บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒน์พรหม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒน์พรหม
ชื่อ พัฒน์พรหม ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐและเจริญ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-พรม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Phrom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์พรหม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒน์พรหม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์พรหม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์พรหม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ พัฒน์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒน์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒน์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์พรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฒน์พรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กาญจน์ณภัทร 41 กาน-จะ-นะ-พัด Kan Cha Na Phat ชาย ผู้ดีงามด้วยความรู้ดุจทองคำ
ณัฐพัชรี 43 นัด-ถะ-พัด-รี Nat Tha Phat Ri ชาย -
พลพัฒน์ 43 พน-พัด Phon Phat ชาย -
พัธนิสร์ 45 พัด-ทะ-นิด Phat Tha Nit หญิง เจ้าแห่งความเจริญ
บุญญาพรรดิ 33 บุน-ยา-พัด Bun Ya Phat ไม่ระบุ -
พัทธนันท์ 41 พัด-ทะ-นัน Phat Tha Nan หญิง มีความสุขมั่นคง
กัญญาภัฏ 28 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ บ่าวของหญิง, หญิงที่เป็นบ่าว
ธนาพัทธ์ 36 ทะ-นา-พัด Tha Na Phat ชาย -
เบญจภัทธ์ 33 เบน-จะ-พัด Ben Cha Phat หญิง ความเจริญ 5 ประการ
อนุภัทร 22 อะ-นุ-พัด A Nu Phat ชาย เจริญเนืองๆดีงามเสมอ
ภัทรกร 15 พัด-ทะ-ระ-กอน Phat Tha Ra Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งที่ดีงามอันเป็นมงคล
วศิภัสสรา 41 วะ-สิ-พัด-สะ-รา Wa Si Phat Sa Ra หญิง -
สกลพัฒน์ 43 สะ-กน-พัด Sa Kon Phat ไม่ระบุ ผู้มีความเจริญทุกอย่าง
กัญญาพัชร์ 41 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
สุวพัชร์ 41 สุ-วะ-พัด Su Wa Phat หญิง งามและเจริญ
ภัทรียา 26 พัด-ซี-ยา Phat Si Ya หญิง ประเสริฐ, เจริญ
กวินพัทธ์ 42 กะ-วิน-พัด Ka Win Phat ชาย ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งดีงาม
ปวันพัสตร์ 52 ปะ-วัน-พัด Pa Wan Phat หญิง แพรบริสุทธิ์
นภัสสิริ 36 นะ-พัด-สิ-หริ Na Phat Si Ri หญิง -
จักรภัทร์ 34 จัก-พัด Chak Phat ชาย การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
ณัฐฐิชาพัฒน์ 63 นัด-ทิ-ชา-พัด Nat Thi Cha Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง, ผู้เกิดมาฉลาดและเจริญ
พลอยปภัสร์ 55 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่เจิดจรัส , พลอยบริสุทธิ์สดใส
พรรธน์ชญมน 50 พัด-ชะ-ยะ-มน Phat Cha Ya Mon หญิง ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
กิตปภัส 22 กิด-ปะ-พัด Kit Pa Phat ไม่ระบุ -
พัทธศาสตร์ 48 พัด-ทะ-สาด Phat Tha Sat ไม่ระบุ -
รัศภัธ 24 รัด-สะ-พัด Rat Sa Phat หญิง -
พัฒศดี 30 พัด-สะ-ดี Phat Sa Di ไม่ระบุ -
วีรภัทร์ 36 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ความเจริญแห่งผูักล้า
ภีมพัชช์ 38 พี-มะ-พัด Phi Ma Phat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
พัทชลี 28 พัด-ทะ-ชะ-ลี Phat Tha Cha Li ไม่ระบุ -
ภรณพัฒน์ 39 พะ-รน-พัด Pha Ron Phat หญิง -
ภัทรภณ 16 พัด-ทะ-ระ-พน Phat Tha Ra Phon ชาย ผู้เจรจาแต่ในสิ่งที่ดีงาม
พิพัฒน์ชัย 55 พิ-พัด-ชัย Phi Phat Chai ชาย -
วิรัลพัช 38 วิ-รัน-พัด Wi Ran Phat หญิง หญิงสาวที่หายากดุจเพชร, เพชรงาม
ฐิระพัชร์ 48 ถิ-ระ-พัด Thi Ra Phat ไม่ระบุ -
สุภัทธิ์ 31 สุ-พัด Su Phat หญิง ผู้จำแนกที่ดี
พัชรนันท์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัน Phat Cha Ra Nan หญิง มีความยินดีดุจเพชร
นพัฐกรณ์ 45 นะ-พัด-ทะ-กอน Na Phat Tha Kon หญิง ผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ให้เกิดความรุ่งเรือง
ณิชชพัชญ์ 40 นิด-ชะ-พัด Nit Cha Phat หญิง ผู้ให้ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
พัชราธรณ์ 41 พัด-ชา-รา-ทอน Phat Cha Ra Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วความมีคุณค่าดังเพชร