูมิแห่งความรอบรู้
พิยุทธ 26 พิ-ยุด Phi Yut ชาย ปราศจากการรบ, ต่อสู้ไม่ยอมแพ้
พิษณุราช 29 พิด-นุ-ราด Phit Nu Rat ชาย -
พินิสัย 40 พิ-นิ-สัย Phi Ni Sai หญิง -
กุลพิธาน์ 39 กุน-ละ-พิ-ทา Kun La Phi Tha ไม่ระบุ ระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
ภิภาพรรณ 28 พิ-พา-พัน Phi Pha Phan ไม่ระบุ -
พิศาส 27 พิ-สาด Phi Sat ชาย -
พิมพ์ณัฐฏ์ 70 พิม-นัด Phim Nat หญิง -
พันพิสา 37 พัน-พิ-สา Phan Phi Sa ไม่ระบุ -
สุพิช 22 สุ-พิด Su Phit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
พิมพ์กานต์ 53 พิม-กาน Phim Kan ไม่ระบุ ผู้งดงามน่ารัก
พิราอร 27 พิ-รา-ออน Phi Ra On หญิง หญิงสาวผู้กล้าหาญ
มโนภิราม 29 มะ-โน-พิ-ราม Ma No Phi Ram ชาย ให้ความพอใจ
พรพิชัย 38 พอน-พิ-ชัย Phon Phi Chai ชาย ชัยชนะอันพิเศษและประเสริฐ
พิมพ์เดือน 55 พิม-เดือน Phim Duean หญิง งดงามเหมือนพระจันทร์
ปุณณ์ณพิชญ์ 54 ปุน-นะ-พิด Pun Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้เต็ม
กิจพิพัฒน์ 52 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ไม่ระบุ มีความเจริญและมีชื่อเสียง
กรณ์พิสิษฐ์ 64 กอน-พิ-สิด Kon Phi Sit ชาย การกระทำที่เป็นเลิศ, กระทำดี
พิพิชญ์ 39 พิ-พิด Phi Phit ชาย -
พิรุนห์ 36 พิ-รุน Phi Run ชาย ฝน, ชื่อเทวดาแห่งนํ้า เทวดาแห่งฝน
อภิวรร 25 อะ-พิ-วัน A Phi Wan ไม่ระบุ ที่ทำให้มีชัยชนะ
ยอพิสิษฐ์ 59 ยอ-พิ-สิด Yo Phi Sit ชาย -
พิชญารัตน์ 44 พิด-ยา-รัด Phit Ya Rat ไม่ระบุ -
เพลินพิศ 44 เพลิน-พิด Phloen Phit หญิง ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
ภิตติมาตุ์ 34 พิด-ติ-มา Phit Ti Ma ไม่ระบุ -
ณชลพินทุ์ 41 นะ-ชะ-ละ-พิน Na Cha La Phin หญิง หยาดน้ำแห่งความรู้
พิณมณี 34 พิน-มะ-นี Phin Ma Ni หญิง -
กรรภิรมย์ 40 กัน-พิ-รม Kan Phi Rom ชาย ฉัตรห้าชั้น
พริมิชยา 36 พิ-มิด-ชะ-ยา Phi Mit Cha Ya หญิง ผู้บูชาความประเสริฐ
เพิ่มสิริ 39 เพิ่ม-สิ-หริ Phoem Si Ri หญิง -
พินิจชา 30 พิ-นิด-ชา Phi Nit Cha ไม่ระบุ -
พินาภรณ์ 37 พิ-นา-พอน Phi Na Phon หญิง -
โศภิตา 20 โส-พิ-ตา So Phi Ta หญิง นางงาม
พิมพ์ฉวี 52 พิม-ฉะ-หวี Phim Cha Wi หญิง -
วพิดา 20 วะ-พิ-ดา Wa Phi Da ไม่ระบุ -
ทองพิมพ์ 43 ทอง-พิม Thong Phim หญิง -
เกศภิญญา 24 เกด-พิน-ยา Ket Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้สูงสุด
พิมลกานต์ 42 พิ-มน-กาน Phi Mon Kan หญิง -
พิมประไพ 44 พิม-ประ-พัย Phim Pra Phai หญิง -
พิพัฒนพงศ์ 58 พิ-พัด-ทะ-นะ-พง Phi Phat Tha Na Phong ชาย -