บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พันธ์ธวัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พันธ์ธวัช
ชื่อ พันธ์ธวัช ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-ทะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Tha Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พันธ์ธวัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พันธ์ธวัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พันธ์ธวัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พันธ์ธวัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 69
หมายเลข 69 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ พันธ์ธวัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พันธ์ธวัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พันธ์ธวัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พันธ์ธวัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พันธ์ธวัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พันธ์ธวัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พันธ์ธวัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พันธ์ธวัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วชิราพรรณ 38 วะ-ชิ-รา-พัน Wa Chi Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดุจดั่งเพชร
พันพงศ์ 43 พัน-พง Phan Phong ไม่ระบุ -
สุภาพันธ์ 40 สุ-พา-พัน Su Pha Phan หญิง ผู้มีเชื้อสายทางด้านกฎหมาย
ธีระพันธ์ 49 ที-ระ-พัน Thi Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยนักปราชญ์
พงษ์ประพันธ์ 63 พง-ประ-พัน Phong Pra Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายในงานประพันธ์
พรรณรินทร์ 48 พัน-ริน Phan Rin ไม่ระบุ -
จิตราพรรณ 39 จิด-ตรา-พัน Chit Tra Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณงดงาม
อัมพรพรรณ 48 อัม-พอน-พัน Am Phon Phan หญิง -
เพ็ญอำพันธ์ 59 เพ็น-อัม-พัน Phen Am Phan หญิง อัญมณีสีเหลืองที่งามดั่งดวงจันทร์
วิชุพันธุ์ 44 วิ-ชุ-พัน Wi Chu Phan ชาย -
เอกพันธุ์ 40 เอก-พัน Ek Phan ชาย -
พัณนิดา 28 พัน-นิ-ดา Phan Ni Da หญิง ทองคำ, ตกแต่งแล้ว
ธัชพรรณ์ 40 ทัด-พัน-ระ That Phan Ra ชาย -
จินพันธ์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
กัญตพรพันธุ์ 55 กัน-ตะ-พอน-พัน Kan Ta Phon Phan หญิง ผู้มีเชื้อสายที่น่ารักและประเสริฐ
นภาพรรน 28 นะ-พา-พัน Na Pha Phan ไม่ระบุ ฟ้าสวย
นิรพันธ์ 43 นิ-ระ-พัน Ni Ra Phan ชาย ความพรากเพียรพยายาม
อัตถพรรณ 35 อัด-ตะ-ถะ-พัน At Ta Tha Phan ชาย -
พรรณจิรา 36 พัน-จิ-รา Phan Chi Ra หญิง -
นันทพันธ์ 45 นัน-ทะ-พัน Nan Tha Phan หญิง -
พรรณยบล 37 พัน-ยะ-บน Phan Ya Bon ไม่ระบุ -
ไชยพันธุ์ 50 ชัย-พัน Chai Phan ชาย เชื้อสายผู้เจริญกว่า
พิมพ์พันธมน 65 พิม-พัน-ทะ-มน Phim Phan Tha Mon หญิง ผู้มีรูปแบบเป็นที่ผูกพันทางใจ
ประสพพันธุ์ 56 ประ-สบ-พัน Pra Sop Phan หญิง -
บุภัรณ์ 26 บุ-พัน Bu Phan หญิง -
พันศร 28 พัน-สอน Phan Son หญิง -
พรรณกร 26 พัน-นะ-กอน Phan Na Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างผิวพรรณ หรือผู้มีผิวพรรณดี
ธีรพรรดิ์ 45 ที-ระ-พัน-ระ Thi Ra Phan Ra ชาย -
ธฤติพันธ์ 42 ทะ-ริด-ติ-พัน Tha Rit Ti Phan ชาย ส่งใจมั่น
พรรณพิชญา 40 พัน-พิด-ชะ-ยา Phan Phit Cha Ya หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
ชนม์นิภาพรรณ 53 ชน-นิ-พา-พัน Chon Ni Pha Phan ไม่ระบุ รักตัวอักษรเสมอชีวิต
อำพรพันธุ์ 50 อัม-พอน-พัน Am Phon Phan หญิง -
ลำพรรณ์ 37 ลัม-พัน-ระ Lam Phan Ra หญิง -
สุพรรณทิพย์ 59 สุ-พัน-ทิบ Su Phan Thip หญิง ผู้มีทองคำสวรรค์
พันทิพงษ์ 45 พัน-ทิ-พง Phan Thi Phong ชาย -
อิครพันธ์ 48 อิ-คอน-พัน I Khon Phan ชาย -
วุฒิพันธุ์ 45 วุด-ทิ-พัน Wut Thi Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความรู้
ศรีอำพรรณ 46 สี-อัม-พัน Si Am Phan หญิง -
กริญชญาพรรณ 41 กริน-ชะ-ยา-พัน Karin Cha Ya Phan หญิง -
พันธ์ทิพย์ 60 พัน-ทิบ Phan Thip หญิง ความงามเป็นของเทวดา