บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัศภัสสรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัศภัสสรณ์
ชื่อ พัศภัสสรณ์ ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของอำนาจอันเป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สะ-พัด-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Sa Phat Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 130 หรือ 30
หมายเลข 30 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุบัติเหตุและอุปสรรคให้ทุกๆ ด้าน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชะตาชีวิตถอยหลังเข้าครองได้ เป็นเลขแห่งการหลอกลวงให้ขยัน ไม่ว่าจะทำกิจการงานสิ่งใด ก็จะได้ทำทุกอย่าง แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้ว ก็จะมีเหตุทำให้ไม่สมหวังในเรื่องที่ทำ อีกทั้งด้านความรักและหน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืน ทำได้ประเดี๋ยวประด๋าว เหมือนจะดีแต่ก็กลับกลายเป็นแย่ ความรักมีปัญหาอาจไม่ได้แต่งงาน ที่สำคัญที่สุดหมายเลขนี้มีพลังในการเผชิญอุบัติเหตุและการผ่าตัด จะดึงพลังงานร้ายแรงที่อยู่รอบตัว ผู้ที่ตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ไม่ควรประมาทกับชีวิตอย่างเด็ดขาด
ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัฐธกฤษฎ์ 45 พัด-ทะ-กริด Phat Tha Krit ชาย ผู้มีการกระทำด้วยความสามารถ
เตชพัฒน์ 36 เตด-พัด Tet Phat ชาย -
พัสส์ฐพร 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ศีลพัต 35 สี-ละ-พัด Si La Phat ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดี
มนภัทร 20 มะ-นะ-พัด Ma Na Phat หญิง มีสิริมงคลทางจิตใจ
ธนัญญ์นภัสร 51 ทะ-นัน-นะ-พัด-สอน Tha Nan Na Phat Son หญิง แสงของความรู้ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ธนลภัสร์ 40 ทะ-นน-พัด Tha Non Phat หญิง ไม่เอาความรุ่งเรืองจากทรัพย์
ญาณภัท 16 ยาน-พัด Yan Phat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
เสาว์พัตน์ 54 เสา-พัด Sao Phat หญิง -
ภัทร์รพี 38 พัด-ระ-พี Phat Ra Phi ไม่ระบุ ประเสริฐดั่งพระอาทิตย์
ศกลภัทร 24 สะ-กน-พัด Sa Kon Phat ชาย ความดีอันเต็มเปี่ยม
จินตภัทร์ 37 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat หญิง เจริญด้วยความคิด
ปิยาพัทช 30 ปิ-ยา-พัด Pi Ya Phat ไม่ระบุ เป็นที่รักดังเพชร
ณัฏฐภัทร 37 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ ประเสริฐดุจนักปราชญ์
พัทญาวดี 32 พัด-ทะ-ยา-วะ-ดี Phat Tha Ya Wa Di ไม่ระบุ -
เจตนพัทธ์ 42 เจ-ตะ-นะ-พัด Che Ta Na Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยความคิด
สุพัชฌาย์ 45 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha หญิง จำแนกอย่างดี
กรณ์ภัสสร 42 กอน-พัด-สอน Kon Phat Son หญิง การกระทำให้เกิดแสงสว่าง
ญาณพัทธพล 41 ยาน-พัด-ทะ-พน Yan Phat Tha Phon ชาย ผู้มีกำลังความรู้
ชีวพัฒน์ 44 ชี-วะ-พัด Chi Wa Phat ไม่ระบุ เจริญในชีวิต
ฌาณภัทร 21 ชา-นะ-พัด Cha Na Phat ไม่ระบุ -
ชุพัฒนา 24 ชุ-พัด-ทะ-นา Chu Phat Tha Na หญิง -
ภัศธณะ 25 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ไม่ระบุ -
คำพัฒ 20 คัม-พัด Kham Phat ชาย -
บัวพัด 25 บัว-พัด Bua Phat หญิง -
สุดาภัทร 20 สุ-ดา-พัด Su Da Phat หญิง หญิงอันประเสริฐ
ภุสชิพัทธ์ 41 พุด-ชิ-พัด Phut Chi Phat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
พัชรวารี 36 พัด-ชะ-ระ-วา-รี Phat Cha Ra Wa Ri หญิง น้ำเพชร
รัศภัธ 24 รัด-สะ-พัด Rat Sa Phat หญิง -
รุจีพัชร 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
ภรณ์พัทธ์ 45 พอน-พัด Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
พัชราภาณ์ 35 พัด-ชะ-รา-พา Phat Cha Ra Pha หญิง รัศมีเพชร เปล่งประกายเหมือนเพชร
กันต์พัชร์ 49 กัน-พัด Kan Phat หญิง หูที่ประเสริฐ
พัทธ์พนิดา 45 พัด-พะ-นิ-ดา Phat Pha Ni Da หญิง หญิงสาวผู้มีความผูกพัน
กานต์ธีราพัฒน์ 64 กาน-ที-รา-พัด Kan Thi Ra Phat ชาย ผู้เป็นที่รักของผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
สุวภัทร 24 สุ-วะ-พัด Su Wa Phat หญิง งามและเจริญ
พชรธิดา 24 พัด-ชะ-ระ-ทิ-ดา Phat Cha Ra Thi Da หญิง ลูกสาวที่สวยดั่งเพชร
ชัญญาณ์ภัช 36 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้รู้จักจำแนกความรู้
ภัทธชน 17 พัด-ทะ-ชน Phat Tha Chon ไม่ระบุ -
ณพัฒน์ 34 นะ-พัด Na Phat ชาย ผู้เจริญด้วยความรู้