บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัณชรัชต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัณชรัชต์
ชื่อ พัณชรัชต์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคุณธรรมและมีทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-ชะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Cha Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณชรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัณชรัชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณชรัชต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัณชรัชต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พัณชรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัณชรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัณชรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัณชรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัณชรัชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัณชรัชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ยุวพรรณ 36 ยุ-วะ-พัน Yu Wa Phan หญิง ผิวพรรณอ่อนเยาว์
พรรณนารา 32 พัน-นา-รา Phan Na Ra หญิง มีผิวพรรณผ่องใส
จุรีพรรณ 39 จุ-รี-พัน Chu Ri Phan ไม่ระบุ -
นุชจรีพันธุ์ 56 นุด-จะ-รี-พัน Nut Cha Ri Phan หญิง -
อำพันทอง 33 อัม-พัน-ทอง Am Phan Thong ไม่ระบุ -
ทำพัน 19 ทัม-พัน Tham Phan หญิง -
พรรณวสา 35 พัน-วะ-สา Phan Wa Sa หญิง เชื้อสายของฝน, ผู้มีผิวพรรณชุ่มชื่น
พันธุ์ณุมาศ 50 พัน-นุ-มาด Phan Nu Mat หญิง -
ฐิติพรรณ 41 ถิ-ติ-พัน Thi Ti Phan หญิง ผิวพรรณที่ยั่งยืน
พันธุกรี 34 พัน-ทุก-รี Phan Thuk Ri ชาย ผูกพันด้วย, เป็นเพื่อน
ภาณุพันธ์ 38 พา-นุ-พัน Pha Nu Phan ชาย ผู้มีผิวผ่องใสประดุจพระอาทิตย์
จิดาพันธ์ 42 จิ-ดา-พัน Chi Da Phan ชาย ผูกพันกันมาก
ปรีณาพรรณ 40 ปรี-นา-พัน Pri Na Phan หญิง มีผิวพรรณผุดผ่อง
พรรทิพภา 31 พัน-ทิบ-พา Phan Thip Pha หญิง ผุดผ่องดั่งทองคำ
พรรณสินี 44 พัน-สิ-นี Phan Si Ni หญิง -
ดำรงค์พันธ์ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย -
พันธ์วิชา 43 พัน-วิ-ชา Phan Wi Cha หญิง -
ภัทรีพันธ์ 47 พัด-ทรี-พัน Phat Si Phan ไม่ระบุ -
พันทวรรษน์ 50 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย มีการพูดอันมั่นคงคำพูดที่ผูกมัดใจคน
ธีรพันธุ์ 46 ที-ระ-พัน Thi Ra Phan ชาย -
พรรณนา 27 พัน-นะ-นา Phan Na Na หญิง -
สุทธิพันธุ์ 48 สุด-ทิ-พัน Sut Thi Phan ไม่ระบุ -
สุรินทร์พันธ์ 65 สุ-ริน-พัน Su Rin Phan หญิง -
กองพัน 26 กอง-พัน Kong Phan หญิง -
ทองพรรณ 30 ทอง-พัน Thong Phan หญิง -
กรพันธ์ 35 กอน-พัน Kon Phan ไม่ระบุ ผูกพันด้วยแสงสว่าง
อำพัน 24 อัม-พัน Am Phan หญิง -
พันณิตา 30 พัน-นิ-ตา Phan Ni Ta ไม่ระบุ ผู้ที่ได้รับการสรรเสริญ
จักรประพันธ์ 55 จัก-ประ-พัน Chak Pra Phan ชาย การเขียนเกี่ยวกับจักร
เชิดพันธุ์ 40 เชิด-พัน Choet Phan ชาย -
พรรณธิดา 31 พัน-ทิ-ดา Phan Thi Da หญิง -
ประพิมพรรณ 48 ประ-พิม-พัน Pra Phim Phan หญิง มีผิวพรรณงดงาม
สมพันธ์ 42 สม-พัน Som Phan หญิง -
กิตติพรรณ์ 45 กิด-ติ-พัน-ระ Kit Ti Phan Ra ชาย -
พรรลอง 30 พัน-ลอง Phan Long หญิง -
วรพรรณ 31 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผิวพรรณมีประกาย
พรรณรวี 38 พัน-ระ-วี Phan Ra Wi หญิง สหายพระอาทิตย์
สุพันธรักษ์ 51 สุ-พัน-ทะ-รัก Su Phan Tha Rak หญิง -
พรรณทอง 30 พัน-ทอง Phan Thong หญิง -
นพันธ์ 35 นะ-พัน Na Phan ชาย สุดขอบฟ้า