บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒน์ชนน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒน์ชนน
ชื่อ พัฒน์ชนน ความหมาย แปลว่า เชื้อสายที่เจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ชะ-นน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Cha Non
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ชนน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒน์ชนน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ชนน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒน์ชนน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พัฒน์ชนน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัฒน์ชนน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์ชนน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒน์ชนน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์ชนน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒน์ชนน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒน์ชนน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัฒน์ชนน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันญาภัศ 27 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีอำนาจ
ณัฎฐพัชร์ 50 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้ดีงาม
จิตาพัชญ์ 41 จิ-ตา-พัด Chi Ta Phat หญิง ผู้มีความคิดดั่งนักปราชญ์
ภคพัฒน์ 34 พะ-คะ-พัด Pha Kha Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยโชค
ปฏิพัทธิ์ 45 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
พรหทัยภัทร 40 พอน-หะ-ทัย-พัด Phon Ha Thai Phat หญิง จิตใจที่ดีงามและประเสริฐ
กัญพัฐสร 41 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son หญิง หญิงผู้มีความสามารถในการใช้ศร
ธรรพัฒน์ 41 ทัม-พัด Tham Phat ชาย -
พิมนภัทร์ 41 พิ-มน-พัด Phi Mon Phat หญิง -
พิพัฒณ์ 41 พิ-พัด-ทะ Phi Phat Tha ชาย -
ภูมิภัทร์ 31 พูม-พัด Phum Phat ชาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
พัชญา 19 พัด-ชะ-ยา Phat Cha Ya หญิง รู้เรื่องน้ำ, มหาสมุทร, อากาศ
ภัทรชิรา 21 พัด-ทะ-ระ-ชิ-รา Phat Tha Ra Chi Ra ไม่ระบุ -
กัญญณัชพัฏฏ์ 63 กัน-ยะ-นัด-ชะ-พัด Kan Ya Nat Cha Phat หญิง หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อคงความรู้ไว้ตลอด
สุตาภัตร 24 สุ-ตา-พัด Su Ta Phat หญิง ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
วีระพัฒน์ 50 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ความเจริญแห่งผูักล้า
ณปภาภัฎฐ์ 37 นะ-ปะ-พา-พัด Na Pa Pha Phat หญิง ผู้เลี้ยงดูที่มีรัศมีแห่งความรู้
คำพัฒ 20 คัม-พัด Kham Phat ชาย -
พัฒชรี 28 พัด-ชะ-รี Phat Cha Ri หญิง เพชร
ธัญยาภัทร์ 40 ทัน-ยา-พัด Than Ya Phat หญิง กรอบที่มีความเจริญงอกงาม
มโนพัศ 33 มะ-โน-พัด Ma No Phat หญิง มีอำนาจทางใจ
พัดสน 25 พัด-สน Phat Son ไม่ระบุ ฝนตก
สิริพิพรรธน์ 65 สิ-หริ-พิ-พัด Si Ri Phi Phat หญิง -
ชัชณพัชร์ 40 ชัด-ชะ-นะ-พัด Chat Cha Na Phat ชาย นักรบผู้มีความรู้ดั่งเพชร
ฐานันตร์ณภัทร 55 ถา-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat ชาย ผู้มีฐานะที่เจริญ
พิชาพัฒน์ 44 พิ-ชา-พัด Phi Cha Phat ไม่ระบุ -
จิรพัส 33 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ มีอายุยืนนาน
ณัทธภัทร 24 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
นภัสศรัณย์ 54 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของสวรรค์
เจตนิพัทธ์ 46 เจด-นิ-พัด Chet Ni Phat ชาย มีความคิดมั่นคง
สุภัทรสรณ์ 43 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
พงศ์พัทธ 43 พง-พัด Phong Phat ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
พัทธษนันท์ 45 พัด-ทะ-สะ-หนัน Phat Tha Sa Nan ชาย -
ญาณพัตน์ 39 ยา-นะ-พัด Ya Na Phat ชาย เจริญด้วยความรู้
กัญภัสสร์ 41 กัน-พัด Kan Phat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
ญาณิพัชญ์ 41 ยา-นิ-พัด Ya Ni Phat หญิง -
ภัณฑ์ภัสสร 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง -
ภัทราพล 25 พัด-ทรา-พน Phat Thra Phon ไม่ระบุ -
จิณณภัท 26 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดี
พัศนี 31 พัด-สะ-นี Phat Sa Ni หญิง -