บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชรณัฎฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชรณัฎฐ์
ชื่อ พัชรณัฎฐ์ ความหมาย แปลว่า เพชรของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ชะ-ระ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Cha Ra Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชรณัฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชรณัฎฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชรณัฎฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชรณัฎฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ พัชรณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัชรณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชรณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ พัชรณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชรณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัชรณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชรณัฎฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัชรณัฎฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พุฒิพัฒน์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย -
สุรพัศ 31 สุ-ระ-พัด Su Ra Phat ชาย อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
วรรณภัสรณ์ 49 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง -
กุลธราพัชญ์ 44 กุน-ละ-ทะ-รา-พัด Kun La Tha Ra Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ทรงไว้กรอบความรู้
พรณภัช 24 พอน-นะ-พัด Phon Na Phat หญิง พรสวรรค์, ฟ้างาม
กุณภัฒ 15 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ชาย เชื้อสายผู้มีความเจริญ
ปรียาพัศ 41 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ภัททิราพร 28 พัด-ทิ-รา-พอน Phat Thi Ra Phon ไม่ระบุ -
พัฒน์ติพงศ์ 62 พัด-ติ-พง Phat Ti Phong ชาย -
ณพัชซ์ 35 นะ-พัด Na Phat หญิง ความรู้เป็นศิริมงคล
ปรางค์พัชร์ 49 ปราง-พัด Prang Phat ไม่ระบุ -
พิชาพัชญ์ 42 พิ-ชา-พัด Phi Cha Phat หญิง กรอบแห่งความรู้
ภัทร์นรินท์ 47 พัด-นะ-ริน Phat Na Rin ไม่ระบุ ผู้เจริญเหนือคน
จิตตาภัทร์ 36 จิด-ตา-พัด Chit Ta Phat หญิง ผู้ที่มีใจประเสริฐ
กิตติพัชร์ 42 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ชาย การพัฒนาที่มีชื่อเสียง
กัญญาพัช 28 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวที่อยู่ในกรอบ
ภัททิรา 16 พัด-ทิ-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ชนะภัสธ์ 36 ชะ-นะ-พัด Cha Na Phat หญิง -
นัฐฐ์พิพัฒ 63 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐฌาพัชร์ 51 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เข้มแข็ง
กรรณพรรธน์ 48 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยการฟัง
ฐปนพัฒน์ 45 ทะ-ปะ-นะ-พัด Tha Pa Na Phat ชาย มีดำรงอยู่อย่างรุ่งเรือง
เฌอพัชญ์ 40 เชอ-พัด Choe Phat หญิง ต้นไม้ที่อยู่ในกรอบความรู้
สุพัฒน์พงษ์ 60 สุ-พัด-พง Su Phat Phong ชาย -
ยศภัศ 27 ยด-พัด Yot Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยอำนาจสูงสุด
กัณต์ญภัทน์สร 57 กัน-ยะ-พัด-สอน Kan Ya Phat Son ไม่ระบุ หญิงผู้รุ่งเรือง
ชลนิภัทร์ 36 ชน-นิ-พัด Chon Ni Phat หญิง สายน้ำที่ดีงามด้วยความรู้
พัฐสุดา 31 พัด-สุ-ดา Phat Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้มีความสามารถ
วีรภัทร 27 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ผู้กล้าหาญและเจริญ
พัฒน์ญากาญจน์ 60 พัด-ยา-กาน Phat Ya Kan หญิง -
พัศณภพ 33 พัด-สะ-นะ-พบ Phat Sa Na Phop ชาย แผ่นดินของผู้มีอำนาจแห่งปัญญา
นรณภัทร 24 นอ-ระ-นะ-พัด No Ra Na Phat หญิง คนที่เจริญ, คนที่ดีงาม
พัทธฐริญญ์ 51 พัด-ถะ-ทะ-ริน Phat Tha Tha Rin หญิง -
ชัชนันท์ภัทร 42 ชัด-ชะ-นัน-พัด Chat Cha Nan Phat หญิง นักรบผู้ยินดีในความเจริญ
ญาฎาภัสร์ 36 ยา-ดา-พัด Ya Da Phat หญิง ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
กุลพัฒน์สิริ 56 กุน-ละ-พัด-สิ-หริ Kun La Phat Si Ri หญิง เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง
ฉัตรภัสร์ 41 ฉัด-พัด Chat Phat หญิง ร่มเงาอันรุ่งเรือง
นงนภัทร 22 นง-นะ-พัด Nong Na Phat ไม่ระบุ นางผู้เป็นประดุจฟ้า
ประภัส 22 ประ-พัด Pra Phat ชาย -
ลภัทร 16 ละ-พัด La Phat ไม่ระบุ สมบัติ, ลาภ