บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัทธฐริญญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัทธฐริญญ์
ชื่อ พัทธฐริญญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกติดกับความเป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ถะ-ทะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Tha Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัทธฐริญญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พัทธฐริญญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัทธฐริญญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัทธฐริญญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัทธฐริญญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กรณ์ภัสสรณ์ 56 กอน-พัด-สอน Kon Phat Son หญิง การกระทำที่เป็นแสงสว่างอันเป็นที่พึ่ง
ภัทรภา 12 พัด-ทะ-ระ-พา Phat Tha Ra Pha หญิง ผู้ได้รับสิริมงคล
นาถพัฒน์ 36 นาด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้เจริญด้วยที่พึ่ง
พัฒนาภรณ์ 40 พัด-ทะ-นา-พอน Phat Tha Na Phon หญิง -
ภูดิษพัฒน์ 41 พู-ดิด-สะ-พัด Phu Dit Sa Phat ชาย ผู้มีสิริมงคลอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
ระพีญะพัฒน์ 60 ระ-พี-ยะ-พัด Ra Phi Ya Phat ไม่ระบุ -
ชัญญภัส 26 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
วีรภัทร 27 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ผู้กล้าหาญและเจริญ
ภัทรชริญา 25 พัด-ทะ-ระ-ระ-ชะ-ริ-ยา Phat Tha Ra Ra Cha Ri Ya ไม่ระบุ -
กัญญาภัส 26 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรือง
กันยะภัทร 32 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ที่บริสุทธิ์และประเสริฐ
กันตพัฒน์ 42 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความเจริญที่น่ารัก
ภัสภรณ์ 31 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
พัทธมนัส 38 พัด-ทะ-มะ-นัด Phat Tha Ma Nat ไม่ระบุ ผู้มีความผูกพันทางใจ
ภัสวริญชญ์ 45 พัด-วะ-ริน Phat Wa Rin หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐอันเรืองรองยิ่ง
สรพัส 30 สะ-ระ-พัด Sa Ra Phat ชาย เป็นอิสระแก่ตัวเอง, มีอำนาจเป็นของตัวเอง
ณัฐฌาพิพัฒน์ 65 นัด-ชา-พิ-พัด Nat Cha Phi Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ปารย์ลภัส 42 ปาน-ละ-พัด Pan La Phat หญิง ผู้มีลาภอันเหมาะสม
รินท์ลภัส 41 ริน-พัด Rin Phat หญิง ลาภที่ยิ่งใหญ่, ลาภของผู้ยิ่งใหญ่
ภัทรชนก 18 พัด-ทะ-ระ-ชะ-นก Phat Tha Ra Cha Nok ไม่ระบุ ที่ให้ความมีสิริมงคล
จินตภัทร์ 37 จิน-ตะ-พัด Chin Ta Phat หญิง เจริญด้วยความคิด
กัณญภัทร 24 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
พงษ์พัด 36 พง-พัด Phong Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
จิภัสสร 33 จิ-พัด-สอน Chi Phat Son ไม่ระบุ รุ่งเรืองตลอดกาล
ชิสาพัชร์ 41 ชิ-สา-พัด Chi Sa Phat หญิง เพชรอันเป็นใหญ่, ผู้เกิดมายิ่งใหญ่เหมือนเพชร
สุพัชรา 27 สุ-พัด-รา Su Phat Ra หญิง -
เมฆพัด 23 เมก-พัด Mek Phat ไม่ระบุ -
ปภาภัทร 14 ปะ-พา-พัด Pa Pha Phat หญิง -
ณัฐธ์ภัสส์ 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
สุภาภัส 22 สุ-พา-พัด Su Pha Phat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
วีรพัฒน์ 46 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ความเจริญแห่งผูักล้า
ชัชณพัชร์ 40 ชัด-ชะ-นะ-พัด Chat Cha Na Phat ชาย นักรบผู้มีความรู้ดั่งเพชร
ปภัสราเมธี 37 ปะ-พัด-รา-เม-ที Pa Phat Ra Me Thi ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
บริพัฒร 29 บอ-ริ-พัด Bo Ri Phat ไม่ระบุ บำรุง
พัชญ์วิรัล 51 พัด-วิ-ลัน Phat Wi Lan หญิง ผู้งามอยู่ในกรอบ
อนพัช 25 อะ-นะ-พัด A Na Phat ไม่ระบุ ผู้หาที่ติไม่ได้ผู้ไม่มีใครตำหนิ
พัชนี 26 พัด-ชะ-นี Phat Cha Ni หญิง หญิงงาม
ภพธนภัต 26 พบ-ถะ-นะ-พัด Phop Tha Na Phat ไม่ระบุ แผ่นดินแห่งทรัพย์และธัญญาหาร
ณิชาพัฒน์ 41 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง ความเจริญอันบริสุทธิ์
พิชาพัทธ์ 41 พิ-ชา-พัด Phi Cha Phat หญิง -