บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พันธ์วริศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พันธ์วริศ
ชื่อ พันธ์วริศ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-วะ-ริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Wa Rit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พันธ์วริศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พันธ์วริศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พันธ์วริศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พันธ์วริศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พันธ์วริศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พันธ์วริศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พันธ์วริศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พันธ์วริศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พันธ์วริศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พันธ์วริศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิริพรรณ 40 สิ-หริ-พัน Si Ri Phan หญิง วงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ, ผู้มีผิวพรรณงาม
อธิพันธ์ 44 อะ-ทิ-พัน A Thi Phan ชาย ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
พรพรรณนภา 40 พอน-พัน-นะ-พา Phon Phan Na Pha หญิง -
พงษ์ประพันธ์ 63 พง-ประ-พัน Phong Pra Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายในงานประพันธ์
พันธิภา 27 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
พันฤทธิ์ 36 พัน-ริด Phan Rit ชาย -
ปัทมาพันธ์ 43 ปัด-ทะ-มา-พัน Pat Tha Ma Phan หญิง -
ทิวาพรรณ์ 42 ทิ-วา-พัน-ระ Thi Wa Phan Ra หญิง -
บุษยพรรณ 36 บุด-สะ-ยะ-พัน But Sa Ya Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัว
พัณณ์ชนุตม์ 56 พัน-ชะ-นุด Phan Cha Nut หญิง ผู้มีผิวพรรณเหนือผู้อื่น
ธาดาพันธุ์ 38 ทา-ดา-พัน Tha Da Phan ไม่ระบุ ผู้สร้างวงศ์ตระกูล
ลลิพรรณ 37 ละ-ลิ-พัน La Li Phan หญิง -
กรพรรณ 26 กอ-ระ-พัน Ko Ra Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณมีรัศมี
เสาวภาพรรณ์ 48 เสา-วะ-พา-พัน Sao Wa Pha Phan หญิง -
ปภพรรณ 24 ปะ-พะ-พัน Pa Pha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณสดใส
กองพันธ์ 39 กอง-พัน Kong Phan ชาย -
พันธกิจ 32 พัน-ทะ-กิด Phan Tha Kit ไม่ระบุ -
พันธี 28 พัน-ที Phan Thi หญิง -
อิครพันธ์ 48 อิ-คอน-พัน I Khon Phan ชาย -
พันธุ์ดร 36 พัน-ดอน Phan Don ชาย -
ธนพรรณ์ 39 ทะ-นะ-พัน Tha Na Phan ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณดีและมีทรัพย์
พันธมิตร 37 พัน-ทะ-มิด Phan Tha Mit ชาย -
ชุติพันธ์ 40 ชุ-ติ-พัน Chu Ti Phan หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องกับความรุ่งเรือง
สุทิพันธ์ 43 สุ-ทิ-พัน Su Thi Phan หญิง -
พรรณกนก 28 พัน-กะ-หนก Phan Ka Nok หญิง -
ภัณฑลา 20 พัน-ทะ-ลา Phan Tha La ไม่ระบุ -
พัณนิดา 28 พัน-นิ-ดา Phan Ni Da หญิง ทองคำ, ตกแต่งแล้ว
วีณาพรรณ์ 49 วี-นา-พัน-ระ Wi Na Phan Ra หญิง -
เทพัน 20 เท-พัน The Phan หญิง -
ศรีพัน 35 สี-พัน Si Phan หญิง -
อำพรรณี 35 อัม-พัน-นี Am Phan Ni หญิง -
จุไรพรรณ 41 จุ-รัย-พัน Chu Rai Phan หญิง -
นลพรรณ 32 นน-ละ-พัน Non La Phan หญิง มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว, มีผิวพรรณงาม
พรรณธรา 30 พัน-ทะ-รา Phan Tha Ra หญิง -
ภรรณภัทร์ 33 พัน-พัด Phan Phat หญิง ผู้จำแนกผิวพรรณ
พร้อมพันธุ์ 56 พร้อม-พัน Phrom Phan หญิง ผู้มีเผ่าพันธุ์ที่สุขสมบูรณ์
ชนิพันธ์ 41 ชะ-นิ-พัน Cha Ni Phan ชาย ผู้มีความผูกพันกับภรรยา, ผู้มีความผูกพันกับปวงชน
พัณณพิศา 42 พัน-นะ-พิ-สา Phan Na Phi Sa หญิง ผู้ดูและผู้กล่าว
พันณิภา 28 พัน-นิ-พา Phan Ni Pha หญิง ประเสริฐเสมอกัน
วิไลพรรณ 46 วิ-ลัย-พัน Wi Lai Phan หญิง -