บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัศภัสสรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัศภัสสรณ์
ชื่อ พัศภัสสรณ์ ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของอำนาจอันเป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สะ-พัด-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Sa Phat Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 4
หมายเลข 4 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเอาแต่ใจ ส่งเสริมถึงความเศร้าและความน้อยเนื้อต่ำใจของเจ้าชะตา จิตใจและสติมักไม่สงบ มีเรื่องวุ่นวายให้เก็บเอามาคิด เป็นคนขี้น้อยใจมาก ห้ามใครขัดหรือว่าหน่อยไม่ได้ จะเอาแต่นั่งเศร้า และร้องไห้ อมทุกข์ ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัศภัสสรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 130 หรือ 30
หมายเลข 30 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุบัติเหตุและอุปสรรคให้ทุกๆ ด้าน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชะตาชีวิตถอยหลังเข้าครองได้ เป็นเลขแห่งการหลอกลวงให้ขยัน ไม่ว่าจะทำกิจการงานสิ่งใด ก็จะได้ทำทุกอย่าง แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้ว ก็จะมีเหตุทำให้ไม่สมหวังในเรื่องที่ทำ อีกทั้งด้านความรักและหน้าที่การงานมักจะไม่ยั่งยืน ทำได้ประเดี๋ยวประด๋าว เหมือนจะดีแต่ก็กลับกลายเป็นแย่ ความรักมีปัญหาอาจไม่ได้แต่งงาน ที่สำคัญที่สุดหมายเลขนี้มีพลังในการเผชิญอุบัติเหตุและการผ่าตัด จะดึงพลังงานร้ายแรงที่อยู่รอบตัว ผู้ที่ตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ไม่ควรประมาทกับชีวิตอย่างเด็ดขาด
ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัศภัสสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัศภัสสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สูฐิภัช 29 สู-ถิ-พัด Su Thi Phat ชาย -
พงศ์พัฒน์ 55 พง-พัด Phong Phat ชาย ดำรงเชื้อสาย
ศิริภัสสร 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง -
กนกพัฒน์ 36 กะ-หนก-พัด Ka Nok Phat ชาย ผู้เจริญดั่งทอง
ณภัสสรณ์ 42 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก
จินตพัฒน์ 47 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยความคิด
ภัชริน 20 พัด-ริน Phat Rin หญิง -
พัชริญา 27 พัด-ชะ-ริ-ยา Phat Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้แก่กล้า
กิตติ์พิภัทร์ 55 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ชาย มีความเจริญและมีชื่อเสียง
กัญปกรณ์ภัส 42 กัน-ปะ-กอน-พัด Kan Pa Kon Phat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
พัสพิชชา 36 พัด-สะ-พิด-ชา Phat Sa Phit Cha หญิง -
ปริยาภัทร 29 ปะ-ริ-ยา-พัด Pa Ri Ya Phat หญิง งามน่ารัก
พรรธน์ชญมน 50 พัด-ชะ-ยะ-มน Phat Cha Ya Mon หญิง ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
พัชญ์ชรัมพร 54 พัด-ชะ-รัม-พอน Phat Cha Ram Phon หญิง ผู้อยู่ในขอบน้ำและฟ้า
ภิชชญาภัทร์ 33 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง ผู้ประเสริฐที่เกิดมาเป็นปราชญ์อันยิ่งใหญ่
ณรภัทร 19 นน-พัด Non Phat ชาย -
กัญญ์ปภาภัทร์ 45 กัน-ปะ-พา-พัด Kan Pa Pha Phat หญิง หญิงที่มีแสงสว่างอันประเสริฐ
พงษ์พัด 36 พง-พัด Phong Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
ภูมิภัทร์ 31 พูม-พัด Phum Phat ชาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
พงศ์พัทธ์ 52 พง-พัด Phong Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
สมภัทร 22 สม-พัด Som Phat ชาย -
สุภัทธ์ 27 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
ภัทร์ชนี 33 พัด-ทะ-ระ-ชะ-นี Phat Tha Ra Cha Ni ไม่ระบุ -
พลอยปภัส 42 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่มีแสงเป็นรัศมี , พลอยน้ำงาม
ภีมพัฒน์ 42 พี-มะ-พัด Phi Ma Phat ชาย ผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
จิลลาภัทร 33 จิน-ลา-พัด Chin La Phat หญิง ดีงามดังว่าว
พัฒน์ธนาตย์ 59 พัด-ทะ-นาด Phat Tha Nat หญิง -
กิตติพัชร์ 42 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ชาย การพัฒนาที่มีชื่อเสียง
พัทธ์ธีรา 42 พัด-ที-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
ภัทรศิริกาจน์ 51 พัด-ทะ-ระ-สิ-หริ-ก่า Phat Tha Ra Si Ri Ka หญิง -
พัชร์ 27 พัด Phat ชาย ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
ชญช์พัศ 36 ชะ-ยะ-พัด Cha Ya Phat หญิง อำนาจอันทำให้เกิดความรู้
ชยาน์ภัสร์ 50 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ผู้ที่มีความรอบรู้อย่างแจ่มแจ้ง
สุภัทธิ์ 31 สุ-พัด Su Phat หญิง ผู้จำแนกที่ดี
ฐิดาพัชร์ 42 ถิ-ดา-พัด Thi Da Phat หญิง หญิงที่มั่นคงดุจเพชร
จรัสภัทร 31 จะ-หรัด-พัด Cha Rat Phat ไม่ระบุ ประเสริฐและรุ่งเรือง
ธนนภัทร 24 ทะ-นน-พัด Tha Non Phat ชาย -
พรรณพัชร 39 พัน-นะ-พัด Phan Na Phat หญิง สีน้ำหรือประกายเพชร
ภัสชญา 19 พัด-สะ-ชะ-ยา Phat Sa Cha Ya หญิง -
จิณณพัฒน์ 49 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ประพฤติดีและพัฒนาแล้ว