บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ พัชญ์พิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ พัชญ์พิชา
ชื่อ พัชญ์พิชา ความหมาย แปลว่า ความรู้ที่อยู่ในกรอบ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-พิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Phi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์พิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ พัชญ์พิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์พิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ พัชญ์พิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ พัชญ์พิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ พัชญ์พิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์พิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ พัชญ์พิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์พิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ พัชญ์พิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์พิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ พัชญ์พิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ พัชญ์พิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ พัชญ์พิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฐิตพัฒน์ 45 ถิด-พัด Thit Phat ชาย -
ธนพัฒ 24 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์
พรภัทรา 23 พอน-พัด-ทรา Phon Phat Thra หญิง -
นภัทปภา 15 นะ-พัด-ปะ-พา Na Phat Pa Pha หญิง -
กมลพรรธน์ 46 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat ชาย ผู้มีใจที่เจริญแล้ว
กฤษฎิ์พัสวี 56 กริด-พัด-สะ-วี Krit Phat Sa Wi หญิง ผู้มีปัญญาในทรัพย์
นพภัสสร 36 นบ-พัด-สอน Nop Phat Son หญิง ผู้มีความสดใสรุ่งเรือง
รัชภัธ 19 รัด-ชะ-พัด Rat Cha Phat หญิง -
ลภัสรา 23 ละ-พัด-สะ-รา La Phat Sa Ra ไม่ระบุ ยินดีแล้วในทรัพย์
ธรรศพัทธ์ 45 ทัด-สะ-พัด That Sa Phat ชาย ผู้ผูกพันความเชื่อมั่นในตนเอง
ภัทราพันธ์ 41 พัด-ทรา-พัน Phat Thra Phan หญิง -
ประภัสศร 33 ประ-พัด-สอน Pra Phat Son ไม่ระบุ แสงแพรวพราว
พัฒรินทร์ 42 พัด-ริน Phat Rin หญิง -
วายุภัทร 26 วา-ยุ-พัด Wa Yu Phat ชาย -
ญาดาพัฒน์ 36 ยา-ดา-พัด Ya Da Phat หญิง ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
คีรภัทร 25 คีน-พัด Khin Phat ชาย -
พัฒชรา 22 พัด-ชะ-รา Phat Cha Ra หญิง เพชร
ธนะภัทร์ 32 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ไม่ระบุ ทรัพย์ที่ประเสริฐ
หรัญพัชร์ 44 หรัน-พัด Ran Phat ไม่ระบุ เงินทองและเพชร
จักรภัฒน์ 37 จัก-พัด Chak Phat ไม่ระบุ การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
พัชณินทร์ 42 พัด-นิน Phat Nin หญิง -
สภัสรดา 25 สะ-พัด-ระ-ดา Sa Phat Ra Da ไม่ระบุ -
ภัทรารัตน์ 36 พัด-ทรา-รัด Phat Thra Rat หญิง -
ภัทรายุทธ์ 34 พัด-ทรา-ยุด Phat Thra Yut ไม่ระบุ ชื่อบุคคล
พรภัทรภา 24 พอน-พัด-ทะ-รา-พา Phon Phat Tha Ra Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันดีงามและประเสริฐ
กรัญภัฎ 23 กรัน-พัด Kran Phat ไม่ระบุ บ่าวของผู้รู้ในสิ่งที่กระทำ
ศีลพัต 35 สี-ละ-พัด Si La Phat ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดี
นภัสรัญช์ 40 นะ-พัด-รัน Na Phat Ran หญิง -
ธันศรัณย์ภัสส์ 78 ทัน-สะ-รัน-พัด Than Sa Ran Phat หญิง แสงสว่างแห่งความโชคดีอันเป็นที่พึ่ง
ภัทระ 14 พัด-ทะ-ระ Phat Tha Ra หญิง -
ชัญญภัส 26 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบ
ชุณห์ลภัส 40 ชุน-ละ-พัด Chun La Phat หญิง ลาภที่บริสุทธิ์
พัชมณฑ์ 36 พัด-ชะ-มน Phat Cha Mon หญิง ผู้ประดับด้วยการปล่อยวาง
ชัญญ์พัชร์ 50 ชัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้มาก
พิชยาพัชร์ 50 พิด-ยา-พัด Phit Ya Phat หญิง -
พัชริดาวรรณ 43 พัด-ชะ-ริ-ดา-วัน Phat Cha Ri Da Wan ไม่ระบุ -
วีระพัฒน์ 50 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ความเจริญแห่งผูักล้า
ภัทรนิดา 21 พัด-ทระ-นิ-ดา Phat Sa Ni Da ไม่ระบุ ผู้นำความเจริญ
สุพัตตรา 31 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี
ภัทรา 11 พัด-ทรา Phat Thra หญิง ดี, เจริญ