บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พิชชาภัทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พิชชาภัทร์
ชื่อ พิชชาภัทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิด-ชา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phit Cha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชชาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พิชชาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชชาภัทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พิชชาภัทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ พิชชาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พิชชาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชชาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พิชชาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พิชชาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พิชชาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมพ์พิชญ์ชา 64 พิม-พิด-ชา Phim Phit Cha หญิง แบบอย่างของผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
บัณฑุ์นิพิฐ 54 บัน-นิ-พิด Ban Ni Phit หญิง ช้างเผือกที่ตั้งใจมั่น
เพ็ญพิศชา 44 เพ็น-พิด-ชา Phen Phit Cha ไม่ระบุ เต็มไปด้วยความรู้
ปภาณพิชญ์ 36 ปะ-พาน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พูดเก่ง, นักปราชญืผู้มีวาทะศิลป์
โศภิส 23 โส-พิด So Phit ไม่ระบุ เจ้าแห่งความงาม
พิชญ์รวี 44 พิด-ระ-วี Phit Ra Wi หญิง นักปราชญ์ผู้รู้เรื่องพระอาทิตย์
พิตตินันท์ 46 พิด-ติ-นัน Phit Ti Nan ชาย เพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติ
พิทยาภรณ์ 41 พิด-ทะ-ยา-พอน Phit Tha Ya Phon หญิง หญิงสวยงามด้วยความรู้
บพิธ 18 บะ-พิด Ba Phit ชาย -
เบญพิชชา 25 เบน-พิด-ชา Ben Phit Cha หญิง -
ธัญพิชญ์ 39 ทัน-พิด Than Phit ไม่ระบุ -
ทัตพิชชา 25 ทัด-พิด-ชา That Phit Cha ไม่ระบุ ผู้ประสาทความรู้
พิชญานินท์ 43 พิด-ยา-นิน-นะ Phit Ya Nin Na ไม่ระบุ -
พิสญา 24 พิด-สะ-ยา Phit Sa Ya หญิง -
สุพิชญากาญจน์ 53 สุ-พิด-ยา-กาน Su Phit Ya Kan หญิง -
ชญพิชชา 23 ชะ-ยะ-พิด-ชา Cha Ya Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้ดังปราชญ์
กรณ์ณพิชญ์ 51 กอน-นะ-พิด Kon Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ชำนาญ, นักปราชญ์ผู้ฉลาด
ภิชญาภัทร์ 31 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง ผู้ประเสริฐที่เกิดมาเป็นปราชญ์อันยิ่งใหญ่
พิษธยา 29 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya ชาย -
พิชพล 28 พิด-พน Phit Phon ไม่ระบุ -
กานต์พิชชา 36 กาน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง มีความรู้เป็นที่รัก
สุพิศตา 31 สุ-พิด-ตา Su Phit Ta หญิง งดงามยิ่ง
พิชชญาณ 26 พิด-ชะ-ยาน Phit Cha Yan ชาย ควมรู้, ความเข้าใจ, มีสติปัญญา
พิชญ์จิรา 42 พิด-จิ-รา Phit Chi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
พิชยุทธ 28 พิด-ยุด Phit Yut ไม่ระบุ -
โสภิตนภา 26 โส-พิด-นะ-พา So Phit Na Pha หญิง -
การต์พิชชา 35 กาน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง มีความรู้เป็นที่รัก
โศภิต 19 โส-พิด So Phit หญิง งาม
สุรพิชญ์ 39 สุ-ระ-พิด Su Ra Phit ชาย นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
สุพิตตา 27 สุ-พิด-ตา Su Phit Ta หญิง งดงามยิ่ง
ประพิชญา 29 ประ-พิด-ชะ-ยา Pra Phit Cha Ya หญิง รู้รายละเอียด, รู้จริง
นพิษฐา 31 นะ-พิด-ถา Na Phit Tha หญิง ใหม่สุด, สาวที่สุด, สดชื่นที่สุด
เพ็ญพิศ 41 เพ็น-พิด Phen Phit หญิง -
พิศพร 31 พิด-พอน Phit Phon ชาย -
พิทยา 22 พิด-ทะ-ยา Phit Tha Ya หญิง -
ณพิช 19 นะ-พิด Na Phit หญิง ผู้ซึ่งมีความรู้
ชัญญพิชญ์ 41 ชัน-ยะ-พิด Chan Ya Phit หญิง ผู้ประเสริฐดุจนักปราชญ์ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พริศราธร 36 พิด-สะ-รา-ทอน Phit Sa Ra Thon หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
พิชญ์พัฒน์ 56 พิด-พัด Phit Phat หญิง ผู้เจริญทางความรู้
พงษ์พิษณุ 45 พง-พิด-นุ Phong Phit Nu ชาย เชื้อสายพระวิษณุ,เชื้อสายผู้คุ้มครอง