บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชรภัสส์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชรภัสส์
ชื่อ พัชรภัสส์ ความหมาย แปลว่า แสงแห่งเพชร เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ชะ-ระ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Cha Ra Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชรภัสส์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชรภัสส์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชรภัสส์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชรภัสส์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ พัชรภัสส์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัชรภัสส์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชรภัสส์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัชรภัสส์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชรภัสส์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัชรภัสส์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชรภัสส์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัชรภัสส์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณภาพัช 21 นะ-พา-พัด Na Pha Phat หญิง ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา, ผู้รู้จักแยกแยะแสงสว่างแห่งปัญญา
พัชริดาวรรณ 43 พัด-ชะ-ริ-ดา-วัน Phat Cha Ri Da Wan ไม่ระบุ -
สุภัทร 18 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
นพัตธนพร 41 นะ-พัด-ทะ-นะ-พอน Na Phat Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์ใหม่อันประเสริฐ
กิตติภัท 21 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
หทัยณัฏฐภัทร 55 หะ-ทัย-นัด-ทะ-พัด Ha Thai Nat Tha Phat หญิง ผู้มีใจประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
กมลพัฒน์ 41 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat หญิง ใจอันเจริญ
ปรพัชร 24 ปอ-ระ-พัด Po Ra Phat หญิง เพชรอื่น ๆ
พัทธนัน 31 พัด-ทะ-นัน Phat Tha Nan หญิง มีความสุขมั่นคง
กัญญาภัทร 24 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีความเจริญ
ชัญญาพัชญ์ 42 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันประเสริฐ
นภัสวันต์ 44 นะ-พัด-สะ-วัน Na Phat Sa Wan ชาย เยาว์วัย, ลมที่เป็นเมฆหมอก
นงณภัทร 22 นง-นะ-พัด Nong Na Phat หญิง นางผู้เป็นประดุจฟ้า
กัลย์ณญาพัชร 56 กัน-ละ-นะ-ยา-พัด Kan La Na Ya Phat หญิง หญิงที่มีความรู้มาก
ภัสภรณ์ 31 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
กิตติพัชร 33 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ เพชรที่มีชื่อเสียง
กิตติภัตร์ 36 กิด-ติ-พัด-ตะ Kit Ti Phat Ta ชาย -
นงณภัส 24 นง-นะ-พัด Nong Na Phat หญิง นางผู้เป็นประดุจฟ้า
ชนกภัทร 18 ชะ-นก-กะ-พัด Cha Nok Ka Phat ไม่ระบุ ที่รักของพ่อ
ภัทรากร 16 พัด-ทรา-กอน Phat Thra Kon ชาย -
ภัทษกร 15 พัด-สะ-กอน Phat Sa Kon ชาย ผู้กระทำอำนาจ, ผู้มีอำนาจ
พัฒน์นรี 45 พัด-นะ-รี Phat Na Ri หญิง ความเจริญของหญิง
นพัตธนพรชัย 55 นะ-พัด-ทะ-นะ-พอน-ชัย Na Phat Tha Na Phon Chai ชาย ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐเป็นสมบัติที่มีขึ้นใหม่
พัทธพัษฐ์ 51 พัด-ทะ-ทะ-พัด Phat Tha Tha Phat หญิง -
ณพรรธน์พรม 56 นะ-พัด-พม Na Phat Phom หญิง ผู้ประพรมไว้ด้วยความเจริญ
จรัลพัทธ์ 46 จะ-รัน-พัด Cha Ran Phat ชาย ผู้ที่ดำเนินไปต่อเนื่อง
ศรีประภัทร 38 สี-ประ-พัด Si Pra Phat ไม่ระบุ -
ภัทรอุไร 30 พัด-ทะ-ระ-อุ-รัย Phat Tha Ra U Rai หญิง -
รัศมิ์ลภัส 51 รัด-ระ-พัด Rat Ra Phat หญิง -
พัชรีญา 30 พัด-ชะ-รี-ยา Phat Cha Ri Ya หญิง พระอินทร์
ศิริพัชชา 36 สิ-หริ-พัด-ชา Si Ri Phat Cha หญิง -
ทินภัทร 20 ทิน-นะ-พัด Thin Na Phat ชาย วันที่เป็นสิริมงคล
ชยพัฒน์ 39 ชะ-ยะ-พัด Cha Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
พัสณี 31 พัด-สะ-นี Phat Sa Ni หญิง -
วิรับพัชร์ 47 วิ-รับ-พัด Wi Rap Phat หญิง -
สุภัสสดา 29 สุ-พัด-สะ-ดา Su Phat Sa Da หญิง -
นลัทพรพัทธ์ 54 นะ-ลัด-ทะ-พอน-พัด Na Lat Tha Phon Phat หญิง ผู้ผูกพันธ์ความประเสริฐของดอกไม้, ผู้เกี่ยวเนื่องกับดอกไม้อันประเสริฐ
พัฑรา 20 พัด-ทะ-รา Phat Tha Ra ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่
กิตติพัทธิ์ 45 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ชาย ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยเกียรติ
ปภัทมรัชย์ 40 ปะ-พัด-ทะ-มะ-รัด Pa Phat Tha Ma Rat หญิง ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ