บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิชยาพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิชยาพัชร์
ชื่อ พิชยาพัชร์ ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิด-ชะ-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phit Cha Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชยาพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิชยาพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชยาพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชยาพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พิชยาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิชยาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชยาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิชยาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชยาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิชยาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชยาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิชยาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คำพิศ 24 คัม-พิด Kham Phit ชาย -
พัสพิชชา 36 พัด-สะ-พิด-ชา Phat Sa Phit Cha หญิง -
ธัญพิชญ์ 39 ทัน-พิด Than Phit ไม่ระบุ -
ศุภณพิชญ์ 41 สุ-พน-พิด Su Phon Phit ชาย นักปราชญที่ประเสริฐ
ณปภาพิชญ์สินี 59 นะ-ปะ-พา-พิด-สิ-นี Na Pa Pha Phit Si Ni หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาของนักปราชญ์หญิง
เกสพิชญ์ 37 เกด-พิด Ket Phit ไม่ระบุ -
พิชเยศ 31 พิด-ชะ-เยด Phit Cha Yet ชาย เจ้าแห่งชัยชนะ
ภาพิต 17 พา-พิด Pha Phit หญิง ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
สุพิษ 24 สุ-พิด Su Phit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
ลาภิศทัพพ์ 49 ลา-พิด-สะ-ทับ La Phit Sa Thap ชาย -
พิชญาฤทา 22 พิด-ยา-รึ-ทา Phit Ya Rue Tha หญิง -
พิชญ์นัน 41 พิด-ชะ-นัน Phit Cha Nan หญิง ผู้มีความรู้เป็นที่น่ายินดี
พิดสมัย 37 พิด-สะ-หมัย Phit Sa Mai หญิง ความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
ชาตพิทย์ 36 ชะ-ตะ-พิด Cha Ta Phit ชาย ผู้มีความรู้เกิดแล้ว
กนกพิชญ์ 34 กะ-หนก-พิด Ka Nok Phit หญิง ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
เพชรพิชฌาย์ 53 เพ็ด-พิด-ชา Phet Phit Cha ไม่ระบุ -
พิทยากรณ์ 41 พิด-ทะ-ยา-กอน Phit Tha Ya Kon หญิง -
พิชดารัตน์ 41 พิด-ชะ-ดา-รัด Phit Cha Da Rat หญิง ผู้ทรงภูมิความรู้อันประเสริฐ
พิตรพิบูล 41 พิด-พิ-บูน Phit Phi Bun ชาย มีทรัพย์สมบัติมากมาย
พิฐชญาณ์ 42 พิด-ชะ-ยา Phit Cha Ya หญิง ชัยชนะ
พิชญ์สุดา 37 พิด-ชะ-สุ-ดา Phit Cha Su Da หญิง หญิงสาวผู้มีความรู้
ปัณนิพิฐ 41 ปัน-นิ-พิด Pan Ni Phit หญิง ผู้ตั้งมั่นด้วยทรัพย์
กวีพิชญ์ 41 กะ-วี-พิด Ka Wi Phit หญิง ปราชญ์ผู้ชำนาญบทกลอน
พิชญอาภา 27 พิด-ชะ-ยะ-อา-พา Phit Cha Ya A Pha ไม่ระบุ -
พิชญ์สุรางค์ 55 พิด-สุ-ราง Phit Su Rang หญิง -
กัญพิชชา 26 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha ไม่ระบุ หญิงที่มีความรู้
กัลย์พิสชา 50 กัน-ละ-พิด-สะ-ชา Kan La Phit Sa Cha หญิง หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
พาพิชญ์ 36 พา-พิด Pha Phit หญิง ผู้นำมาซึ่งความรู้
พิชญ์ชัญญา 42 พิด-ชะ-ชัน-ยา Phit Cha Chan Ya หญิง ผู้ประเสริฐในความเป็นนักปราชญ์
กัญจน์นิพิฐ 59 กัน-จะ-นิ-พิด Kan Cha Ni Phit หญิง ผู้มีความตั้งใจมั่นในความมีคุณค่า
กฤตพิชญา 24 กริด-พิด-ชะ-ยา Krit Phit Cha Ya หญิง ผู้ทำการดังนักปราชญ์
ปุณพิชญ์ 35 ปุน-นะ-พิด Pun Na Phit ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
กัญจน์พิชญ์ 56 กัน-พิด Kan Phit ได้ทั้งชายและหญิง -
พิชญา 19 พิด-ชะ-ยา Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์
ประพิษ 26 ประ-พิด Pra Phit หญิง -
พงศ์พิชญ์ 53 พง-พิด Phong Phit ชาย ตระกูลนักปราชญ์
ควรพิศ 33 ควน-พิด Khwon Phit หญิง -
พิชญพงษ์ 41 พิด-ชะ-ยะ-พง Phit Cha Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
อภิชยากรณ์ 41 อะ-พิด-ยา-กอน A Phit Ya Kon หญิง บ่อเกิดแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง
สุพิชชาพร 37 สุ-พิด-ชา-พอน Su Phit Cha Phon ไม่ระบุ -