บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัธนะพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัธนะพงศ์
ชื่อ พัธนะพงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองแห่งวงศ์ตระกูล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัธนะพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัธนะพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัธนะพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัธนะพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ พัธนะพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัธนะพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัธนะพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัธนะพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัธนะพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัธนะพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชาภัทร 13 ชา-พัด Cha Phat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาประเสริฐ
กัญภัสสร์ 41 กัน-พัด Kan Phat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
ชิระภัทร 24 ชิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ความเก่าแก่อันทรงคุณค่า
วิรัลพัชร 42 วิ-รัน-พัด Wi Ran Phat หญิง หญิงสาวที่หายากดุจเพชร, เพชรงาม
จตุรภัทร์ 33 จะ-ตุ-ระ-พัด Cha Tu Ra Phat ไม่ระบุ ความเจริญ 4 ประการ
ชัญญาพรรษ 35 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ ฝนที่เกิดจากความรู้, ฝนเทียม
ภัทราวรรณ 30 พัด-ทรา-วัน Phat Thra Wan หญิง -
สุพัตชา 26 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha หญิง จำแนกอย่างดี
กรัญภัฎ 23 กรัน-พัด Kran Phat ไม่ระบุ บ่าวของผู้รู้ในสิ่งที่กระทำ
พัสตาภรณ์ 42 พัด-สะ-ตา-พอน Phat Sa Ta Phon หญิง -
ฐานพัทธ์ 41 ถา-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้ผูกพันความมั่นคง
ชัยพัชร์ 41 ชัย-พัด Chai Phat ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
สมภัสสร 35 สม-พัด-สอน Som Phat Son หญิง -
ภัทรสุดา 20 พัด-ทะ-ระ-สุ-ดา Phat Tha Ra Su Da หญิง -
ภัทรศิลาภรณ์ 47 พัด-ทะ-ระ-สิ-ลา-พอน Phat Tha Ra Si La Phon หญิง -
ศิวภัทร 27 สิ-วะ-พัด Si Wa Phat ได้ทั้งชายและหญิง พระอิศวรผู้ประเสริฐ
ภัทรชัย 24 พัด-ทะ-ระ-ชัย Phat Tha Ra Chai ชาย ชัยชนะแห่งความสุข ความสิริมงคล
ณัชชาภัทร 24 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้ดีงาม(ผู้เจริญ)ที่เกิดมามีความรู้, ผู้เจริญที่สร้างความรู้
พรประภัสสร 45 พอน-ประ-พัด-สอน Phon Pra Phat Son หญิง แสงแพรวพราวของคำอวยพร
นัฐธนพัชร 45 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นเพชร
ภัสสรา 24 พัด-สะ-รา Phat Sa Ra หญิง ศรที่มีแสงสว่าง
พิพัฒน์พันธิ์ 75 พิ-พัด-พัน Phi Phat Phan ไม่ระบุ -
ธรรม์ภัสร 42 ทัน-พัด Than Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความดีงาม
พัชลดา 22 พัด-ชะ-ละ-ดา Phat Cha La Da ไม่ระบุ -
ฐิตพัทนี 41 ทิด-พัด-ทะ-นี Thit Phat Tha Ni หญิง ผู้ให้ความมั่นคง
อาภาภัทร์ 28 อา-พา-พัด A Pha Phat ไม่ระบุ มีรัศมีอันดีงาม
สุพัฒตา 27 สุ-พัด-ตา Su Phat Ta หญิง -
ภัทรตา 14 พัด-ทะ-ระ-ตา Phat Tha Ra Ta หญิง -
พัชรพงค์ 41 พัด-ชะ-ระ-พง Phat Cha Ra Phong ชาย -
ปพัสตร์พิชชา 54 ปะ-พัด-พิด-ชา Pa Phat Phit Cha หญิง ความรู้ที่ห่มติดกาย (เต็มไปด้วยความรู้)
พัชรางค์ 34 พัด-ชะ-ราง Phat Cha Rang หญิง ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
ปวันพัฒน์ 46 ปะ-วัน-พัด Pa Wan Phat หญิง ความเจริญที่บริสุทธิ์
ไชยภัทร์ 38 ชัย-พัด Chai Phat ชาย กรอบความรู้แห่งชัยชนะ
ธพัชนันท์ 42 ทะ-พัด-นัน Tha Phat Nan หญิง -
ปภัสสนันท์ 45 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง -
ณัฐฐิชาพัฒน์ 63 นัด-ทิ-ชา-พัด Nat Thi Cha Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง, ผู้เกิดมาฉลาดและเจริญ
พัสวีพิชญ์ 59 พัด-สะ-วี-พิด Phat Sa Wi Phit หญิง ผู้มีปัญญาเป็นทรัพย์
พัสลี 32 พัด-สะ-ลี Phat Sa Li ไม่ระบุ -
จิรพิพัฒน์ 55 จิ-ระ-พิ-พัด Chi Ra Phi Phat ชาย ผู้เจริญตลอดกาล
กริณจตภัทร 33 กะ-ริน-จะ-ตะ-พัด Ka Rin Cha Ta Phat ชาย ความเจริญในการสร้างหนี้สี่ประการ