บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัณณพรรษ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัณณพรรษ
ชื่อ พัณณพรรษ ความหมาย แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญตลอดปี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณณพรรษ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัณณพรรษ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณณพรรษ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณณพรรษ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ พัณณพรรษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัณณพรรษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัณณพรรษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัณณพรรษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัณณพรรษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัณณพรรษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัณณพรรษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัณณพรรษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แพงพันธ์ 42 แพง-พัน Phaeng Phan หญิง -
พรรณรัตน์ 46 พัน-นะ-รัด Phan Na Rat หญิง ผิวพรรรณผ่องใสยิ่ง
อารีพันธ์ 48 อา-รี-พัน A Ri Phan หญิง -
จักรพันธุ์ 46 จัก-พัน Chak Phan ชาย เชื้อสายพระนารายณ์
วีรพรรณ 38 วี-ระ-พัน Wi Ra Phan หญิง -
วราพันธ์ 41 วะ-รา-พัน Wa Ra Phan หญิง ผิวพรรณที่งดงามยิ่ง
พรรณวนัส 43 พัน-วะ-นัด Phan Wa Nat หญิง -
พัณณธร 30 พัน-นะ-ทอน Phan Na Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งผิวพรรณอันงาม
ธัญญพันธ์ 46 ทัน-ยะ-พัน Than Ya Phan หญิง ผู้มีเชื้อสายดั่งข้าวเปลือก
ศักดิ์พันธ์ 56 สัก-พัน Sak Phan ชาย ผู้ผูกพันธ์กับอำนาจ
พันทวัฒน์ 45 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย มีการพูดอันมั่นคงคำพูดที่ผูกมัดใจคน
ภัชราพรรณ 33 พัด-ชะ-รา-พัน Phat Cha Ra Phan หญิง เชื้อสายดั่งเพชร
มณีพัน 34 มะ-นี-พัน Ma Ni Phan หญิง -
จีราพันธ์ 48 จี-รา-พัน Chi Ra Phan ชาย ผิวพรรณดีตลอดไป
ศิริภัณฑ์ 41 สิ-หริ-พัน Si Ri Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
อาพัน 24 อา-พัน A Phan หญิง -
ดาวพงษ์พันธุ์ 62 ดาว-พง-พัน Dao Phong Phan หญิง เชื้อสายตระกูลแห่งดวงดาว
พลอยวรพรรณ 59 พลอย-วอ-ระ-พัน Phloi Wo Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณประเสริฐดังพลอย
พรรณมณฑ์ 43 พัน-มน Phan Mon ไม่ระบุ -
ชมพูพรรณ 38 ชม-พู-พัน Chom Phu Phan ไม่ระบุ เชื้อสายต้นหว้า, ผู้มีผิวสีชมพู
พันธนันท์ 45 พัน-ทะ-นัน Phan Tha Nan หญิง ยินดีในความผูกพัน
ประพันสิน 43 ประ-พัน-สิน Pra Phan Sin ไม่ระบุ -
อำพันธุ์ 38 อัม-พัน Am Phan ชาย -
อรพันธ์ 40 ออ-ระ-พัน O Ra Phan หญิง ผู้มีผิวสวย
พรรณิตา 29 พัน-นิ-ตา Phan Ni Ta ไม่ระบุ ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ
ศรีอำพรรณ 46 สี-อัม-พัน Si Am Phan หญิง -
รวีพันธ์ 47 ระ-วี-พัน Ra Wi Phan ไม่ระบุ -
กรอรพรรณ 36 กอน-ออน-พัน Kon On Phan หญิง แขนของหญิงที่มีผิวพรรณดี
พรรณวิสา 39 พัน-วิ-สา Phan Wi Sa ไม่ระบุ -
ณัฐพันธ์ 48 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan ชาย เหล่ากอของนักปราชญ์
ชัญญาพรรณ 36 ชัน-ยา-พัน Chan Ya Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดุจนักปราชญ์
อณูพรรณ 34 อะ-นู-พัน A Nu Phan หญิง -
พรรษกร 25 พัน-สะ-กอน Phan Sa Kon ชาย ผู้สร้างฝนคือเมฆ
ดำพันธ์ 32 ดัม-พัน Dam Phan ไม่ระบุ -
สำภรรณ์ 31 สัม-พัน Sam Phan ไม่ระบุ -
วิไลพรรณ 46 วิ-ลัย-พัน Wi Lai Phan หญิง -
วราพรรณ์ 41 วะ-รา-พัน-ระ Wa Ra Phan Ra หญิง -
ภัณฑ์ภัสสร 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง -
ภาวพันธ์ 38 พา-วะ-พัน Pha Wa Phan ชาย ส่งความคิดถึง
พรรษร 24 พัน-สอน Phan Son หญิง -