บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัทธวงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัทธวงศ์
ชื่อ พัทธวงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันตระกูล เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-วง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Wong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัทธวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธวงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธวงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ พัทธวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัทธวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัทธวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัทธวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทยา 15 พัด-ทะ-ยา Phat Tha Ya หญิง -
กรรภัชศร 27 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son หญิง ธนูที่จำแนกการจับ
รติภัทร 21 ระ-ติ-พัด Ra Ti Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดีในสิ่งประเสริฐ, ผู้มีความชอบใจในสิ่งประเสริฐ
พัชร์ธนิดา 42 พัด-ทะ-นิ-ดา Phat Tha Ni Da หญิง -
สุรพัศ 31 สุ-ระ-พัด Su Ra Phat ชาย อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
พัทร์ธีรา 42 พัด-ที-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
จีรภัสสรณ์ 54 จี-ระ-พัด-สอน Chi Ra Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งและแสงสว่างตลอดไป
คำพัด 18 คัม-พัด Kham Phat หญิง -
ฐิดาพัชร์ 42 ถิ-ดา-พัด Thi Da Phat หญิง หญิงที่มั่นคงดุจเพชร
กัญญภัสสร 36 กัน-ยะ-พัด-สอน Kan Ya Phat Son หญิง หญิงผู้รุ่งเรือง
พรประภัสสร 45 พอน-ประ-พัด-สอน Phon Pra Phat Son หญิง แสงแพรวพราวของคำอวยพร
ปารย์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีลาภอันเหมาะสม
ชิรพัทธ์ 36 ชิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ผู้ผูกพันความเก่ง
ภีมพัฒน์ 42 พี-มะ-พัด Phi Ma Phat ชาย ผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
พิชาพัชร์ 42 พิ-ชา-พัด Phi Cha Phat หญิง เพชรแห่งความรู้
พัชฎา 20 พัด-ดา Phat Da ไม่ระบุ -
พัฒธาวินท์ 45 พัด-ทา-วิน Phat Tha Win ชาย ผู้ได้รับการทรงไว้ซึ่งความเจริญ
ณภัทรภูรินท์ 41 นะ-พัด-พู-ริน Na Phat Phu Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ดีงาม
พรหมพัฒน์ 51 พรม-พัด Phrom Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐ
พงษ์ณภัทร 38 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้ดีงามด้วยความรู้ของตระกูล
ยลพัชร์ 41 ยน-พัด Yon Phat หญิง มองสิ่งประเสริฐ
ภัทรนิธิ 27 พัด-ทระ-นิ-ทิ Phat Sa Ni Thi หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญ
ชัญญาพรรษ 35 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ ฝนที่เกิดจากความรู้, ฝนเทียม
พีรพัฒน์ 48 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ความเจริญของผู้กล้าหาญ
ยศภัทร 25 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ไม่ระบุ เจริญหรือดีงามด้วยยศ
พัชริยา 31 พัด-ชะ-ริ-ยา Phat Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้แก่กล้า
ประดิษฐ์ภัท 43 ประ-ดิด-พัด Pra Dit Phat ชาย -
กุลวิภาภัสร์ 45 กุน-ละ-วิ-พา-พัด Kun La Wi Pha Phat หญิง เชื้อสายของผู้สว่างและรุ่งเรือง
ขัตติยภัท 30 ขัด-ติ-ยะ-พัด Khat Ti Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน
พัชรมณท์ 38 พัด-ชะ-ระ-มน Phat Cha Ra Mon หญิง ผู้มีใจเด็ด
ณพรรธน์พรม 56 นะ-พัด-พม Na Phat Phom หญิง ผู้ประพรมไว้ด้วยความเจริญ
กฤตพัส 24 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย ทำให้เกิดฝน
กิจพสุพัทธ์ 53 กิด-พะ-สุ-พัด Kit Pha Su Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกี่ยวข้องในสมบัติที่ต้องกระทำ
ภัททิรา 16 พัด-ทิ-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
พัชนีวรรณ 45 พัด-ชะ-นี-วัน Phat Cha Ni Wan หญิง -
จาฎุพัจน์ 45 จา-ดุ-พัด Cha Du Phat ชาย -
ญาณภัท 16 ยาน-พัด Yan Phat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
สุรภัทร 22 สุ-ระ-พัด Su Ra Phat ไม่ระบุ อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
ชลภัสสรณ์ 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง -
จิตพัทธ์ 39 จิด-ตะ-พัด Chit Ta Phat ไม่ระบุ ผูกพันด้วยใจ