บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒน์ศรัญย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒน์ศรัญย์
ชื่อ พัฒน์ศรัญย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้เที่ยงตรงที่มีความรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ศรัญย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒน์ศรัญย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ศรัญย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ศรัญย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พัฒน์ศรัญย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒน์ศรัญย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์ศรัญย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒน์ศรัญย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นพัชกร 24 นะ-พัด-ชะ-กอน Na Phat Cha Kon หญิง ผู้เกิดใหม่ที่มีแสงสว่าง
พัชดา 16 พัด-ดา Phat Da ไม่ระบุ -
พัชฌา 20 พัด-ชา Phat Cha ไม่ระบุ ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
พัทธมน 27 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon ชาย ผูกพันใจ
ญาณภัท 16 ยาน-พัด Yan Phat ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
นิพัทธา 27 นิ-พัด-ทา Ni Phat Tha ชาย ความเป็นนิรันดร์
พัฒนียา 36 พัด-ทะ-นี-ยา Phat Tha Ni Ya หญิง ความเจริญ
ภัทรพล 24 พัด-ทะ-ระ-พน Phat Tha Ra Phon ชาย พลังแห่งความสุข
บดิพัฒน์ 36 บะ-ดิ-พัด Ba Di Phat ชาย เจ้าของความเจริญ
พิชญ์ณภัทร 42 พิด-ชะ-นะ-พัด Phit Cha Na Phat หญิง ปราชญ์ผู้ดีงามด้วยความรู้
นงนภัทร 22 นง-นะ-พัด Nong Na Phat ไม่ระบุ นางผู้เป็นประดุจฟ้า
พัชชานันท์ 41 พัด-ชา-นัน Phat Cha Nan หญิง ผู้ยินดีในการพูด
นรินทร์ภัส 44 นะ-ริน-พัด Na Rin Phat ไม่ระบุ กษัตริย์ผู้เจริญ
ธราพัชร์ 36 ทะ-รา-พัด Tha Ra Phat หญิง ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
รปภัช 13 รบ-พัด Rop Phat ไม่ระบุ -
กฤตพัฒน์ 34 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย การสร้างความเจริญ
ธนันพัชญ์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
ฐิติภัสร์ 45 ถิ-ติ-พัด Thi Ti Phat หญิง ความเจริญที่ถาวร
พิมพัทยา 39 พิม-พัด-ทะ-ยา Phim Phat Tha Ya ไม่ระบุ -
โชติภัทร 23 โชด-พัด Chot Phat ไม่ระบุ ความประเสริฐอันรุ่งเรือง
ชยพัทย์ 40 ชะ-ยะ-พัด Cha Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
พัชราวุธ 30 พัด-ชะ-รา-วุด Phat Cha Ra Wut ไม่ระบุ มีความแข็งแกร่งเป็นอาวุธ
ภรปภัส 19 พอน-ปะ-พัด Phon Pa Phat หญิง ผู้ค้ำจุนให้เกิดแสงสว่าง
นิภัทธา 20 นิ-พัด-ทา Ni Phat Tha หญิง ความเป็นนิรันดร์
พัทธภาพ 27 พัด-ทะ-พาบ Phat Tha Phap ชาย มีใจรักจดจ่อ
วิภัทร 20 วิ-พัด Wi Phat ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญอย่างงดงาม
ตนุภัทร 19 ตะ-นุ-พัด Ta Nu Phat ชาย ดีงามด้วยตนเอง
กานต์นภัส 36 กาน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง ผู้ที่รักในท้องฟ้า
นภัทรมนตร์ 41 นะ-พัด-ทะ-ระ-มน Na Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้เจริญด้วยมนตรา
ศุภัช 15 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
ภัทรศักดิ์ 36 พัด-ทะ-ระ-สัก Phat Tha Ra Sak ชาย -
ธญาณิภัทร 28 ทะ-ยา-นิ-พัด Tha Ya Ni Phat หญิง เธอผู้มีความเจริญด้วยภูมิความรู้
ภัชภา 9 พัด-ชะ-พา Phat Cha Pha หญิง ผู้เกิดมามีรัศมีเปล่งประกาย
ภรภัทร 15 พอน-พัด Phon Phat ชาย ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
กัญญ์ณพัตร 46 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง หญิงที่ประพฤติดีและมีความรู้
ชญาภัส 19 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญา
พิพรรธ 32 พิ-พัด Phi Phat ชาย การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
จัตุภัทรกานต์ 43 จัด-ตุ-พัด-กาน Chat Tu Phat Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ 4 ประการ
ธิติพรรดิ์ 45 ทิ-ติ-พัด Thi Ti Phat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความมั่นคง