บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัศภัสสรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัศภัสสรณ์
ชื่อ พัศภัสสรณ์ ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของอำนาจอันเป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สะ-พัด-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Sa Phat Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 130 หรือ 30
หมายเลข 30 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุบัติเหตุและอุปสรรคให้ทุกๆ ด้าน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชะตาชีวิตถอยหลังเข้าครองได้ เป็นเลขแห่งการหลอกลวงให้ขยัน ไม่ว่าจะทำกิจการงานสิ่งใด ก็จะได้ทำทุกอย่าง แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้ว ก็จะมีเหตุทำให้ไม่สมหวังในเรื่องที่ทำ อีกทั้งด้านความรักและหน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืน ทำได้ประเดี๋ยวประด๋าว เหมือนจะดีแต่ก็กลับกลายเป็นแย่ ความรักมีปัญหาอาจไม่ได้แต่งงาน ที่สำคัญที่สุดหมายเลขนี้มีพลังในการเผชิญอุบัติเหตุและการผ่าตัด จะดึงพลังงานร้ายแรงที่อยู่รอบตัว ผู้ที่ตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ไม่ควรประมาทกับชีวิตอย่างเด็ดขาด
ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงษ์พัด 36 พง-พัด Phong Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
ภัททิราพร 28 พัด-ทิ-รา-พอน Phat Thi Ra Phon ไม่ระบุ -
อภัสนันท์ 42 อะ-พัด-นัน A Phat Nan หญิง ผู้ยินดีในความมืด
จิลภัชธนัน 41 จิ-ละ-พัด-ทะ-นัน Chi La Phat Tha Nan ไม่ระบุ ผู้จำแนกว่าวและทรัพย์
สุภัสศร 31 สุ-พัด-สอน Su Phat Son ไม่ระบุ งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
คำพัฒ 20 คัม-พัด Kham Phat ชาย -
ชนัฐภัสร์ 45 ชะ-นัด-พัด Cha Nat Phat ไม่ระบุ คนที่มีแสงสว่างที่มั่นคง
ภัสภรณ์ 31 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
สกลพัฒน์ 43 สะ-กน-พัด Sa Kon Phat ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญทุกอย่าง
ฐานันพัชร 42 ถา-นัน-พัด-ชะ-ระ Tha Nan Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
ชญาพัฏฐ์ 46 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat ไม่ระบุ อำนาจที่เกิดจากความรู้
กฤษณพัฒน์ 40 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ไม่ระบุ พระกฤษณะผู้เจริญ
กิจธนาพัฒน์ 50 กิด-ทะ-นา-พัด Kit Tha Na Phat ไม่ระบุ งานที่ทำให้เจริญในทรัพย์
สุภัทรรชัย 36 สุ-พัด-ระ-ชัย Su Phat Ra Chai ชาย -
ภรณ์นภัส 36 พอน-นะ-พัด Phon Na Phat หญิง พรสวรรค์, ฟ้างาม
ประภัสร 26 ประ-พัด Pra Phat ไม่ระบุ -
ศรีภัสร์ 43 สี-พัด Si Phat ไม่ระบุ -
ปิยพัทธ์ 40 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
สุพัชฌา 28 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha ไม่ระบุ จำแนกอย่างดี
กุลพิพัฒน์ 49 กุน-ละ-พิ-พัด Kun La Phi Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
พิพัฒน์มงคล 58 พิ-พัด-มง-คน Phi Phat Mong Khon ชาย -
ณภัทรพร 27 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
ธนพัด 22 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
สุวพัชญ์ 41 สุ-วะ-พัด Su Wa Phat ไม่ระบุ งามและเจริญ
กวินสุพัตรา 44 กะ-วิน-สุ-พัด-ตรา Ka Win Su Phat Tra ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติอันดีงาม
พัฒน์สรณ์ 54 พัด-สอน Phat Son หญิง ชื่อพระวิษณุ
จิภัสสร 33 จิ-พัด-สอน Chi Phat Son ไม่ระบุ รุ่งเรืองตลอดกาล
ประภัสสร 33 ประ-พัด-สอน Pra Phat Son หญิง แสงแพรวพราว
ภัทรชมล 23 พัด-ทะ-ระ-ชะ-มน Phat Tha Ra Cha Mon ไม่ระบุ -
ศักดิพัฒน์ 46 สัก-ดิ-พัด Sak Di Phat ไม่ระบุ -
บริพัตร 29 บอ-ริ-พัด Bo Ri Phat ชาย บำรุง
พรรษประเวศ 45 พัด-ประ-เวด Phat Pra Wet ชาย การเข้าสู่ปีใหม่
สุภัทรา 19 สุ-พัด-รา Su Phat Ra หญิง -
อนุภัทร์ 31 อะ-นุ-พัด A Nu Phat ชาย เจริญเนืองๆดีงามเสมอ
กุลณิชาภัทร 30 กุน-นิ-ชา-พัด Kun Ni Cha Phat ไม่ระบุ -
ธวัลย์พัทธ์ 63 ทะ-วัน-พัด Tha Wan Phat ไม่ระบุ ผู้ผูกพันความบริสุทธิ์
อนงค์ภัทร์ 45 อะ-นง-พัด A Nong Phat ไม่ระบุ -
พัชรพงค์ 41 พัด-ชะ-ระ-พง Phat Cha Ra Phong ไม่ระบุ -
ปติภัทร 19 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
รัญญาภัทร์ 36 รัน-ยา-พัด Ran Ya Phat หญิง -