บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัทธฐริญญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัทธฐริญญ์
ชื่อ พัทธฐริญญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกติดกับความเป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ถะ-ทะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Tha Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พัทธฐริญญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัทธฐริญญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธฐริญญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัทธฐริญญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุวภัทร 24 สุ-วะ-พัด Su Wa Phat หญิง งามและเจริญ
ภัฎฐิญาณ์ 42 พัด-ทิ-ยา Phat Thi Ya หญิง ผู้มีความรอบรู้ที่ตั้งมั่นในความเป็นบ่าว(ข้ารับใช้)
จิราพัทธ์ 41 จิ-รา-พัด Chi Ra Phat ชาย ความเจริญที่ยั่งยืน
ภัสราภรณ์ 36 พัด-สะ-รา-พอน Phat Sa Ra Phon หญิง รัศมีของเครื่องประดับ
พัศพสิษฐ์ 60 พัด-พะ-สิด Phat Pha Sit ชาย ผู้มีความดีที่สุดเป็นอำนาจ
ภัทรวุท 18 พัด-ทะ-ระ-วุด Phat Tha Ra Wut ไม่ระบุ -
ธรณพัฒน์ 42 ทะ-ระ-พัด Tha Ra Phat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญและความรู้
สุธีรภัทร 33 สุ-ที-ระ-พัด Su Thi Ra Phat ไม่ระบุ -
จิระภัทร์ 37 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย กรอบที่อยู่ตลอดกาล
ดลนภัส 24 ดน-นะ-พัด Don Na Phat หญิง สวรรค์บันดาล
พิพัฒน์ชัย 55 พิ-พัด-ชัย Phi Phat Chai ชาย ผู้เจริญในชัยชนะ
พิพัฒน์ไชย 60 พิ-พัด-ชัย Phi Phat Chai ไม่ระบุ -
สุภัทธ์ 27 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
กรณ์ภัสสร 42 กอน-พัด-สอน Kon Phat Son หญิง การกระทำให้เกิดแสงสว่าง
กัญญาภัทท์ 30 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
สุภัททา 16 สุ-พัด-ทา Su Phat Tha ไม่ระบุ -
ชัญญาพัชร์ 42 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญาเข้มแข็ง
พัสมา 25 พัด-สะ-มา Phat Sa Ma ชาย -
ไตรชภัท 24 ตัย-ระ-ชะ-พัด Tai Ra Cha Phat ชาย -
พัธวรรณ 35 พัด-วัน Phat Wan หญิง -
อภัสสร 29 อะ-พัด-สอน A Phat Son หญิง ผู้ไม่มีแสงสว่าง
สุภัทธนีย์ 47 สุ-พัด-ทะ-นี Su Phat Tha Ni หญิง ผู้ที่มีชื่อเสียงและเกียรติยศ
กุลพัฒน์ 37 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
พิพัฒน์พงค์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
พัชร์สิตา 42 พัด-สิ-ตา Phat Si Ta หญิง ผู้หอมหวานดั่งเพชร
อภัสรดา 24 อะ-พัด-ระ-ดา A Phat Ra Da หญิง -
ดรัณภัทร 24 ดะ-รัน-พัด Da Ran Phat หญิง ผู้นำพาสิ่งประเสริฐ
ชัญญาภัทร 25 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและเจริญ
กฤศนภัสส์ 42 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ชาย แสงน้อยๆบนสวรรค์
ชยาภัสร์ 36 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ณภัทร์ 24 นะ-พัด Na Phat หญิง ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ภัทราพรรณ 32 พัด-ทรา-พัน Phat Thra Phan ไม่ระบุ -
พิพัฒน์พล 55 พิ-พัด-พน Phi Phat Phon ชาย -
ธีรภัทร 25 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภัทรวริฏฐ์ 51 พัด-ทะ-ระ-วะ-ริด Phat Tha Ra Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐยิ่ง
ภัสสรา 24 พัด-สะ-รา Phat Sa Ra หญิง ศรที่มีแสงสว่าง
เอกพัฒ 24 เอก-พัด Ek Phat ชาย -
ปัณณพัฒน์ 45 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ชาย ความเจริญที่เกิดจากตำรา(ความรู้)
สุภัท 14 สุ-พัด Su Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความเจริญดีงาม
ชาภัทร 13 ชา-พัด Cha Phat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาประเสริฐ