บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒนทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒนทรัพย์
ชื่อ พัฒนทรัพย์ ความหมาย แปลว่า ทรัพย์สมบัติแห่งความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-ซับ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Sap
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนทรัพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒนทรัพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนทรัพย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนทรัพย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พัฒนทรัพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัฒนทรัพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนทรัพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒนทรัพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนทรัพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฒนทรัพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนทรัพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฒนทรัพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปฏิพัฒน์ 44 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ไม่ระบุ เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
ชยพัฒน์ 39 ชะ-ยะ-พัด Cha Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ภัทธ์ติยะ 38 พัด-ติ-ยะ Phat Ti Ya ไม่ระบุ -
พัชญา 19 พัด-ชะ-ยา Phat Cha Ya หญิง รู้เรื่องน้ำ, มหาสมุทร, อากาศ
นัฐภัสสร 41 นัด-ถะ-พัด-สอน Nat Tha Phat Son หญิง -
ศรันภัทร 30 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat ไม่ระบุ มีที่พึ่งที่ดีงาม
กัญติพัฒน์ 45 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat หญิง หญิงผู้มีเจริญ 3 ประการ
ทัศพัฒน์ 41 ทัด-สะ-พัด That Sa Phat ชาย -
เขมิภัสสร 36 เข-มิ-พัด-สอน Khe Mi Phat Son หญิง แสงสว่างแห่งความสุข
กัญยาภัทร 28 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐ
บุณณ์ภัสสร 45 บุน-พัด-สอน Bun Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเต็ม
เฌอธิร์พัฐ 55 เชอ-ทิ-พัด Choe Thi Phat หญิง ต้นไม้ของปราชญ์ผู้มีความสามารถ
ชัญปภัส 24 ชัน-ปะ-พัด Chan Pa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
ศรัณญ์ภัทร 43 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat ไม่ระบุ ผูกพันด้วยผู้เป็นที่พึ่ง
ภัสส์ศา 36 พัด-สะ-สา Phat Sa Sa หญิง -
พันธ์ณพัชร์ 62 พัน-นะ-พัด Phan Na Phat หญิง ผู้มีคุณค่าดังเพชรในเชื้อสาย, เชื้อสายผู้เป็นประหนึ่งเพชร
ธรรพัฒน์ 41 ทัม-พัด Tham Phat ชาย -
กัญพัชร์ 36 กัน-พัด Kan Phat ได้ทั้งชายและหญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
ภพธนภัต 26 พบ-ถะ-นะ-พัด Phop Tha Na Phat ไม่ระบุ แผ่นดินแห่งทรัพย์และธัญญาหาร
โชติภัทร 23 โชด-พัด Chot Phat ไม่ระบุ ความประเสริฐอันรุ่งเรือง
ปภาภัทร 14 ปะ-พา-พัด Pa Pha Phat หญิง -
กุลภัสสรณ์ 45 กุน-ละ-พัด-สอน Kun La Phat Son หญิง วงศ์ตระกูลที่มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
ธนภัสสินี 44 ทะ-นะ-พัด-สิ-นี Tha Na Phat Si Ni หญิง -
สุภัทนา 20 สุ-พัด-นา Su Phat Na ไม่ระบุ -
พัทธี 24 พัด-ทะ-ที Phat Tha Thi ชาย -
ชฎาภัทร 18 ชะ-ดา-พัด Cha Da Phat ไม่ระบุ ประเสริฐสุด
ภัทรดร 15 พัด-ทะ-ระ-ดอน Phat Tha Ra Don ชาย ประเสริฐ, เจริญยิ่ง
นภัสชล 25 นะ-พัด-ชน Na Phat Chon ไม่ระบุ น้ำฝน
ชยาน์ภัสร์ 50 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ผู้ที่มีความรอบรู้อย่างแจ่มแจ้ง
ชนม์พัตรา 41 ชน-พัด-ตรา Chon Phat Tra หญิง ผู้ประดับตน
พัชร์ณัฏฐา 55 พัด-นัด-ถา Phat Nat Tha หญิง ผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
นภัคลัลน์ 44 นะ-พัด-คะ-ลัน Na Phat Kha Lan หญิง สาวสวยบนฟ้าอันยิ่งใหญ่
พัชร์อัมพร 54 พัด-อัม-พอน Phat Am Phon หญิง เพชรบนท้องฟ้า
พัดสน 25 พัด-สน Phat Son ไม่ระบุ ฝนตก
ธีรพัทธ์ 41 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ขวัญณภัทร 31 ขวัน-นะ-พัด Khwan Na Phat ไม่ระบุ มิ่งขวัญที่ดีงามด้วยความรู้
ภัสราภร 22 พัด-สะ-รา-พอน Phat Sa Ra Phon หญิง รัศมีของเครื่องประดับ
ภัชชูโชค 21 พัด-ชู-โชก Phat Chu Chok ชาย -
ศิริภัทร์ 38 สิ-หริ-พัด Si Ri Phat หญิง -
ธันยพรรษ 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยโชค