บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัณณ์ชุดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัณณ์ชุดา
ชื่อ พัณณ์ชุดา ความหมาย แปลว่า ผู้มีผิวพรรณอันรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-ชุ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Chu Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณณ์ชุดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัณณ์ชุดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณณ์ชุดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณณ์ชุดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ พัณณ์ชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัณณ์ชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัณณ์ชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัณณ์ชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัณณ์ชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัณณ์ชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุรพรรณ 33 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan หญิง -
วรินพันธ์ 49 วะ-ริน-พัน Wa Rin Phan ไม่ระบุ -
พันธุ์ธิช 41 พัน-ทิด Phan Thit หญิง ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์, ผู้เป็นความหวังแห่งเผ่าพันธุ์(วงศ์ตระกูล)
พรรธนมญช์ 45 พัน-ทะ-นะ-มน Phan Tha Na Mon หญิง ผู้งามและเจริญ, ผู้มีสมบัติเป็นความเจริญ
ณัฐธิกาพัณ 45 นัด-ทิ-กา-พัน Nat Thi Ka Phan หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิความรู้คู่คุณธรรม
พันธุกฤตย์ 44 พัน-ทุก-ริด Phan Thuk Rit ชาย การของเครือญาติ
สีพันธ์ 44 สี-พัน Si Phan ไม่ระบุ -
พรรณนารา 32 พัน-นา-รา Phan Na Ra หญิง มีผิวพรรณผ่องใส
พันแก้ว 28 พัน-แก้ว Phan Kaeo หญิง -
นภาพรรณ 28 นะ-พา-พัน Na Pha Phan หญิง ฟ้าสวย
ชุติมนพันธ์ 50 ชุ-ติ-มน-พัน Chu Ti Mon Phan หญิง -
ภัณทิลา 22 พัน-ทิ-ลา Phan Thi La หญิง มีลาภ, มีความสุข
กุลพรรณี 36 กุน-พัน-นี Kun Phan Ni หญิง ผู้มีผิวงามแห่งตระกูล
พีระภันท์ 43 พี-ระ-พัน Phi Ra Phan ไม่ระบุ -
พัลลภา 26 พัน-ละ-พา Phan La Pha หญิง คนโปรด
จิตติพันธ์ 50 จิด-ติ-พัน Chit Ti Phan ชาย ผูกพันด้วยใจ
ทองพรรณ 30 ทอง-พัน Thong Phan หญิง -
ใสพันธ์ 43 สัย-พัน Sai Phan ชาย -
ณชพรรณธร 36 นะ-ชะ-พัน-ทอน Na Cha Phan Thon หญิง ผู้ทรงผิวพรรณแห่งความรู้
นิธิพรรณ 38 นิ-ทิ-พัน Ni Thi Phan ชาย -
พันพิล 35 พัน-พิ-ละ Phan Phi La หญิง -
รัชพันธ์ 40 รัด-ชะ-พัน Rat Cha Phan หญิง -
พัณธิร์ตา 42 พัน-ทิ-ตา Phan Thi Ta หญิง สตรีผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
อุษาพรรณ 33 อุ-สา-พัน U Sa Phan หญิง -
พรรทราภรณ์ 41 พัน-ทรา-พอน Phan Thra Phon หญิง -
พันธ์เทพ 41 พัน-เทบ Phan Thep ชาย -
เสริมพันธ์ 52 เสิม-พัน Soem Phan ชาย -
เวชพันธ์ 40 เวด-ชะ-พัน Wet Cha Phan ชาย -
ปิยะพันธุ์ 49 ปิ-ยะ-พัน Pi Ya Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันเป็นที่รัก
จรรยาพรรณ 44 จัน-ยา-พัน Chan Ya Phan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประพฤติดี
พันธุมิตร 38 พัน-ทุ-มิด Phan Thu Mit ชาย ชื่อบุคคล
อัฉราพรรณ 41 อัด-ชะ-รา-พัน At Cha Ra Phan หญิง -
ณัชชาภัณฑ์ 36 นัด-ชา-พัน Nat Cha Phan หญิง ผู้ใช้ความรู้ทำให้เกิดสิ่งของ
ภาวพันธน์ 43 พา-วะ-พัน Pha Wa Phan ชาย ผูกพันใจด้วยความรัก
ชยาพันธ์ 41 ชะ-ยา-พัน Cha Ya Phan ชาย ผูกพันกับชัยชนะ
ธนาภัณฑ์ 32 ทะ-นา-พัน Tha Na Phan ชาย มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
แก้วพัน 28 แก้ว-พัน Kaeo Phan หญิง -
กัญจนาพันธ์ 51 กัน-จะ-นา-พัน Kan Cha Na Phan หญิง ผูกพันกับทองคำ
พันธ์ทอง 39 พัน-ทอง Phan Thong ชาย -
พันทะนา 28 พัน-ทะ-นา Phan Tha Na หญิง -