บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิชญ์ชญานีย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิชญ์ชญานีย์
ชื่อ พิชญ์ชญานีย์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์หญิงผู้มีความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิด-ชะ-ยา-นี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phit Cha Ya Ni
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชญ์ชญานีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิชญ์ชญานีย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชญ์ชญานีย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชญ์ชญานีย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ พิชญ์ชญานีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิชญ์ชญานีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชญ์ชญานีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิชญ์ชญานีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชญ์ชญานีย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิชญ์ชญานีย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนพิชญ์ 34 ชน-พิด Chon Phit ไม่ระบุ -
พิษณุศักดิ์ 48 พิด-นุ-สัก Phit Nu Sak ชาย -
พิพิชญ์ 39 พิ-พิด Phi Phit ชาย -
นิพิชฌม์ชา 45 นิ-พิด-ชา Ni Phit Cha หญิง ผู้ก่อเกิดปัญญา
พรรณพิชญา 40 พัน-พิด-ชะ-ยา Phan Phit Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
สุพิษณ์ 38 สุ-พิด Su Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
ประพิส 29 ประ-พิด Pra Phit ชาย -
สัณห์พิชญ์ 57 สัน-พิด San Phit ชาย นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
พิชชากรณ์ 36 พิด-ชา-กอน Phit Cha Kon หญิง สร้างความรู้
กฤตพิชญา 24 กริด-พิด-ชะ-ยา Krit Phit Cha Ya หญิง ผู้ทำการดังนักปราชญ์
พิชญ์ภูมินันท์ 63 พิด-พู-มิ-นัน Phit Phu Mi Nan หญิง ผู้ยินดีในแผ่นดินที่ชาญฉลาด
พิชญาน์ลลิน 54 พิด-ชะ-ยา-ละ-ลิน Phit Cha Ya La Lin หญิง มีความน่ารักในกรอบ
ถิรพิทย์ 39 ถิ-ระ-พิด Thi Ra Phit ไม่ระบุ มีความรู้มั่นคง
ชัญญาพิชญ์ 42 ชัน-ยา-พิด Chan Ya Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา, ผู้มีปัญญาดุจนักปราชญ์
ปภินพิทย์ 42 ปะ-พิน-พิด Pa Phin Phit หญิง ผู้มีความรู้แตกฉาน
โสภิศ 23 โส-พิด So Phit หญิง งดงาม
พิศราพันธ์ 54 พิด-รา-พัน Phit Ra Phan หญิง -
พิชญาณี 31 พิด-ยา-นี Phit Ya Ni หญิง -
ศุภพิชญ์ 36 สุ-พะ-พิด Su Pha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้งดงาม
พิมพ์ปพิชญ์ 63 พิม-ปะ-พิด Phim Pa Phit หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
เพลินพิชญ์ 52 เพลิน-พิด Phloen Phit หญิง ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
กาญจน์พิชชา 43 กาน-พิด-ชา Kan Phit Cha ไม่ระบุ ความรู้ที่มีค่าดุจทองคำ
พิชชาภา 19 พิด-ชา-พา Phit Cha Pha หญิง มีความรู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
พิชญาพัฒน์ 48 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญงอกงาม
พิสสมัย 43 พิด-สะ-หมัย Phit Sa Mai หญิง ความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
พิชญ์ 27 พิด Phit ชาย นักปราชญ์
พิชญสินี 41 พิด-ชะ-ยะ-สิ-นี Phit Cha Ya Si Ni หญิง -
ณพิชญ์ 32 นะ-พิด Na Phit ชาย นักปราชญ์
พิชญ์สุรางค์ 55 พิด-สุ-ราง Phit Su Rang หญิง -
พิษมัย 33 พิด-มัย Phit Mai หญิง -
สุภาพิชญ์ 37 สุ-พา-พิด Su Pha Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความงาม
กัณพิชชา 27 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha ไม่ระบุ รักในความรู้
สุภิชชา 18 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha ชาย เพิ่งพินิจอย่างดี
พิพิธชัย 42 พิ-พิด-ชัย Phi Phit Chai ชาย -
อภิจฉัท 27 อะ-พิด-ฉัด A Phit Chat ไม่ระบุ ครอบคลุม
เศรษฐพิชญ์ 53 เสรด-ถะ-พิด Serot Tha Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่
พิชญานี 31 พิด-ยา-นี Phit Ya Ni ไม่ระบุ -
ตรีพิชญ์ชา 44 ตรี-พิด-ชา Tri Phit Cha ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของนักปราชญ์ทั้งสาม
พิศทยา 29 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya ไม่ระบุ -
ธิติพิชญ์ 42 ทิ-ติ-พิด Thi Ti Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พากเพียร