บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิชากาญจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิชากาญจน์
ชื่อ พิชากาญจน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคุณค่าดังทองทางความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-ชา-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Cha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชากาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิชากาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชากาญจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชากาญจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ พิชากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิชากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิชากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชากาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิชากาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
โภคพินท์ 36 โพ-คะ-พิน Pho Kha Phin ชาย ผู้มีทรัพย์มาก
จึงภิญญา 27 จึง-พิน-ยา Chueng Phin Ya หญิง -
พิภัทร 22 พิ-พัด Phi Phat ชาย การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
วาริพินท์ 42 วา-หริ-พิน Wa Ri Phin หญิง -
พิริยากร 34 พิ-ริ-ยา-กอน Phi Ri Ya Kon ไม่ระบุ -
พิชญ์ธญา 36 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้, ผู้ทรงญานที่มีความรู้
พรรณพิชา 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง -
อัฐฐภิรมย์ 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง -
พิภาวัลย์ 47 พิ-พา-วัน Phi Pha Wan หญิง -
พิสนห์ 38 พิ-สะ-นะ Phi Sa Na ชาย -
พิมประพัชร 45 พิม-ประ-พัด Phim Pra Phat หญิง -
พิชญ์กานต์ 46 พิด-กาน Phit Kan หญิง -
ฟ้าพิลัย 41 ฟ้า-พิ-ลัย Fa Phi Lai หญิง -
พิจิตราพร 42 พิ-จิด-ตรา-พอน Phi Chit Tra Phon หญิง ผู้ประเสริฐและงาม
พิบล 20 พิ-บน Phi Bon ชาย -
ณภิชนันท์ 36 นะ-พิด-ชะ-นัน Na Phit Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีที่เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยความรู้
รัฏฐพิชญ์ 53 รัด-ถะ-พิด Rat Tha Phit ชาย เมืองนักปราชญ์
อพิชยาพร 41 อะ-พิด-ยา-พอน A Phit Ya Phon หญิง -
อภิญญา 20 อะ-พิน-ยา A Phin Ya หญิง ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
อภิวัช 23 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ไม่ระบุ เพิ่มพูน
อภิปรียา 33 อะ-พิ-ปรี-ยา A Phi Pri Ya ไม่ระบุ น่ารักยิ่ง
พิมพ์สุชา 45 พิม-สุ-ชา Phim Su Cha หญิง ผู้เป็นต้นแบบของการมีชาติกำเนิดที่ดี
พิสันดิ์ 42 พิ-สัน Phi San ชาย -
ไพรพิทักษ์ 52 พรัย-พิ-ทัก Phrai Phi Thak ไม่ระบุ -
ติณณ์พิภัช 45 ติน-พิ-พัด Tin Phi Phat ชาย ผู้ร่วมจำแนกการข้ามพ้นความทุกข์
อภิรัตยา 31 อะ-พิ-รัด-ยา A Phi Rat Ya หญิง -
จันทรพินีย์ 61 จัน-ทอน-พิ-นี Chan Thon Phi Ni ไม่ระบุ -
พิทวิส 30 พิด-วิด Phit Wit ไม่ระบุ -
นภินทร์ 29 นะ-พิน Na Phin หญิง เป็นใหญ่ในท้องฟ้า
อภิชยากรณ์ 41 อะ-พิด-ยา-กอน A Phit Ya Kon หญิง -
โศพิชญ์ธิตา 50 โส-พิด-ทิ-ตา So Phit Thi Ta หญิง -
ฐิติพินธ์ 50 ถิ-ติ-พิน Thi Ti Phin หญิง -
พิชญ์ชากร 35 พิด-ชา-กอน Phit Cha Kon ไม่ระบุ สร้างความรู้
ณัฐพิศุทธิ์ 56 นัด-ถะ-พิ-สุด Nat Tha Phi Sut ชาย ผู้มีความงามดุจนักปราชญ์
พิรมพร 33 พิ-รม-พอน Phi Rom Phon หญิง -
พิทักษ์ชัย 45 พิ-ทัก-ชัย Phi Thak Chai ชาย -
พิมพศรณ์ 50 พิม-พะ-สอน Phim Pha Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันเป็นแบบอย่าง
พงษ์พิชาญ 42 พง-พิ-ชาน Phong Phi Chan ชาย -
พิรัลชลี 41 พิ-รัน-ชะ-ลี Phi Ran Cha Li หญิง งดงามน่ากราบไหว้ ไหว้สวย
พิกุลน้อย 41 พิ-กุน-น้อย Phi Kun Noi หญิง -