บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒน์ชนุตม์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒน์ชนุตม์
ชื่อ พัฒน์ชนุตม์ ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่สูงสุดในความเจริญ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ชะ-นุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Cha Nut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ชนุตม์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒน์ชนุตม์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ชนุตม์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ชนุตม์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พัฒน์ชนุตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัฒน์ชนุตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์ชนุตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒน์ชนุตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์ชนุตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัฒน์ชนุตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จีรภัสสร 40 จี-ระ-พัด-สอน Chi Ra Phat Son หญิง แสงสว่างที่ยั่งยืน
ศุภัชญา 20 สุ-พัด-ยา Su Phat Ya หญิง ผู้ทำความรู้วันนี้ให้ดี
กัณปภัส 24 กัน-ปะ-พัด Kan Pa Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้บริสุทธิ์เป็นเวลานาน
กานต์นภัส 36 กาน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง ผู้ที่รักในท้องฟ้า
พัชรวลัย 42 พัด-ชะ-ระ-วะ-ลัย Phat Cha Ra Wa Lai หญิง กำไลเพชร
พัทธราพร 34 พัด-ทะ-ทะ-รา-พอน Phat Tha Tha Ra Phon ไม่ระบุ -
จิรพัส 33 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ มีอายุยืนนาน
วีระพัฒน์ 50 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ความเจริญแห่งผูักล้า
ภัทรานิชฐุ์ 41 พัด-ทรา-นิด Phat Thra Nit หญิง มีความสำเร็จงดงาม, มีจุดหมายปลายทางดี
กุลพิพัฒน์ 49 กุน-ละ-พิ-พัด Kun La Phi Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
จัณณ์พัชส์ 59 จัน-พัด Chan Phat หญิง เจริญเหมือนพระจันทร์
ภัทรบุตร 20 พัด-ทระ-บุด Phat Sa But ไม่ระบุ บุตรที่มีความเจริญรุ่งเรือง
พัชมณ 24 พัด-ชะ-มน Phat Cha Mon หญิง ปราสาทแห่งเพชร
พรนภัส 29 พอน-นะ-พัด Phon Na Phat หญิง พรสวรรค์, ฟ้างาม
โยรพัฒน์ 45 โย-ระ-พัด Yo Ra Phat หญิง -
พัฒน์ภูบดี 42 พัด-พู-บะ-ดี Phat Phu Ba Di ชาย ราชาแห่งความเจริญ
กัลยาภัทร 30 กัน-ละ-ยา-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐ
กัญญภัสสราภรณ์ 56 กัน-ยะ-พัด-สะ-รา-พอน Kan Ya Phat Sa Ra Phon หญิง หญิงผู้รุ่งเรืองดุจแสงสว่างจากเครื่องประดับ
พัชริดา 24 พัด-ชะ-ริ-ดา Phat Cha Ri Da หญิง ความเป็นผู้แข็งแกร่ง
ฐิตพัทนี 41 ทิด-พัด-ทะ-นี Thit Phat Tha Ni หญิง ผู้ให้ความมั่นคง
ชญาพรรธน์ 41 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ผู้เจริญในความรู้
กุลภัช 15 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ชาย ผู้จำแนกซึ่งวงศ์ตระกูล
ปฐมภัทร 26 ปะ-ถม-พัด Pa Thom Phat ไม่ระบุ -
ฤณณภัส 23 ริน-นะ-พัด Rin Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้ที่เกี่ยวกับหนี้
ธีรภัทร 25 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
คมน์พัชญ์ 50 คม-พัด Khom Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ดำเนินไปตามกรอบ
ณภัชพร 24 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
ธัญญ์นพัต 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีการเริ่มต้นที่รุ่งเรือง
ภัฎฏิ 23 พัด-ติ Phat Ti ชาย ชื่อกวีผู้หนึ่ง
พัชร์สิตา 42 พัด-สิ-ตา Phat Si Ta หญิง -
พิชญาพัชญ์ 46 พิด-ยา-พัด Phit Ya Phat หญิง -
พรหทัยภัทร 40 พอน-หะ-ทัย-พัด Phon Ha Thai Phat หญิง จิตใจที่ดีงามและประเสริฐ
ศิริพัชชา 36 สิ-หริ-พัด-ชา Si Ri Phat Cha หญิง -
พัฐสุดา 31 พัด-สุ-ดา Phat Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้มีความสามารถ
สุภัสสดา 29 สุ-พัด-สะ-ดา Su Phat Sa Da หญิง -
พัดสน 25 พัด-สน Phat Son ไม่ระบุ ฝนตก
ศรีภัสร์ 43 สี-พัด Si Phat ไม่ระบุ -
ยลพัชร์ 41 ยน-พัด Yon Phat หญิง มองสิ่งประเสริฐ
วงศ์พัฒน์ 53 วง-พัด Wong Phat ชาย -
รัสพงศ์ภัทร 51 หรัด-พง-พัด Rat Phong Phat ชาย -