บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัฏฏ์ยศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัฏฏ์ยศ
ชื่อ พัฏฏ์ยศ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเกียรติ์มาตลอด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ยด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Yot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฏฏ์ยศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัฏฏ์ยศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฏฏ์ยศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัฏฏ์ยศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ พัฏฏ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัฏฏ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฏฏ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัฏฏ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฏฏ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ พัฏฏ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัฏฏ์ยศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัฏฏ์ยศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลภัสพน 31 ละ-พัด-พน La Phat Phon ไม่ระบุ สมบัติป่า
ชนม์ณภัทร 36 ชน-นะ-พัด Chon Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง การเกิดของความดีงามและความรู้
นิรภัฎ 23 นิ-ระ-พัด Ni Ra Phat หญิง มั่นคงแข็งแกร่ง
พัชราภรต์ 36 พัด-ชะ-รา-พน Phat Cha Ra Phon หญิง -
พรหมพัฒน 42 พรม-พัด-ทะ-นะ Phrom Phat Tha Na ชาย -
พัชญธิดา 28 พัด-ทิ-ดา Phat Thi Da ไม่ระบุ เจริญแล้ว
พัทธพนธ์ 43 พัด-ทะ-พน Phat Tha Phon ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยพลังมีพลังเข้มแข็งผู้มีกำลัง
สุภาพัช 24 สุ-พา-พัด Su Pha Phat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
ติณณพัฒน์ 46 ติน-นะ-นะ-พัด Tin Na Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
คำพัฒ 20 คัม-พัด Kham Phat ชาย -
พัจนกาญจนสินี 63 พัด-นะ-กาน-จน-สิ-นี Phat Na Kan Chon Si Ni หญิง -
ชนันท์นภัสส์ 59 ชะ-นัน-นะ-พัด Cha Nan Na Phat หญิง ท้องฟ้าที่มีความสุข
สุภัช 15 สุ-พัด Su Phat หญิง ผู้จำแนกที่ดี
ลภัส 18 ละ-พัด La Phat หญิง สมบัติ, ลาภ
ศักดิพัฒน์ 46 สัก-ดิ-พัด Sak Di Phat ชาย -
เสาว์พัตน์ 54 เสา-พัด Sao Phat หญิง -
ภัทศิริ 25 พัด-ทะ-สิ-หริ Phat Tha Si Ri ไม่ระบุ -
จิตตาภัทร์ 36 จิด-ตา-พัด Chit Ta Phat หญิง ผู้ที่มีใจประเสริฐ
ฐนัฎภัสร์ศร 59 ทะ-นัด-พัด-สอน Tha Nat Phat Son หญิง รัศมีทิพย์อันมั่นคงทั้งแปด
สุพัทรา 26 สุ-พัด-ทะ-รา Su Phat Tha Ra หญิง -
สมพัฒน์ 41 สม-พัด Som Phat หญิง -
ปวีย์ภัทร์ 51 ปะ-วี-พัด Pa Wi Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
สุขพัทธ์ 36 สุก-พัด Suk Phat หญิง มีความสุขและความเจริญ
พรรณพัชรพร 51 พัน-พัด-ชะ-ระ-พอน Phan Phat Cha Ra Phon หญิง ผู้ประเสริฐและมีคุณค่าทางผิวพรรณ
พัชรกันย์ 45 พัด-ชะ-ระ-กัน Phat Cha Ra Kan หญิง หญิงสาวผู้เป็นดังเพชร
ภัคภัสสร 32 พัก-คะ-พัด-สอน Phak Kha Phat Son ไม่ระบุ -
ศรัณยพัชร์ 55 สะ-รัน-ยะ-พัด Sa Ran Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ประเสริฐและเข้มแข็ง
ภัตชราพร 27 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
พัชรมน 28 พัด-ชะ-ระ-มน Phat Cha Ra Mon ไม่ระบุ ผู้มีใจเด็ด
ภัทษกร 15 พัด-สะ-กอน Phat Sa Kon ชาย ผู้กระทำอำนาจ, ผู้มีอำนาจ
ทองพัฒน์ 38 ทอง-พัด Thong Phat หญิง -
จรรยพัฒน์ 51 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat ชาย เจริญด้วยความประพฤติ
กุลพิพัฒน์ 49 กุน-ละ-พิ-พัด Kun La Phi Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
สุภัสสร 31 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
ธีราภัทร์ 35 ที-รา-พัด Thi Ra Phat ไม่ระบุ -
ภัทรวดี 24 พัด-ทะ-ระ-วะ-ดี Phat Tha Ra Wa Di หญิง มีความเจริญเป็นสิริมงคล
ภัทรนันท์ 34 พัด-ทะ-ระ-นัน Phat Tha Ra Nan ไม่ระบุ ผู้มีชาติกำเนิดอันประเสริฐ
พัชชานันท์ 41 พัด-ชา-นัน Phat Cha Nan หญิง ผู้ยินดีในการพูด
ประพัด 23 ประ-พัด Pra Phat หญิง -
พัชราภา 21 พัด-ชะ-รา-พา Phat Cha Ra Pha หญิง รัศมีเพชร เปล่งประกายเหมือนเพชร