บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชร์คีรยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชร์คีรยา
ชื่อ พัชร์คีรยา ความหมาย แปลว่า งดงามและล้ำค่าดั่งเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-คี-ระ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Khi Ra Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชร์คีรยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชร์คีรยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชร์คีรยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชร์คีรยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พัชร์คีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัชร์คีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชร์คีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัชร์คีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชร์คีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัชร์คีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปภัสญาภรณ์ 38 ปะ-พัด-สะ-ยา-พอน Pa Phat Sa Ya Phon หญิง แสงสว่างแห่งเครื่องประดับความรู้
สุพัชร 26 สุ-พัด-ชะ-ระ Su Phat Cha Ra ได้ทั้งชายและหญิง เพชรน้ำงาม
ณัฐพัชรี 43 นัด-ถะ-พัด-รี Nat Tha Phat Ri ชาย -
พัชญ์สิตา 42 พัด-สิ-ตา Phat Si Ta หญิง -
ภัสร์พริตา 45 พัด-พะ-ริ-ตา Phat Pha Ri Ta หญิง รัศมีของหญิงผู้ประเสริฐ
สุพัฒน์ 37 สุ-พัด Su Phat หญิง ผู้จำแนกที่ดี
กวีภัส 26 กะ-วี-พัด Ka Wi Phat ไม่ระบุ แสงสว่างที่เกิดแต่นักประพันธ์
ฐนัฐภัสร์ศร 63 ทะ-นัด-พัด-สอน Tha Nat Phat Son หญิง รัศมีทิพย์อันมั่นคงทั้งแปด
บดิพัฒน์ 36 บะ-ดิ-พัด Ba Di Phat ชาย เจ้าของความเจริญ
ภัทรรินทร์ 37 พัด-ทะ-ระ-ริน Phat Tha Ra Rin หญิง -
พัศณภพ 33 พัด-สะ-นะ-พบ Phat Sa Na Phop ชาย แผ่นดินของผู้มีอำนาจแห่งปัญญา
พิพัฒน์พงศ์ 67 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
สุภัทนา 20 สุ-พัด-นา Su Phat Na ไม่ระบุ -
พัชนีย์ 43 พัด-นี Phat Ni หญิง -
ปภัสสนันท์ 45 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง -
ณัฏฐภัส 39 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ แสงสว่างของนักปราชญ์
ณัฐฌาพัชร์ 51 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เข้มแข็ง
ชวัลพัชร 36 ชะ-วัน-พัด-ชะ-ระ Cha Wan Phat Cha Ra หญิง ผู้มีคุณค่าที่ทอแสงประกาย, เพชรที่ทอประกายแสง
พัฒน้อมนัส 49 พัด-น้อม-นัด Phat Nom Nat ชาย -
ภัศพล 26 พัด-สะ-พน Phat Sa Phon ชาย -
ฐีรพรรษ 40 ถี-ระ-พัด Thi Ra Phat ได้ทั้งชายและหญิง มีฝนตลอดไป
พัชรพงษ์ 41 พัด-ชะ-ระ-พง Phat Cha Ra Phong ชาย ผู้มีตระกูลอันเข้มแข็งแกล้วกล้า
ณณพัต 25 นะ-นะ-พัด Na Na Phat ไม่ระบุ -
นภัสร์รดา 36 นะ-พัด-ระ-ดา Na Phat Ra Da หญิง ผู้ยินดีแล้วด้วยแสงสว่างบนท้องฟ้า
ลภัสสิริญ 41 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
ณัฎฐพัชร์ 50 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ชัชนันท์ภัทร 42 ชัด-ชะ-นัน-พัด Chat Cha Nan Phat หญิง นักรบผู้ยินดีในความเจริญ
ญาณภาภัส 24 ยาน-พา-พัด Yan Pha Phat หญิง ความรู้ที่เปรียบดั่งแสงสว่าง
วิภัศน์ 36 วิ-พัด Wi Phat ชาย -
นัทธิพัชร์ 45 นัด-ทิ-พัด Nat Thi Phat หญิง ผู้มีคุณค่าที่ผูกพัน
หทัยพัชร 36 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat หญิง ใจเพชร
พัฒน์ญากาญจน์ 60 พัด-ยา-กาน Phat Ya Kan หญิง -
พีรพัฒน์ 48 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ความเจริญของผู้กล้าหาญ
ปภัสสรา 26 ปะ-พัด-สะ-รา Pa Phat Sa Ra ไม่ระบุ -
กัญญาภัศ 26 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีอำนาจ
ปภัสนันธ์ 41 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งความสุขและความบริสุทธิ์สดใส
จิตปะพัทธ์ 45 จิด-ปะ-พัด Chit Pa Phat ชาย ใจที่ผูกพัน
กันย์ลภัส 45 กัน-ละ-พัด Kan La Phat หญิง หญิงผู้มีสมบัติ
พัฒชรี 28 พัด-ชะ-รี Phat Cha Ri หญิง เพชร
สุภาพัช 24 สุ-พา-พัด Su Pha Phat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม