บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒนวรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒนวรัตน์
ชื่อ พัฒนวรัตน์ ความหมาย แปลว่า ดวงแก้วแห่งความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนวรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒนวรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนวรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนวรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พัฒนวรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัฒนวรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนวรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒนวรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนวรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒนวรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนวรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฒนวรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
โชคพัฒน์ 39 โชก-พัด Chok Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยโชค
วิภัศน์ 36 วิ-พัด Wi Phat ชาย -
ภัทรอนันต์ 42 พัด-ทะ-ระ-อะ-นัน Phat Tha Ra A Nan หญิง ผู้มีความเจริญที่ไม่มีสิ้นสุด
พัสวี 32 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi หญิง มีทรัพย์
พัทญา 18 พัด-ทะ-ยา Phat Tha Ya หญิง -
ปรางค์พัชร์ 49 ปราง-พัด Prang Phat ไม่ระบุ -
กฤตพัฒน์วินท์ 59 กริด-ตะ-พัด-ทะ-วิน Krit Ta Phat Tha Win ชาย ผู้สร้างความเจริญ
ศุภพัตรา 29 สุบ-พะ-พัด-ตรา Sup Pha Phat Tra หญิง -
ภคภัทร์ 24 พะ-คะ-พัด Pha Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยโชค
เศษฐพิพัฒน์ 63 เสด-ทะ-พิ-พัด Set Tha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศอย่างยอดเยี่ยม
ภัชนิภา 18 พัด-นิ-พา Phat Ni Pha ไม่ระบุ -
พรรธน์ชญมน 50 พัด-ชะ-ยะ-มน Phat Cha Ya Mon หญิง ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ
ประภัสศร 33 ประ-พัด-สอน Pra Phat Son ไม่ระบุ แสงแพรวพราว
สุพัฒน์จิรา 52 สุ-พัด-จิ-รา Su Phat Chi Ra หญิง -
ภัท 6 พัด Phat ไม่ระบุ ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
นภัสถ์ 27 นะ-พัด Na Phat ชาย ที่สถิตในท้องฟ้า, วิมาน
ณวิญพัฒช์ 45 นะ-วิน-พัด Na Win Phat ชาย ความเจริญที่เกิดขึ้นในจิต
ศรัญญ์ภัทร 42 สะ-รัน-ยะ-พัด Sa Ran Ya Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ณภัสร์ชนก 38 นะ-พัด-ชะ-นก Na Phat Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดความรุ่งเรืองทางความรู้
พัธดล 23 พัด-ดน Phat Don ไม่ระบุ -
จักรพัฒน์ 44 จัก-พัด Chak Phat ไม่ระบุ ความเจริญที่หมุนเวียน
ฐิติภัสร์ 45 ถิ-ติ-พัด Thi Ti Phat หญิง ความเจริญที่ถาวร
ญาณพัทธ์ 36 ยาน-นะ-พัด Yan Na Phat ชาย เกี่ยวข้องกับปัญญา
พัฒน์ชานน 42 พัด-ชา-นน Phat Cha Non ชาย ผู้มีกำเนิดดีงาม
กนกชนภัทร 24 กะ-หนก-ชน-พัด Ka Nok Chon Phat ได้ทั้งชายและหญิง คนที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
หทัยณัฏฐพัช 59 หะ-ทัย-นัด-ทะ-พัด Ha Thai Nat Tha Phat หญิง ใจที่อยู่ในกรอบของความรู้ที่มั่นคง
กิตติภัส 27 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งเกียรติยศ
กฤษณาภัส 24 กริด-สะ-นา-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากต้นกฤษณา, แสงสีดำ
สิร์ดาภัทร 36 สิ-ดา-พัด Si Da Phat หญิง -
ภัทรพงศ์ 36 พัด-ทะ-ระ-พง Phat Tha Ra Phong ชาย เชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
ภัททิยาพร 32 พัด-ทิ-ยา-พอน Phat Thi Ya Phon หญิง -
ฏิลภัสร์ 44 ติน-ละ-พัด Tin La Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีรัศมีเป็นเลิศ
กุลภัช 15 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ชาย ผู้จำแนกซึ่งวงศ์ตระกูล
ศิริพัฒนา 40 สิ-หริ-พัด-ทะ-นา Si Ri Phat Tha Na หญิง -
พัชรีรัชต์ 47 พัด-ชะ-รี-รัด Phat Cha Ri Rat ไม่ระบุ มีทั้งเพชรและเงิน
พิพัฒณ์ 41 พิ-พัด-ทะ Phi Phat Tha ชาย -
ยศพัฒน์ 44 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ชาย เจริญด้วยยศ
นราภัทร 20 นะ-รา-พัด Na Ra Phat หญิง -
จิรพัทร 31 จิ-ระ-พัด-ทระ Chi Ra Phat Sa ไม่ระบุ ผู้ดีงามตลอดกาล
ชยพัฒน์ 39 ชะ-ยะ-พัด Cha Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ