บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิชญพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิชญพงษ์
ชื่อ พิชญพงษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิด-ชะ-ยะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phit Cha Ya Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชญพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิชญพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชญพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชญพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 96
หมายเลข 96 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ พิชญพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พิชญพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชญพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พิชญพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชญพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิชญพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิชญาธร 27 พิด-ยา-ทอน Phit Ya Thon ชาย -
โศภิษฐา 30 โส-พิด-ถา So Phit Tha หญิง ผู้งามยิ่ง
จารุพิชญา 31 จา-รุ-พิด-ชะ-ยา Cha Ru Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
ยุพิษ 25 ยุ-พิด Yu Phit หญิง -
ปภิชญากร 19 ปะ-พิด-ยา-กอน Pa Phit Ya Kon หญิง -
พิศพร 31 พิด-พอน Phit Phon ชาย -
ภคโศภิต 24 พะ-คะ-โส-พิด Pha Kha So Phit ไม่ระบุ -
พิพิตชัย 41 พิ-พิด-ชัย Phi Phit Chai ชาย -
ภิตติมาตุ์ 34 พิด-ติ-มา Phit Ti Ma ไม่ระบุ -
ชนพิชญ์ชา 37 ชน-พิด-ชา Chon Phit Cha ไม่ระบุ ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ของปวงชน
อิทธิพิทธ์ 45 อิด-ทิ-พิด-ทะ It Thi Phit Tha ชาย -
พิชญาณี 31 พิด-ยา-นี Phit Ya Ni หญิง -
พิศวัฒ 32 พิด-วัด Phit Wat ไม่ระบุ -
พิศไสว 41 พิด-สะ-หวัย Phit Sa Wai ไม่ระบุ -
สมพิส 31 สม-พิด Som Phit หญิง เหมาะสมที่จะดู
พิงพิศ 33 พิง-พิด Phing Phit หญิง -
พงษ์พิศ 42 พง-พิด Phong Phit หญิง ตระกูลนักปราชญ์
พิชชานาท 24 พิด-ชา-นาด Phit Cha Nat ไม่ระบุ -
พิศเนศ 33 พิด-เนด Phit Net ไม่ระบุ -
เปรมณพิชญ์ 45 เปรม-นะ-พิด Prem Na Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่มีความสุข
ศิริพิชญ์ 46 สิ-หริ-พิด Si Ri Phit ไม่ระบุ -
พิศวัสต์ 48 พิด-สะ-วัด Phit Sa Wat ชาย เป็นที่เชื่อถือ, เป็นที่ไว้วางใจ
พิชขญา 21 พิด-ขะ-ยา Phit Kha Ya ไม่ระบุ -
พิสสมัย 43 พิด-สะ-หมัย Phit Sa Mai หญิง ความรัก ความปลื้มใจ ความชื่นชม
พูลพิศมัย 52 พูน-พิด-มัย Phun Phit Mai หญิง -
พิชญาพร 31 พิด-ชะ-ยา-พอน Phit Cha Ya Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พิสพิษฐ์ 53 พิ-สะ-พิด Phi Sa Phit ไม่ระบุ -
นิพิษฐา 35 นิ-พิด-ถา Ni Phit Tha หญิง ผู้ดำรงมั่น, มั่นคง
สุพิช 22 สุ-พิด Su Phit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
การต์พิชชา 35 กาน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง มีความรู้เป็นที่รัก
สุรพิชญา 31 สุ-ระ-พิด-ชะ-ยา Su Ra Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
สุพิชญา 27 สุ-พิด-ชะ-ยา Su Phit Cha Ya หญิง ฉลาดยิ่ง
นิพิฑย์ 41 นิ-พิด Ni Phit ไม่ระบุ กอดคอ
พิทยา 22 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya หญิง -
สุพิษณ์ 38 สุ-พิด Su Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
สมพิตร 31 สม-พิด Som Phit หญิง เหมาะสมที่จะดู
พิชญุตม์ 36 พิด-ชะ-ยุด Phit Cha Yut ชาย ฉลาดและยิ่งใหญ่
ยิ่งพิศ 34 ยิ่ง-พิด Ying Phit ไม่ระบุ -
พิศนี 31 พิด-นี Phit Ni หญิง -
พิพิธ 28 พิ-พิด Phi Phit ชาย -