บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒน์พบพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒน์พบพร
ชื่อ พัฒน์พบพร ความหมาย แปลว่า ได้พบสิ่งประเสริฐที่เจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-พบ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Phop Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์พบพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒน์พบพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์พบพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์พบพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ พัฒน์พบพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัฒน์พบพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์พบพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒน์พบพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์พบพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒน์พบพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์พบพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฒน์พบพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัฒน 20 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ชาย -
นภัทร 15 นะ-พัด Na Phat ชาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
จินต์นภัส 44 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ท้องฟ้าที่คิดถึง, คิดถึงท้องฟ้า, คิดสูง
นลัทพรพัทธ์ 54 นะ-ลัด-ทะ-พอน-พัด Na Lat Tha Phon Phat หญิง ผู้ผูกพันธ์ความประเสริฐของดอกไม้, ผู้เกี่ยวเนื่องกับดอกไม้อันประเสริฐ
อาภัสนันท์ 43 อา-พัด-นัน A Phat Nan หญิง -
พัชชาภรณ์ 36 พัด-ชา-พอน Phat Cha Phon หญิง -
พัชราภรต์ 36 พัด-ชะ-รา-พน Phat Cha Ra Phon หญิง -
รัตนพัฒน์ 45 รัด-ตะ-นะ-พัด Rat Ta Na Phat หญิง -
ณิณาภัทร 25 นิ-นา-พัด Ni Na Phat หญิง -
กิจพิพัฒน์ 52 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ไม่ระบุ มีความเจริญและมีชื่อเสียง
พัทธรินทร์ 44 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin ชาย ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
กัญภัช 16 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หญิงผู้จำแนก
กฤตภัทร์ 24 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย ความสำเร็จอันประเสริฐ
ณิภัทร 19 นิ-พัด Ni Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา, ผู้มีความเจริญด้วยความบริสุทธิ์
ภัชรินทร์ 34 พัด-ริน Phat Rin หญิง -
พุฒิพัฒน์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย -
พัชญ์ธมน 41 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon หญิง ผู้ที่สวยงามและอยู่ในกรอบ
ณัฐพัชร์ 45 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
จินกมลพัชญ์ 54 จิน-กะ-มน-พัด Chin Ka Mon Phat หญิง ผู้มีจินตนาการดั่งเพชร
ธนัตถ์ณภัทร 41 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยปัญญาและมีทรัพย์อันเป็นประโยชน์
รภัสสรน์ 41 ระ-พัด-สร Ra Phat Son หญิง -
ติณภัทร 22 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้เจริญและข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
จรัสพัฒน์ 50 จะ-หรัด-พัด Cha Rat Phat ได้ทั้งชายและหญิง เจริญรุ่งเรือง
พัฒนาพร 33 พัด-ทะ-นา-พอน Phat Tha Na Phon หญิง -
นภัสรัตน์ 42 นะ-พัด-สะ-รัด Na Phat Sa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งฟ้า
ชญานภัส 24 ชะ-ยา-นะ-พัด Cha Ya Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พรสุพัต 35 พอน-สุ-พัด Phon Su Phat ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดีเลิศ
อธิภัทร 24 อะ-ทิ-พัด A Thi Phat ชาย เจริญอย่างยิ่ง
พรรธน์ชญมน 50 พัด-ชะ-ยะ-มน Phat Cha Ya Mon หญิง ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
ภัทรีญา 22 พัด-ทรี-ยา Phat Si Ya ไม่ระบุ -
พัดสี 27 พัด-สี Phat Si หญิง -
กุลลภัส 26 กุ-ละ-พัด Ku La Phat ไม่ระบุ ลาภที่เกิดจากวงศ์ตระกูล
จักรภัทร์ 34 จัก-พัด Chak Phat ชาย การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
ชวัลภัสร์ 43 ชะ-วัน-ละ-พัด Cha Wan La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างอันแวววาว
นพัตสุทธ์ 42 นะ-พัด-สุด Na Phat Sut หญิง ผู้ริเริ่มใหม่ด้วยความบริสุทธิ์
กฤษณาภัส 24 กริด-สะ-นา-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากต้นกฤษณา, แสงสีดำ
ภัทรกัลป์ยา 41 พัด-ทะ-ระ-กัน-ยา Phat Tha Ra Kan Ya หญิง ความรู้ของหญิงสาวผู้ประเสริฐ
ณัฐจิราพัชร 51 นัด-ถะ-จิ-รา-พัด Nat Tha Chi Ra Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยั่งยืนเหมือนเพชร
พัสสน 31 พัด-สน Phat Son ไม่ระบุ ฝนตก
ฐนพัชญ์ 41 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในกรอบที่มั่นคง