บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒนพงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒนพงศ์
ชื่อ พัฒนพงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายจากตระกูลที่เจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒนพงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนพงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนพงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ พัฒนพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒนพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฒนพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนพงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัฒนพงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนาพัฒน์ 39 ทะ-นา-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้เจริญด้วยทรัพย์
จิตรตรีพัฒน์ 60 จิด-ระ-ตรี-พัด Chit Ra Tri Phat ไม่ระบุ ความเจริญ 3 ประการอันงดงาม
พัทธ์ฤทัย 40 พัด-รึ-ทัย Phat Rue Thai หญิง ผูกพันใจ
ณัฐฐิชาพัฒน์ 63 นัด-ทิ-ชา-พัด Nat Thi Cha Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่เจริญรุ่งเรือง, ผู้เกิดมาฉลาดและเจริญ
พิภัทธ 22 พิ-พัด Phi Phat ชาย การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
ศรินภัสร์ 45 สะ-ริน-พัด Sa Rin Phat หญิง -
ชมพูภัท 23 ชม-พู-พัด Chom Phu Phat ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐดุจต้นหว้า
พชรพัชร์ 41 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ชาย เพชรในเพชร
ชลภัทร์ 27 ชน-พัด Chon Phat ชาย คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
พงศ์พัชรา 45 พง-พัด-ชะ-รา Phong Phat Cha Ra หญิง เพชรแห่งวงศ์ตระกูล
ณิชาพัชร์ 39 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง เพชรอันบริสุทธิ์
ภัทราพร 23 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง ดีและประเสริฐยิ่ง
พัสพิชชา 36 พัด-สะ-พิด-ชา Phat Sa Phit Cha หญิง -
ภัทรกฤต 15 พัด-ทะ-ระ-กริด Phat Tha Ra Krit ชาย ก่อความเจริญให้คุณ
ปภัสมน 24 ปะ-พัด-สะ-มน Pa Phat Sa Mon หญิง ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สดใส
ติณณ์ภัทร์ 45 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้เจริญและข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ภัทกร 11 พัด-กอน Phat Kon ไม่ระบุ -
กิตติภัตร์ 36 กิด-ติ-พัด-ตะ Kit Ti Phat Ta ชาย -
ฐปพรรษ 31 ถบ-พัด Thop Phat ชาย -
ภัสวรัญชญ์ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง ผู้รู้และยินดีในความเรืองรอง
กฤษฎิ์พัสวี 56 กริด-พัด-สะ-วี Krit Phat Sa Wi หญิง ผู้มีปัญญาในทรัพย์
สุพัชราภา 29 สุ-พัด-รา-พา Su Phat Ra Pha หญิง -
พีรพัทธ์ 45 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ความเจริญของผู้กล้าหาญ
ภัทรศักดิ์ 36 พัด-ทะ-ระ-สัก Phat Tha Ra Sak ชาย -
ชัญญาพัทธ์ 41 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผูกพันด้วยความรู้
สุพัชฌา 28 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha ไม่ระบุ จำแนกอย่างดี
กัญณภัทรปกรณ์ 45 กัน-นะ-พัด-ปะ-กอน Kan Na Phat Pa Kon หญิง หญิงผู้มีหนังสืออันดีงามด้วยความรู้
นงนภัส 24 นง-นะ-พัด Nong Na Phat หญิง นางผู้เป็นประดุจฟ้า
พัชรภัสส์ 46 พัด-ชะ-ระ-พัด Phat Cha Ra Phat หญิง แสงแห่งเพชร
ณภัทรสพล 36 นะ-พัด-ทะ-ระ-สะ-พน Na Phat Tha Ra Sa Phon ชาย ผู้เจริญที่มีพลังแข็งแรง
จีรัชญ์พัฒน์ 65 จี-รัด-ชะ-พัด Chi Rat Cha Phat ชาย ผู้เจริญในความรู้ตลอดกาล
มนภัทรา 21 มน-พัด-ทรา Mon Phat Thra ไม่ระบุ ใจอันประเสริฐ
ลลิภัตร 28 ละ-ลิ-พัด La Li Phat ไม่ระบุ งามและเจริญ
ศิริพัตร 38 สิ-หริ-พัด Si Ri Phat หญิง -
สุพัดชา 24 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha หญิง จำแนกอย่างดี
พัชราวรรณ 38 พัด-ชะ-รา-วัน Phat Cha Ra Wan หญิง -
ภัทรวัลลิ์ 45 พัด-ทะ-ระ-วัน Phat Tha Ra Wan หญิง ดอกมะลิ
ภัททิยารัตน์ 45 พัด-ทิ-ยา-รัด Phat Thi Ya Rat หญิง ผู้มีคุณค่าความเจริญ
พัดทนา 20 พัด-ทะ-นา Phat Tha Na หญิง -
กัญติพัช 30 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat ไม่ระบุ หญิงที่อยู่ในกรอบ 3 ประการ