บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัทธอิษฏา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัทธอิษฏา
ชื่อ พัทธอิษฏา ความหมาย แปลว่า น่ารักและน่าผูกพัน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-อิด-สะ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha It Sa Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธอิษฏา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัทธอิษฏา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธอิษฏา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธอิษฏา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ พัทธอิษฏา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัทธอิษฏา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธอิษฏา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัทธอิษฏา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธอิษฏา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัทธอิษฏา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชาฎิพัทธ 29 ชา-ดิ-พัด-ทะ Cha Di Phat Tha ไม่ระบุ -
หนูพัช 26 หนู-พัด Nu Phat หญิง -
ธนภัทร 19 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ภัฎฏิ 23 พัด-ติ Phat Ti ชาย ชื่อกวีผู้หนึ่ง
กาญจนภัช 24 กาน-จน-พัด Kan Chon Phat ชาย ผู้จำแนกทอง
กรณภัสสร์ 42 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat หญิง ผู้กระทำแสงสว่างแห่งปัญญา
พัชณินทร์ 42 พัด-นิน Phat Nin หญิง -
สุพาณิภัศ 38 สุ-พา-นิ-พัด Su Pha Ni Phat ไม่ระบุ -
ปภัสร์พิมพ์ 61 ปะ-พัด-พิม Pa Phat Phim ไม่ระบุ -
ศุภาพัทธ์ 36 สุ-พา-พัด Su Pha Phat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
ชยาพัฒน์ 40 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat ชาย ความรู้อันประเสริฐ
มนภัสวัลย์ 55 มน-พัด-วัน Mon Phat Wan หญิง -
จินตภัทร์ 37 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat หญิง เจริญด้วยความคิด
ภิญชญาภัชญ์ 36 พิน-ชะ-ยา-พัด Phin Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
พัดทนา 20 พัด-ทะ-นา Phat Tha Na หญิง -
พิมพ์ประภัทร 54 พิม-ประ-พัด Phim Pra Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
ณฐพัชร 32 นะ-ถะ-พัด Na Tha Phat ไม่ระบุ เพชรของนักปราชญ์
มนพัทธ์ 36 มน-นะ-พัด Mon Na Phat หญิง ผูกใจมุ่งมั่น
นิสาภัทร 27 นิ-สา-พัด Ni Sa Phat ไม่ระบุ ความรู้ที่อยู่ในกรอบของเจ้าแห่งนักปราชญ์
ภัทร์ชนนท์ 41 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย ผู้มีกำเนิดดีงาม
ภัทราภร 16 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง ดีและประเสริฐยิ่ง
กัญญภัสสรภรณ์ 55 กัน-ยะ-พัด-สอ-ระ-พอน Kan Ya Phat So Ra Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
ภัทรเศรษฐ์ 45 พัด-ทะ-ระ-เสด Phat Tha Ra Set ชาย -
พัตร 19 พัด Phat ชาย ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
กิตติ์พิภัทร์ 55 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ชาย มีความเจริญและมีชื่อเสียง
กมลพรลภัส 42 กะ-มน-พร-ละ-พัด Ka Mon Phon La Phat หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐและมีลาภ
ปีติภัทร 26 ปี-ติ-พัด Pi Ti Phat ชาย ผู้เจริญด้วยปีติ
ชวัลภัสร์ 43 ชะ-วัน-ละ-พัด Cha Wan La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างอันแวววาว
สภัสรดา 25 สะ-พัด-ระ-ดา Sa Phat Ra Da ไม่ระบุ -
ตรีพัฒน์ 43 ตรี-พัด Tri Phat ไม่ระบุ -
รุจิพัชญ์ 42 รุ-จิ-พัด Ru Chi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองในความรู้
พัทธฤทัย 31 พัด-ทะ-รึ-ไท Phat Tha Rue Thai ไม่ระบุ พันธะผูกใจ
ภัสปวรรม์ 42 พัด-ปะ-วัน Phat Pa Wan หญิง ผู้ประเสริฐที่มีความเจริญยิ่ง
นงค์นภัส 37 นง-นะ-พัด Nong Na Phat ไม่ระบุ นางผู้เป็นประดุจฟ้า
รภัสศา 24 ระ-พัด-สา Ra Phat Sa หญิง -
กัญญ์ณพัตร 46 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง หญิงที่ประพฤติดีและมีความรู้
ภัสราวรรณ 36 พัด-สะ-รา-วัน Phat Sa Ra Wan หญิง -
สุขพัฒน์ 39 สุก-พัด Suk Phat ไม่ระบุ มีความสุขและความเจริญ
พสุพัฒน์ 45 พะ-สุ-พัด Pha Su Phat ชาย -
จริภัทร 24 จะ-ริ-พัด Cha Ri Phat ชาย -