บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฒนกฤช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฒนกฤช
ชื่อ พัฒนกฤช ความหมาย แปลว่า ศัสตราวุธแห่งความก้าวหน้า เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-กริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Krit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฒนกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนกฤช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฒนกฤช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 69
หมายเลข 69 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ พัฒนกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัฒนกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฒนกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฒนกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณภาภัช 14 นะ-พา-พัด Na Pha Phat หญิง ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา, ผู้รู้จักแยกแยะแสงสว่างแห่งปัญญา
ชญาพัฒน์ 36 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ความรู้อันประเสริฐ
ปิยพัทธ์ 40 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
จัตุรภัทรกรณ์ 47 จัด-ตุ-ระ-พัด-กอน Chat Tu Ra Phat Kon ไม่ระบุ การกระทำในสิ่งประเสริฐ 4 ประการ
พัสนี 31 พัด-สะ-นี Phat Sa Ni หญิง -
นภัสวริน 36 นะ-พัด-วะ-ริน Na Phat Wa Rin ไม่ระบุ -
รภัทร์ศิริ 42 ระ-พัด-สิ-หริ Ra Phat Si Ri หญิง -
จตุรภัทร 24 จะ-ตุ-ระ-พัด Cha Tu Ra Phat ชาย ความเจริญที่ชนปรารถนา4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละหรืออายุวิทยายศพละ
พัชรชารัฎ 34 พัด-ชะ-ระ-ชา-รัด Phat Cha Ra Cha Rat ไม่ระบุ -
ญาดาพัฒน์ 36 ยา-ดา-พัด Ya Da Phat หญิง ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
นลินภัสร์ 45 นะ-ลิน-พัด Na Lin Phat หญิง -
พัชรวรรณ 37 พัด-ชะ-ระ-วัน Phat Cha Ra Wan หญิง -
กิจจ์พัฒน์ 55 กิด-จะ-พัด Kit Cha Phat ไม่ระบุ -
จารุพัจน์ 44 จา-รุ-พัด Cha Ru Phat ชาย มีวจนะน่าฟัง, พูดดี
ณพภัช 20 นบ-พัด Nop Phat หญิง -
ดรัลพรพัชร 45 ดรัน-พอน-พัด Dran Phon Phat ไม่ระบุ ทับทิมที่ประเสริฐเหมือนเพชร
ศาสพัต 30 สา-สะ-พัด Sa Sa Phat ไม่ระบุ ตลอดกาล
เตชภัทร์ 26 เตด-พัด Tet Phat ไม่ระบุ -
ฉัตร์นภัส 42 ฉัด-นะ-พัด Chat Na Phat ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งสวรรค์
พิพัฒน์พงค์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
กฤตติพัฒน์ 41 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้กระทำแต่สิ่งที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
เบญญพัฒน์ 41 เบ็น-ยะ-พัด Ben Ya Phat หญิง -
ภัทรพัฒน์ 39 พัด-ทะ-ระ-พัด Phat Ta Ra Phat ชาย ผู้มีความเจริญดี
พัฒนพงษ์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
ศุภพัตรา 29 สุบ-พะ-พัด-ตรา Sup Pha Phat Tra หญิง -
ปภัชญา 14 ปะ-พัด-ยา Pa Phat Ya หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พงศ์พัทธ 43 พง-พัด Phong Phat ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
สิรภัทร 25 สิ-ระ-พัด Si Ra Phat ชาย ผู้เป็นยอดและดีงามเป็นเลิศ
สุพัฒน์ธนา 47 สุ-พัด-ทะ-นา Su Phat Tha Na หญิง มีใบหน้าสวยงาม
พัสณี 31 พัด-สะ-นี Phat Sa Ni หญิง -
พัทริกา 23 พัด-ทะ-ริ-กา Phat Tha Ri Ka หญิง สวย, ดี, มีสิริมงคล
จุฑาภัสร์ 36 จุ-ทา-พัด Chu Tha Phat ไม่ระบุ แสงสว่างอันสูงสุด
ไชยภัทร์ 38 ชัย-พัด Chai Phat ชาย กรอบความรู้แห่งชัยชนะ
นภัทรศรา 27 นะ-พัด-ศะ-รา Na Phat Sa Ra หญิง -
ภัชราภา 14 พัด-ชะ-รา-พา Phat Cha Ra Pha หญิง รัศมีเพชร เปล่งประกายเหมือนเพชร
อภิพัฒนศักดิ์ 57 อะ-พิ-พัด-ทะ-นะ-สัก A Phi Phat Tha Na Sak ไม่ระบุ -
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
จิตราพัชร 36 จิด-ตรา-พัด Chit Tra Phat ไม่ระบุ งดงามดุจเพชร
นงนภัส 24 นง-นะ-พัด Nong Na Phat หญิง นางผู้เป็นประดุจฟ้า
ปภัทรา 13 ปะ-พัด-รา Pa Phat Ra ไม่ระบุ -