บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร
ชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐและกำไรด้วยทรัพย์อันมีคุณค่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ถะ-หนัด-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Nat Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัชร์ธนัตถ์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธรรพัฒน์ 41 ทัม-พัด Tham Phat ชาย -
กัลย์ณภัส 45 กัน-ละ-นะ-พัด Kan La Na Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ศุภัชชญา 22 สุ-พัด-ชะ-ยา Su Phat Cha Ya หญิง -
พิฏฐาพัส 50 พิ-ตะ-ถา-พัด Phi Tha Ta Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ลภัสรา 23 ละ-พัด-สะ-รา La Phat Sa Ra ไม่ระบุ ยินดีแล้วในทรัพย์
พัชริดาวรรณ 43 พัด-ชะ-ริ-ดา-วัน Phat Cha Ri Da Wan ไม่ระบุ -
ณัฎฐพัชร 41 นัด-ถะ-พัด-ชะ-ระ Nat Tha Phat Cha Ra ชาย มีความรู้ดุจเพชร
อภิพัฒน์ 40 อะ-พิ-พัด A Phi Phat ชาย -
ภัทรวิทย์ 38 พัด-ทะ-ระ-วิด Phat Tha Ra Wit ไม่ระบุ -
ฐนพัชญ์ 41 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในกรอบที่มั่นคง
อาภัชนีย์ 43 อา-พัด-ชะ-นี A Phat Cha Ni หญิง อังพึงเคารพนับถือ
สุขพัฒน์ 39 สุก-พัด Suk Phat ไม่ระบุ มีความสุขและความเจริญ
จรัลภัทร 30 จะ-รัน-พัด Cha Ran Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยการเดิน
ณปภาภัฎฐ์ 37 นะ-ปะ-พา-พัด Na Pa Pha Phat หญิง ผู้เลี้ยงดูที่มีรัศมีแห่งความรู้
ปภัสสร 25 ปะ-พัด-สอน Pa Phat Son หญิง แสงสว่าง
ประดิพัทธ์ 41 ประ-ดิ-พัด Pra Di Phat ชาย เสน่หา
ภัทษลัลฎาค์ 45 พัด-สะ-ลัน-ดา Phat Sa Lan Da หญิง -
ภัทตรา 14 พัด-ตรา Phat Tra หญิง -
พิมพ์ภัช 41 พิม-พัด Phim Phat หญิง ผู้จำแนกที่เป็นแบบอย่าง
กรัณย์ภัทร 41 กะ-รัน-พัด Ka Ran Phat ชาย ผู้กระทำกิจอันประเสริฐ
สุรีย์ลภัส 54 สุ-รี-ละ-พัด Su Ri La Phat หญิง แสงสว่างแห่งของสมบัติอันดีเลิศ
สุพัสศร 38 สุ-พัด-สะ-สอน Su Phat Sa Son หญิง -
ปภัสรา 19 ปะ-พัด-สะ-รา Pa Phat Sa Ra หญิง -
สกุลพัชร์ 42 สะ-กุน-พัด Sa Kun Phat หญิง -
พลอยปภัส 42 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่มีแสงเป็นรัศมี , พลอยน้ำงาม
พัฒนาภรณ์ 40 พัด-ทะ-นา-พอน Phat Tha Na Phon หญิง -
วราภัสร์ 36 วะ-รา-พัด Wa Ra Phat หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ
ชัชชญาพัชญ์ 42 ชัด-ชะ-ชะ-ยา-พัด Chat Cha Cha Ya Phat หญิง กรอบความรู้ของนักรบ
ภัททิ์เพ็ญศรี 60 พัด-เพ็น-สี Phat Phen Si ไม่ระบุ สิ่งประเสริฐที่งดงามบริบูรณ์
วีรพัฒน์ 46 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ความเจริญแห่งผูักล้า
จารุพัฒน์ 41 จา-รุ-พัด Cha Ru Phat ชาย มากด้วยความเจริญ
กฤติภัท 15 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้กระทำแต่สิ่งที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
นภัตสร 24 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความกล้าหาญ, ผู้มีอาหารทิพย์จากฟ้า
สุภัสสกรร์ 45 สุ-พัด-สะ-กอน Su Phat Sa Kon หญิง -
สุพัฒน 28 สุ-พัด-ทะ-นะ Su Phat Tha Na ชาย -
ลัลน์ณภัทร 45 ลัน-พัด Lan Phat หญิง หญิงงามผู้มีทรัพย์ความเจริญ
ทองพัด 22 ทอง-พัด Thong Phat ชาย -
นวพรรษ 31 นะ-วะ-พัด Na Wa Phat หญิง ปีใหม่
พัจนกาญจนสินี 63 พัด-นะ-กาน-จน-สิ-นี Phat Na Kan Chon Si Ni หญิง -
กรภัชรวิชญ์ 41 กอน-พัด-ระ-วิด Kon Phat Ra Wit ชาย ผู้สร้างความรู้ที่มีค่ายิ่ง