บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัทธ์พนิดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัทธ์พนิดา
ชื่อ พัทธ์พนิดา ความหมาย แปลว่า หญิงสาวผู้มีความผูกพัน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-พะ-นิ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Pha Ni Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธ์พนิดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัทธ์พนิดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธ์พนิดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธ์พนิดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พัทธ์พนิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัทธ์พนิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธ์พนิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัทธ์พนิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธ์พนิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัทธ์พนิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธ์พนิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัทธ์พนิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธ์พนิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัทธ์พนิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิชาภัทร์ 31 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat ไม่ระบุ ความเจริญอันบริสุทธิ์
พรพัชญา 31 พอน-พัด-ยา Phon Phat Ya ไม่ระบุ -
นิพัทธ 26 นิ-พัด-ทะ Ni Phat Tha ชาย -
กษิภัท 15 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ชาย พระราชาผู้ประเสริฐ
ภัทรนันท์ 34 พัด-ทะ-ระ-นัน Phat Tha Ra Nan ไม่ระบุ ผู้มีชาติกำเนิดอันประเสริฐ
ธีรพัฒน์ 44 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้
กุณกรภัชณ์ 33 กุน-กอ-ระ-พัด-ชะ Kun Ko Ra Phat Cha ไม่ระบุ -
กฤติณภัทร 24 กริด-ติ-นะ-พัด Krit Ti Na Phat ชาย ผู้สร้างสรรค์ความรู้อันประเสริฐ
รภัทร 14 ระ-พัด Ra Phat หญิง รุ่งเรืองดีงาม
พรรดินี 33 พัด-นี Phat Ni ไม่ระบุ -
กัณภัส 22 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
จันนภัสร์ 45 จัน-นะ-พัด Chan Na Phat หญิง -
พัทนินทร์ 41 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin หญิง เป็นใหญ่ในการพูด
พิพรรธ 32 พิ-พัด Phi Phat ชาย การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
นิพัธรา 30 นิ-พัด-ทะ-รา Ni Phat Tha Ra หญิง -
สุพัชฌา 28 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha ไม่ระบุ จำแนกอย่างดี
ปรียาพัศ 41 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ระพีภัทร์ 42 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
พัทธพล 31 พัด-ทะ-พน Phat Tha Phon ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยพลังมีพลังเข้มแข็งผู้มีกำลัง
ปภัสมน 24 ปะ-พัด-สะ-มน Pa Phat Sa Mon หญิง ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สดใส
ดรัลพรพัชร 45 ดรัน-พอน-พัด Dran Phon Phat หญิง ทับทิมที่ประเสริฐเหมือนเพชร
ภัทธชน 17 พัด-ทะ-ชน Phat Tha Chon ไม่ระบุ -
กตนพัต 24 กะ-ตะ-นะ-พัด Ka Ta Na Phat ชาย ผู้ได้กระทำสิ่งใหม่,ผู้ได้ริเริ่ม
สุภัทรสรณ์ 43 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
พิรภัทร 26 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat ไม่ระบุ -
ภัทระ 14 พัด-ทะ-ระ Phat Tha Ra หญิง -
จิระพัฒน์ 47 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย กรอบที่อยู่ตลอดกาล
ภัชราภา 14 พัด-ชะ-รา-พา Phat Cha Ra Pha หญิง รัศมีเพชร เปล่งประกายเหมือนเพชร
ชยาพัฒน์ 40 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat ชาย ความรู้อันประเสริฐ
ภูวภัทร 19 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้มีความเจริญของแผ่นดิน
เฉลิมพัฒน์ 51 ฉะ-เหลิม-พัด Cha Helim Phat ชาย มีความเจริญเป็นยอด
นันทภัทร 25 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat ไม่ระบุ ความยินดีอันประเสริฐ
พลพรรธน์ 48 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เจริญงอกงามทางอำนาจ
กิตติภัฏ 29 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ชาย ทหารผู้มีเกียรติ
พัทธวีร์ 43 พัด-ทะ-วี Phat Tha Wi ชาย มีผู้กล้าหาญผูกพันอยู่
อัตถพัฒน์ 43 อัด-ตะ-ถะ-พัด At Ta Tha Phat ไม่ระบุ -
พัชมณ 24 พัด-ชะ-มน Phat Cha Mon หญิง ปราสาทแห่งเพชร
ศรัณย์ภัทร 47 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat ชาย มีที่พึ่งที่ดีงาม
นิชาพัส 31 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง ปีที่เกิดไม่สิ้นสุด
ภัทรลภา 18 พัด-ละ-พา Phat La Pha หญิง ผู้ได้รับสิ่งที่ดีงาม, ได้สิริมงคล