บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒนกฤษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒนกฤษณ์
ชื่อ พัฒนกฤษณ์ ความหมาย แปลว่า พระกฤษณะผู้เจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-กริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Krit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนกฤษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒนกฤษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนกฤษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนกฤษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ พัฒนกฤษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒนกฤษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนกฤษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฒนกฤษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธิติพัฒน์ 44 ทิ-ติ-พัด Thi Ti Phat ไม่ระบุ ผูกไว้ด้วยปัญญา
นงลภัท 19 นง-ละ-พัด Nong La Phat หญิง -
พินันภัทร์ 45 พิ-นัน-พัด Phi Nan Phat หญิง -
ภัทสรินทร์ 40 พัด-สะ-ริน Phat Sa Rin หญิง เจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
รภัทรษกร 23 ระ-พัด-สะ-กอน Ra Phat Sa Kon หญิง -
พิมดาราพัชร 42 พิม-ดา-รา-พัด Phim Dara Phat หญิง งดงามเหมือนดาวเพชร
ภัทธเอก 19 พัด-ทะ-เอก Phat Tha Ek ชาย -
ณัฐภัทรชา 31 นัด-ถะ-พัด-ทะ-ระ-ชา Nat Tha Phat Tha Ra Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ณภัสภรณ์ 36 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง เครื่องประดับสวรรค์
นวภัทร 21 นะ-วะ-พัด Na Wa Phat หญิง ปีใหม่
ประพัฒพงษ์ 48 ประ-พัด-พง Pra Phat Phong ชาย -
ถนอมพัฒน์ 46 ถะ-หนอม-พัด Tha Hon-Om Phat ชาย -
นงนภัทร 22 นง-นะ-พัด Nong Na Phat ไม่ระบุ นางผู้เป็นประดุจฟ้า
ภัทดิพงษ์ 34 พัด-ดิ-พง Phat Di Phong ชาย -
พัชฌา 20 พัด-ชา Phat Cha ไม่ระบุ ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ชัญญาพัชร์ 42 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญาเข้มแข็ง
พัสดี 27 พัด-สะ-ดี Phat Sa Di หญิง -
สุพัฒตรา 31 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี
ลภัสสร 29 ละ-พัด-สอน La Phat Son ไม่ระบุ -
กัญญภัทร 23 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้เจริญ
ภัทรภาณี 24 พัด-ทะ-ระ-พา-นี Phat Tha Ra Pha Ni หญิง ผู้ใช้คำพูดอันเป็นสิริมงคล
ฐาณภัทร 25 ถา-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย มีฐานะเจริญ
ธัญณภัสส์ 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat หญิง -
จิณณพัฒน์ 49 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ประพฤติดีและพัฒนาแล้ว
กิตติพัชร 33 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ เพชรที่มีชื่อเสียง
คีรภัทร 25 คีน-พัด Khin Phat ชาย -
กาญจน์พัชรปพน 59 กาน-จะ-พัด-ชะ-ระ-ปะ-พน Kan Cha Phat Cha Ra Pa Phon ชาย เพชรทองอันบริสุทธิ์
ศักดิ์ภัทร 36 สัก-พัด Sak Phat ชาย -
เบญจภัทธ์ 33 เบน-จะ-พัด Ben Cha Phat หญิง ความเจริญ 5 ประการ
เตชินพัฒน์ 45 เต-ชิน-พัด Te Chin Phat ชาย ผู้เจริญในชัยชนะ
ตุลภัธ 19 ตุน-พัด Tun Phat ชาย -
ภัทรพล 24 พัด-ทะ-ระ-พน Phat Tha Ra Phon ชาย พลังแห่งความสุข
พัชรนันท์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัน Phat Cha Ra Nan หญิง มีความยินดีดุจเพชร
ภัทรรินทร์ 37 พัด-ทะ-ระ-ริน Phat Tha Ra Rin หญิง -
กัณฑพัฒธ์ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat ชาย หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
โขมพัฒน์ 40 โขม-พัด Khom Phat หญิง ผ้าที่เนื้อละเอียดอย่างยิ่ง มีสีขาว
พัฑฒิพงษ์ 45 พัด-ทิ-พง Phat Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
กัลย์ณภัสณริน 63 กัน-นะ-พัด-นะ-ริน Kan Na Phat Na Rin หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่และมีแสงสว่างแห่งปัญญา
กรัญภัฎ 23 กรัน-พัด Kran Phat ไม่ระบุ บ่าวของผู้รู้ในสิ่งที่กระทำ
กัลยาภัสร์ 45 กัน-ละ-ยา-พัด Kan La Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง แสงสว่างของหญิง